Lietuvos radijo žurnalistai Tomas Dapkus ir Vaidotas Žukas šį ketvirtadienį laidoje “Akis į akį” kalbino Valstybinės mokesčių inspekcijos (VMI) viršininkę Violetą Latvienę. DELFI skaitytojams siūlome platesnę medžiagą, netilpusią radijo laidoje: mokesčių inspektorių pastangos ir bejėgiškumas; kontrabandos ir korupcijos mastai; kaip VMI reaguoja į grasinimus mokesčių inspektoriams?
Violeta Latvienė
Mokesčių inspektoriaus įvaizdis

Kuo skiriasi sovietinis revizorius nuo laisvos Lietuvos mokesčių inspektoriaus?

Pasikeitė ir darbo, ir gyvenimo sąlygos. Gyvenome planinės ekonomikos sąlygomis, kai iš anksto buvo žinomas mokėtojas, metai iš metų buvo tie patys įstatymai ir tie patys mokėtojai. Informacijos lygis buvo visai kitas. Revizoriaus darbui užteko tik kalkuliatoriaus…

Ar Vakaruose mokesčių inspektoriai yra labiau gerbiami negu Lietuvoje?

Vakaruose palankumas mokesčių inspektorių pusėje - visai kitoks pačių mokesčių mokėtojų mentalitetas, kitoks ir mokesčių mokėtojų požiūris.

Pridėtinės vertės mokestis (PVM) surenkamas iš 2000 didžiausių Lietuvos įmonių, nors likusios sukuria apie 1/3 bendro vidaus produkto (BVP). Kodėl nesurenkate mokesčių iš kitų įmonių?

2000 Lietuvos įmonių mums sumoka 79 proc. PVM . Likusius 21 proc. sukuria ir sumoka smulkus sektorius. PVM bazė yra mūsų visų gyventojų išlaidos, t.y. ką išleidžiame maistui, drabužiams, paslaugoms. Rinka koncentruojasi, stambėja. Pvz. maisto produktai parduodami didžiųjų centrų.

PVM grobstymai

Šešėlinio verslo atstovai teigia, jog yra gana paprasta “išvogti” PVM - atneši dokumentą iš muitinės, jog prekės išvažiavo, o iš tiesų išvažiuoja tik dokumentai...

Taip, iš tiesų, šią problemą turim - ir ne vien tik mes. Su ja vargsta visa Europa.

Kaip tikrinate, ar prekė pasiekė užsakovą užsienio valstybėje?

Kai kada iš karto matosi. Pvz., menkavertis turtas, Lietuvoje neturintis jokios vertės, eksportuojamas už didžiulę vertę į užsienį. Tikriname transportą, žiūrime, kada tas transportas grįžo, kada kirto sieną, kas gavėjas užsienyje, pvz. Rusijoje, ar tai nuolatiniai sandoriai ar vienadieniai.Ten kur matom riziką, imamės visų priemonių, įskaitant ir užsienio administratorių patvirtinimus.

Kiek per visą PVM grąžinimo laikotarpį buvo jo išgrobstyta?

Negalėčiau atsakyti. Ne viskas yra ir išaiškinta. Bėda, kad grobstymas vyksta nuolat…

…o ar veikia duomenų analizė, kuri leistų nustatyti blogiausias bendroves įvairiuose ūkio sektoriuose pagal mokesčių ir apyvartos santykius?

Taip. Būtent šitokia rizikos analize ir pagrįstas mūsų darbas. Į tokią analizę atsižvelgdami ir ėmėmės akcijos “Darbo užmokestis vokuose”, kuri parodė labai įdomią situaciją - didžiulėms įmonėms su didžiulėmis apyvartomis vadovauja direktoriai, kurie darbuotojams moka minimalų ar netgi mažesnį nei minimalų atlyginimą…

Lietuvoje mokesčių surinkimo padėtis viena blogiausių tarp šalių kandidačių į ES - turime omenyje mokestinių pajamų santykį su BVP. Ar šis santykis didėja?

PVM atžvilgiu šitą problemą turi visos šalys.

Tačiau čia ne tik PVM?..

