Anot finansų ministrės Gintarės Skaistės, konsoliduota NPĮ prisidės prie taiklesnių finansinių priemonių panaudojimo, naujų finansinių resursų atrakinimo ir efektyvesnio bendradarbiavimo su finansų įstaigomis.

„Šiandien Vyriausybėje uždegta žalia šviesa judėti pirmyn su nacionalinių plėtros įstaigų konsolidavimu, patvirtinant jungimo modelį ir veiksmų planą. Stipri NPĮ užtikrins didesnes investicijas į strateginės veiklos sritis – nuo aukštos pridėtinės vertės sektorių vystymo iki žaliosios ir skaitmeninės transformacijos. Siekiame sukurti savarankišką ir politiškai nepriklausomą įstaigą, kuri pasitelktų vieningą investavimo strategiją, užtikrintų finansinių priemonių sinergiją, efektyvų ES paramos pakartotinį panaudojimą bei platesnio masto institucinių ir privačių investuotojų pritraukimą“, – teigė finansų ministrė Gintarė Skaistė.

Vyriausybėje protokoliniu nutarimu pritarta ne tik konsolidavimo procesui, bet ir tolimesnių veiksmų planui, numatančiam esminius etapus: vieningos strategijos ir modelio parengimą, valdymo organų formavimą, kapitalo stiprinimą ir veiksmus po konsolidavimo.

Minėtu įstaigų konsolidavimu siekiama išnaudoti dabar veikiančių NPĮ stiprybes, kompetencijas ir įdirbį, jas sutelkiant vienoje vietoje ir pakeliant į naują kokybinį lygmenį. Konsoliduota NPĮ papildys rinką ten, kur identifikuoti rinkos finansavimo trūkumai. Naujoji finansų įstaiga bus tiltas, jungiantis sektorinių ministerijų strateginius tikslus ir investavimo esamus bei būsimus finansinius šaltinius. Tai prisidės prie didesnio ekonomikos finansavimo, kapitalo rinkos plėtros bei tvarių investicijų augimo. Naujasis NPĮ bus stiprus valstybės finansinis instrumentas ir tuo pačiu patikimas verslo partneris, užtikrinsiantis „vieno langelio“ principą verslui.

Užtikrinant šiuo metu įgyvendinamų finansinių priemonių tęstinumą, vykdant NPĮ konsolidavimą bus tęsiamos visų konsolidavime dalyvaujančių bendrovių veiklos ir funkcijos, susijusios su jų įgyvendinamais ir administruojamais fondų fondais, finansinėmis ir kitomis priemonėmis. Sklandžiam naujų finansinių priemonių formavimui, esamas finansinių priemonių modelis bus taikomas tol, kol bus išgryninti galimi modelio pakeitimai.

Sklandžiam konsolidavimo procesui užtikrinti, Finansų ministerija sudarė NPĮ konsolidavimo darbo grupę, į jos sudėtį įtraukė Ekonomikos ir inovacijų ministeriją, Žemės ūkio ministeriją, Lietuvos banką bei kitas suinteresuotas ministerijas ir institucijas. Ši darbo grupė vykdys konsolidavimo procesų priežiūrą ir teiks rekomendacijas dėl finansinių priemonių inicijavimo ir finansavimo, bendros investavimo strategijos ir kitų su šiais klausimais susijusių aspektų.

Susiję straipsniai
Top naujienos
Pažymėti
Dalintis
Nuomonės