Nustatyta, kad šių metų kovą UAB „Olego transportas“ elektroniniu paštu siuntė susisiekimo ministrui raštą apie problemines susisiekimo paslaugų sritis su priedu ,,Dėl Autobusų stočių veiklos nuostatų pakeitimo“. Šiame kreipimesi buvo pateikti konkretūs pasiūlymai, kaip reikėtų pakeisti ministro įsakymu patvirtintus autobusų stočių veiklos nuostatus. Esą šis teisės aktas leidžia autobusų stočių valdytojams daryti neteisėtą konkurencinį poveikį atskiriems rinkos vežėjams, todėl jį siūlyta papildyti reikalavimais, kad pirmos kategorijos autobusų stotys skelbtų maršrutų krypčių pavadinimus, atvykstančių ir išvykstančių autobusų eismo tvarkaraščius internete, kad autobusų stotys visiems vežėjams taikytų vienodus paslaugų tarifus, o juos paslaugų teikimo vežėjams autobusų stotyse nustatytų paslaugų teikėjai.

LPGA savo ruožtu šių metų kovą kreipėsi į Žemės ūkio ministeriją konkrečiai siūlydama, kad iki 2023 metų būtų atidėtas (nepriimtas) ministro įsakymu patvirtintų Pieno supirkimo taisyklių pakeitimas, susijęs su mėginių ėmimu. Esą dėl sunkios – ypač smulkių – pieno gamintojų padėties sunku užtikrinti kokybinius pieno reikalavimus, todėl iki to laiko jiems reikia sudaryti sąlygas investuoti į melžimo bei šaldymo įrangą.

VTEK nekvestionuoja UAB „Olego transportas“ bei LPGA pateiktuose pasiūlymuose keltų problemų, tačiau pabrėžia, kad, siekdami daryti įtaką, jog būtų pakeistas teisės aktas ar atidėtas jo įsigaliojimas, šie juridiniai asmenys privalėjo įsiregistruoti lobistais ir vykdomą lobistinę veiklą deklaruoti Skaidrių teisėkūros procesų informacinėje sistemoje (SKAIDRIS). Tačiau jie to nepadarė.

VTEK primena, kad, siekdami veikti skaidriai, verslo atstovai ir kiti asmenys gali pateikti VTEK prašymą įrašyti juos į lobistų sąrašą. Tai galima greitai ir paprastai padaryti internetu – per sistemą SKAIDRIS, pasiekiamą VTEK interneto svetainėje. Registruojantis taikomas vienkartinis 10 eurų valstybės rinkliavos mokestis.

Užsiregistravę ir sąžiningai deklaruodami siekius tobulinti teisės aktus, asmenys prisideda prie demokratijos stiprinimo valstybėje, pažymima VTEK pranešime. Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacija (EBPO) pabrėžia, kad informacija apie lobistinę veiklą turi būti aktuali ir prieinama. Jei asmenys tokios veiklos nedeklaruoja, visuomenė neturi galimybės žinoti, kas ir kokiais interesais veikia teisėkūros procese.

Atsižvelgdama į tai, lobistinę veiklą prižiūrinti VTEK ragina asmenis sąžiningai ir skaidriai vykdyti įtaką teisėkūrai – registruotis lobistais ir deklaruoti.

Pažymėti
Dalintis
Nuomonės