Įsigydami brangų turtą, žmonės privalo pateikti pajamų deklaracijas. Jei turto vertė viršija 46 000 litų, būtina pagrįsti turto įsigijimą. Mūsų analizė parodė, kad tik 40 proc. sudaro pajamos iš darbo santykių – visa kita yra pajamos, gautos arba iš beverčių akcijų pardavimo, kurias parduoda įmonė įmonei, arba, pvz., fizinis asmuo pagrindžia pajamas pagal nerealaus turto nerealią kainą.

Jūsų vadovaujama VMI vykdo prevencijos programą, t.y. nustatote įmones, kurių mokestiniai rodikliai labiausiai deformuoti, lyginant su panašiomis įmonėmis. Kaip vykdote šią programą?

Remdamiesi rodikliais savo duomenų bazėje atsirenkam įmones. Pvz., statybos įmonė, veikianti Vilniuje - surenkam visą informaciją apie įmonės savininko ar direktoriaus išlaidas. Kviečiamės įmonės vadovus, finansininkus, šnekamės.

Su keliomis bendrovėmis palaikėte ryšį?

Su mokėtojais tiesiogiai dirba teritorinės mokesčių inspekcijos. Iš pradžių buvo pasiųsti laiškai keliems šimtams įmonių su mano ir SODROS valdytojo parašu. Ten, kur buvo patys didžiausi, labiausiai krentantys į akis neatitikimai. Vėliau mokesčių inspekcijos tuo pačiu principu nagrinėja visas kitas įmones savo apskrityse , kalbasi su jais, kad žmogus negali pragyventi už kelis šimtus litų, kad jo išlaidos yra kur kas didesnės. Nesistengiame tos įmonės iškart bausti, tiesiog parodome, kad mes žinome ir kad tokia situacija mūsų netenkina.

Konfiskuotų prekių pardavimai

Muitinės direktorius R. Klevečka mūsų laidoje teigė, jog muitinės konfiskuotų prekių realizavimas iškraipo rinką. Ką galvojate Jūs?

Per metus konfiskuotų prekių realizuojama tik už 3,3 milijonus. Tai yra labai menkas skaičius, lyginant su biudžeto pajamomis.

Pvz., šalia LRT, Konarskio gatvėje esančioje “Samsono” parduotuvėje atvirai pardavinėjamos konfiskuotos prekės. Jie mums teigė, kad laimėjo Vilniaus apskrities mokesčių inspekcijos konkursą realizuoti konfiskuotas prekes. Kaip nustatote įmonių patikimumų?

Konkursuose keliami reikalavimai dėl įmonės įstatinio kapitalo, vadovų reputacijos, patikimumo, pačios įmonės atsiskaitymų su biudžetu būklės, ar ji nebuvo pažeidusi įstatymų ar apskritai nėra patekusi į mokesčių inspektorių akiratį kaip bandanti išvengti mokesčių.

Toj pačioj parduotuvėj paklausėme pardavėjos, ar konfiskuotas alus už tą pačią kainą parduodamas kaip ir nekonfiskuotas, atsakė, kad už tą pačią…

...(tyla)

…juk perka tai daug pigiau… Blogai?

Sutinku. Bet jie negali laisvai nustatyti kainų, parduodant sutariamas jiems paliekamo antkainio dydis, ta kaina fiksuojama jau tada, kai prekės atiduodamos realizuoti.

Kontrabandos mastai

Alkoholio pramonės atstovai teigia, jog 30 proc. rinkos yra kontrabandinė - tuos pačius skaičius mini ir tabako bei cukraus pramonė. Juk šios prekės realizuojamos Lietuvos rinkoje. Kaip reaguojate, ką darote?

Tai ne vienos VMI funkcija...

…mūsų kalbintas muitinės direktorius R. Klevečka teigė, kad čia V. Latvienės reikalas…

…tai visų bendras reikalas. Turi būti labai stipri bendra kontrolė nuo pat valstybės sienos, o viduje – mokesčių inspekcijos darbas…

Gariūnai, Gariūnai

…bet juk Gariūnai užversti kontrabandinė produkcija! Panašu, jog mokesčių inspekcija tik pasyviai stebi šį procesą?..

…daug kas taip sako, neneigčiau šito. Mes nuo pat pavasario nuolat atliekame veiksmus, labai daug esame išaiškinę. Svarbiausia - kartu su Muitinės kriminaline tarnyba jau ant sienos užkirsti kelią į Lietuvą patekti nelegaliom prekėm. Kur kas paprasčiau kontroliuoti vieną židinį, nei kai jos pasklinda šimtui ar tūkstančiui prekeivių...

…tačiau važiuoja ištisi vagonai su kontrabandinėmis prekėmis, o muitinės direktorius R. Klevečka neturi net rentgeno aparatų, tikrinti geležinkelio transportui. Viskas vyksta tik “pagal išankstinę informaciją”. Pasigirsta, kad sulaikė 3 tonas cukraus, kai 30 proc. cukraus rinkos yra kontrabandinė, o tai šimtai tonų…

Galiu tik pasakyti, kiek mes bandom dirbti kartu. Mokesčių inspekcija turi rizikingų įmonių sąrašus. Nustatome pagal geriausią ES šalių praktiką. Tie, kas bando apgauti valstybę, nieko naujo neišranda, viskas kartojasi.

Tai vis dėlto, ką darote dėl Gariūnų?

Yra žmonių grupės, kurios su Gariūnais dirba nuolatos. Tai iš anksto sumodeliuota veikla. Ten veikia atskiros įmonės, kad būtų paprasčiau sumėtyti pėdas. Nežinomi netgi sandėliai, kur laikomos prekės. Į sandėlius neįmanoma patekti, jei neturi leidimo, nes jie iš anksto tariasi… Įvežamos prekės net iš Kinijos, pvz. avalynė. Norėdama atlikti inventorizaciją inspekcija kartais turi dirbti kroviko darbą, t.y. iškrauti visą krovinį, kad įsitikintų, koks ten kiekis.

Ekspertai teigia, jog dalis kontrabandos gali būti realizuojama ir per stambiausius prekybos centrus. Ar VMI viršininkė su tuo sutiktų?

Negaliu nei sutikti, nei paneigti. Reikia tuo įsitikinti.

Priedangos įmonės

Iki šiol specialistai teigia, jog Lietuvoje apie 20 – 30 proc. registruotų įmonių seniai yra nutraukusios veiklą, mat buvo priedangos įmonės. Dažnai jos steigiamos tik vienai dienai ar nakčiai...

…taip, tai viena opiausių mūsų problemų. Reikia išvalyti mokėtojų registrą, uždaryti tas įmones, kurios neveikia. Mūsų praktika parodė, kad pačios pavojingiausios priedangos įmonės iškyla tiek naujai registruotos, jei nėra reikiamos kontrolės, tiek tos, kurios kažkurį laiką miegojo, nieko neveikė…

…bet tokie mastai – 20 – 30 proc...

…gal šie skaičiai per dideli… Mes dirbame, kad šios įmonės būtų išaiškintos, patys kreipsimės į teismą, kad jos būtų išvis likviduotos. Jei neveikė daugiau kaip 12 mėnesių, iš PVM mokėtojų jas išregistruojam. Bet kaip įmonė, ji tokia lieka - bet kada gali ateiti, užsiregistruoti kaip PVM mokėtojas ir vėl…

… ir vėl pravežti kokią “fūrą”?..

…taip, taip… Čia yra didžiulė rizika, dėl to ir stengiamės jas išsiaiškinti ir “išvalyti”.

Ar turite kokią nors tarpžinybinę informacinę bazę, kad, pvz., muitinė naudotųsi VMI turimais faktais, o Jūs muitinės?

Dabar jau yra surinkti finansinių nusikaltimų tyrimų tarnybos duomenys, jų ir mūsų nustatyti pažeidimai. Tai - bendra informacinė bazė. Mokesčių inspekcija ja naudojasi, tačiau muitininkai kol kas dar mums neperduoda savo informacijos.

Algos vokeliuose

Daugelyje Lietuvos bendrovių darbuotojai algas gauna “vokeliuose”. Kaip VMI bando šį procesą kontroliuoti?

Pirmiausia – atkreipiame mokesčių mokėtojų dėmesį. Gana ilgai buvo toleruojama situacija, kad kiek parodei, tiek užtenka. Niekas nelygino tų skaičių, kad jie visiškai nerealūs. Tas, kas gauna atlyginimą 400 litų ar dar mažiau, disponuoja milijonais ir netgi juos deklaruoja mokesčių inspekcijai. Bet tie milijonai yra ne iš darbo santykių, o iš pajamų, kurios tuo metu buvo neapmokestintos. Kai pasižiūri giliau, pamatai, kad pats sandoris yra absoliučiai nerealus, kad sugebama parduoti bevertes akcijas už milijoną, kad bevertį turtą parduoda vieni kitiems už milijonus…

Tai ką darote?

Nuo praeitų metų liepos 1-sios VMI turi teisę nepripažinti tokių sandorių, kurių tikslas buvo išvengti mokesčių ir perskaičiuoti tokius, kokie turi būti iš tiesų.

Mokesčių inspekcijos kadrai

Yra žinoma, kad geriausi mokesčių inspektoriai išeina dirbti į privačias audito įmones. Kaip VMI stengiasi išlaikyti kvalifikuotus darbuotojus?

Čia ne vien mūsų inspekcijos bėda. Ir ne vien Lietuvos. Kai dirbau Finansų ministerijoje, vienas geriausių darbuotojų, į kurį buvo investuotos didžiulės lėšos, pareiškė, kad išeina į geriau apmokamą darbą. Tačiau mūsų konsultantai pasakė, kad nereikia šio proceso bijoti - bet kuris jaunas žmogus, kai į jį investuoji, duoda naudos institucijai. Jei jis galiausiai išeina į kitą Lietuvos įmonę, jis kurs pridedamąją vertę tai pačiai Lietuvai. Aišku, motyvavimo sistema būtina, kad tie, kurie gabūs, galėtų kilti karjeros laiptais ir turėtų galimybę gauti adekvatų uždarbį.

Ir vis dėlto, Jūsų vadovaujamos VMI darbuotojai gauna vienus didžiausių atlyginimų ne tik lyginant su visomis kitomis valstybinėmis institucijomis, bet kelis kartus didesnius ir lyginant su teritorinėmis mokesčių inspekcijomis. Ar apskričių ir rajonų mokesčių inspektorių kvalifikacija daug mažesnė?

Atėjus radau tokią atlyginimų sistemą, o pagal Valstybės tarnybos įstatymą pakeisti atlyginimus, paskirtas klases ir kategorijas yra labai sudėtinga. Išskyrus atvejus, kai žmogus neatlieka jam pavesto darbo.

Ar Jūs pati pritariate tokiam didžiuliui skirtumui?

Aš nepritariu.

Kas pagelbės mokesčių inspektoriams?

Europoje veikia elementari sistema nusikalstamiems, neteisėtiems pinigams išieškoti. Ateina atsakingas asmuo, patikrina asmens turtą, mato, jog turi namus, ežerų, prabangių mašinų, patikrina jo pajamas ir pareikalauja, jog jis sumokėtų tiek mokesčių, kiek nuslėpė. Kodėl tai neveikia Lietuvoje?

Čia silpnoji mūsų vieta. Nors ir turėdama galimybę, mokesčių inspekcija šia teise naudojasi labai vangiai. Gal būt dėl to, kad nėra teisinės praktikos, padėtis nėra aiški.

Ar tai ir turėjote omenyje, susitikime su pramoninkų konfederacija teigusi, kad VMI veiklos balansas priešingas jos siekiams?..

Tas galimybes mes turim, tačiau reikia aktyviau mums patiems naudotis. Truputį abejojame ir dėl teisinės bazės – nenorim pradėti darbų nebūdami tikri, ar galim imtis kai kurių veiksmų. Pvz., žmogus nedeklaruoja savo išlaidų, o tik brangų turtą: namą gal jis ir pasistatė už 200 000 lt., bet kol jį įsirengė, kol įsikūrė, gal dar milijoną išleido. Tokia koalizija, kad mokesčių inspekcija apie tas išlaidas nieko nežino. Vilniuje ar Kaune, kur yra didelės apimtys ir mokesčių inspektorių palyginti yra mažai, sudėtinga prieiti. Todėl ir siūlėme Mokesčių administravimo įstatymą - jei yra įsigyjami pirkiniai už daugiau kaip 10 000 lt., turi pateikti informaciją apie savo išlaidas.

Pinigų plovimas

Kaip kovojate su pinigų plovimu per ofšorines, t.y. neapmokestinamas kompanijas?

Čia labai skaudi vieta. Apie šias kompanijas informacijos mes turime minimaliai. Su kitom valstybėm neturime nei dvigubo apmokestinimo sutarčių, nėra galimybės keistis informacija. Tikiuosi, kad padės įstatymų pataisos, kur labai sugriežtinami reikalavimai: jie turės pateikti dokumentus, įrodančius, kad tikrai ten vyko veikla, kad ten tikrai yra įmonė, o ne vien tik vadinamoji pašto dėžutė.

Korupcija inspektorių gretose

Tyrimai rodo, jog VMI yra viena labiausiai korumpuotų institucijų Lietuvoje. Turite Arūno Visockio vadovaujamą kovos su korupcija skyrių. Kaip jis mažina korupciją mokesčių inspektorių gretose?

Liūdnai vyksta tas procesas. Jis mūsų netenkina.

Kokios korupcijos formos paplitusios tarp mokesčių inspektorių?

Niekada nesutiksiu, kad VMI - viena iš labiausiai korumpuotų sistemų. Problema, galbūt, yra aptarnavimo srityje. Kai ateina mokėtojas ir nejaučia dėmesio, dažnai daro išvadą, kad jei mokesčių inspektoriui ką nors duočiau, tai jie su manimi šnekėtų visai kitaip.

Verslininkai mums pasakojo, jog gana populiaru iš anksto sumokėti 3000 – 4000 litų, mokesčių inspektorius ištaiso klaidas dar prieš patikrinimą, o po to pats ateina ir jau nieko neberanda…

…ir dabar vyksta tyrimas, kurio metu kartu su STT buvo išaiškinti žmonės, imdavę kyšį už atliktus veiksmus. Mano pozicija vienareikšmė – tokių žmonių vieta ne mokesčių inspekcijoje.

Ar A. Visockis yra užfiksavęs atvejų, kai konkurentai bando susidoroti su įmone mokesčių inspektoriaus rankomis? Verslininkai teigia, jog tai gana populiaru….

Per praeitus ir šiuos metus buvo tik 8 atvejai, kai verslininkai kreipėsi į VMI, prašydami atlikti patikrinimą, nes jie nepasitikėjo vietos mokesčių inspektoriais...

…nenori pyktis…

…sunku pasakyti. Visada į tokius prašymus reaguojame labai jautriai, atliekamas tyrimas. Keičiami ir inspektoriai, kurie turėjo atlikti tą darbą, stengiamės neaitrinti situacijos.

Ar VMI valdo klanas?

Neseniai kalbinome prezidento R. Pakso patarėją V. Vinickienę, kuri teigė, jog sveikatos sistemą valdo klanas. Ar panašiai nėra ir VMI? Juk vieni ateina į viršininkus, vėliau pasitraukia į teritorines įstaigas, vėl grįžta, tampa skyrių vedėjais, o iš tiesų ir toliau valdo…

Nemanyčiau, kad tai sistema…

…na, Jūs turite stuburą, atspari politiniam spaudimui, bet…

…net neabejoju, kad tą spaudimą labiau jaučia apskričių mokesčių inspekcijos…

…atėjote į įstaiga, kurioje nusistovėjusios savos tradicijos, Jūsų pavaduotojai paskirti Jūsų pirmtakų, o kai kurie, pvz., Jūsų pavaduotojas J. Gurauskas dirba jau turbūt prie visų valdžių - ar nesijaučiate vieniša šioje kovoje, ar turite savo komandą ar net galimybę turėti komandą?

Taip, yra problemų. Ne visada sutampa mūsų darbo tempai, mūsų kryptys. Ieškome kompromiso, šnekamės…

…ar kompromisas – nutolimas nuo tiesos…?

…ne. Žmonės turi suprasti, ko iš jų reikalaujama…

…bet jei žmogus jau 10 metų dirba, ką ten besupras…

…sudėtinga, tikrai sudėtinga…

Grasinimai mokesčių inspektoriams

Mokesčių inspektoriai dažnokai susiduria su grasinimais. Ką darote tokiais atvejais?

Todėl ir įdiegėme tokią sistemą – juk žinai, į kokią įmonę eini – ten niekada neina vienas mokesčių inspektorius. Įtraukiama kuo platesnė žmonių grupė – FNTT, policija ir kt. Žmonių vienų nepaliekame.

Ar pati VMI viršininkė ramiai miega?

Kaip gali ramiai miegoti, kai tiek problemų surenkant biudžetą, kai laukia tiek darbų, artėjant narystei ES? Bet labai džiaugiuosi, kad kažkokių grasinimų neturėjau.

Vis dėlto, linkime Jums ramaus miego…

Lietuvos radijo laida “Akis į akį” – ketvirtadieniais 16.05 val., 20.20 val., ir penktadieniais 9.05 val.

Populiariausios nuomonės
Parašykite savo nuomonę
arba diskutuokite anonimiškai čia
Skelbdami savo nuomonę, Jūs sutinkate su taisyklėmis
Rodyti diskusiją Rodyti diskusiją

Tikrina prekiaujančius alkoholiu: jau pričiupo prasižengusių papildyta (43)

Alkoholio prekybos kontrolieriai kartu su policija šių metų pradžioje aktyviau tikrina alkoholio...

Prieš Davoso forumą Prancūzijoje renkasi 140 užsienio bendrovių vadovų (9)

Beveik 140 įmonių vadovų iš viso pasaulio pirmadienį renkasi Versalio rūmuose netoli Paryžiaus...

„Coca-Cola“ kelia ambicingus perdirbimo tikslus (1)

Jungtinių Valstijų gėrimų pramonės milžinė „ Coca-Cola “ pradeda kampaniją, kuria...

Susipliekė dėl lengvesnio užsieniečių įdarbinimo (232)

Ką daryti, kad kai kurių specialybių darbuotojų Lietuvoje netruktų – didinti atlyginimus ir...

Šalis su 4 500 eurų vidutine alga stebina kainomis (670)

Nors Šveicarijos vidutinis atlyginimas „į rankas“ yra didesnis nei Lietuvoje kone 7 kartus, kai...

Top naujienos

Pagalbos viešai paprašyti išdrįso pirmą kartą: trūksta tiek nedaug, kad gyvenimas pasikeistų (21)

Nataša niekada nesvajojo apie didelę šeimą, tačiau šiuo metu mama ją šaukia net septyni vaikai.

„Coca-Cola“ Europai pristatė naują gėrimą, tačiau Lietuvoje gėrimo sudėtis bus kitokia (26)

Šią savaitę Ciuriche, Šveicarijoje bendrovė „ The Coca-Cola Company “ pristatė naują...

Mia iškrito iš atrankų į „Euroviziją“ (248)

Šeštadienio vakarą LRT eteryje jau antroji eurovizinių atrankų laida. Laikas tiksi – iki...

Pigu-brangu eksperimentas: drabužiai beveik identiški, o kainos skiriasi daugiau nei 10 kartų (78)

DELFI Stilius nutarė atlikti „pigu-brangu“ eksperimentą paieškoti drabužių, kurie atrodo...

Į prekybos centrą „Mandarinas“ sulėkė gausybė pareigūnų (31)

Šeštadienio vakarą Vilniuje esančiame prekybos centre „ Mandarinas “ įsikūrusioje...

Orai: teks prisiminti, ką reiškia tikras šaltis

Ateinančios naktys bus itin žvarbios, kitos savaitės pradžioje gali atšalti ir iki 16 laipsnių...

Kad nevaikiški žaisliukai gerai tarnautų

Jūsų mėgstamas sekso žaisliukas ką tik padėjo jums pabuvoti devintame danguje – o kas toliau?...

Geriausi visų laikų maisto ruošimo patarimai: mažos gudrybės padės išsaugoti ir ryškias produktų spalvas (1)

Ar norėtumėte savo virtuvėje jaustis tikru profesionalu, laisvai žongliruoti įvairiausiais...

Šalys, kuriose už 800 eurų per mėnesį gyvensite kaip karaliai (170)

Pasaulyje yra bent 27 šalys, kuriose galima iš tikrųjų karališkai gyventi už mažesnę nei 1 000...

Studentės svajones sutrypė realybė: dar tikiuosi, kad neteks krautis lagaminų (161)

Medikams nusprendus netylėti ir mitingu siekti atkreipti valdančiųjų dėmesį į problemas,...