Nuo sausio 1 dienos įsigaliojo pataisos, kurios parengtos perkeliant ES direktyvą dėl vartotojų ginčų alternatyvaus sprendimo. Valstybinės vartotojų teisių apsaugos (VVTA) tarnybos Panevėžio apskrities skyrius skelbia, kad jose detaliau įtvirtinta alternatyvaus vartojimo ginčų sprendimo tvarka, be kitų pakeitimų, praplečiant ir vartojimo ginčų sprendimo subjektų ratą.

Į vartotojų ginčų neteisminį nagrinėjimą siekiama įtraukti vartotojų asociacijų ir asocijuotų verslo organizacijų atstovus. Įsigaliojus pataisoms, ginčus, atitinkančius tam tikras sąlygas, nagrinės vartojimo ginčų komisijos. Į jas įeis VVTA tarnybos atstovas, verslą vienijančios asociacijos atstovas ir vartotojų asociacijos atstovas. Iki šiol abi pastarosios pusės nebuvo įtrauktos į neteisminį vartojimo ginčų nagrinėjimą.

Manoma, kad toks ginčų nagrinėjimas alternatyvia ginčų nagrinėjimo tvarka yra palankus tiek vartotojams, tiek verslininkams. Toks procesas būtų nemokamas, greitesnis, dažniausiai jame ginčo šalys taikiai susitaria.

Teigiama, kad įvertinus susiklosčiusią praktiką, yra įtvirtintas atsisakymo nagrinėti ginčą pagrindas tuo atveju, jei suma mažesnė nei 10 eurų, nebent ginčas turi reikšmės formuojant naują vartotojų teisių apsaugos praktiką.

Be to, sustiprėja vartojimo ginčus nagrinėjančių institucijų priimamo sprendimo teisinės galios.

VVTA tarnybos atstovų teigimu, įsigaliojus tokiam sprendimui, jį bus privaloma vykdyti. Toks sprendimas bus laikomas vykdomuoju dokumentu, nebent viena iš ginčo šalių per 30 dienų pareikš ieškinį dėl ginčo nagrinėjimo teismine tvarka. Su tokiu vykdomuoju dokumentu asmuo galės kreiptis į antstolį dėl priverstinio išieškojimo.

Iki šiol VVTA tarnybos priimti sprendimai buvo rekomendaciniai. Kitaip tariant, net ir priėmus vartotojams palankų sprendimą, pardavėjui ar paslaugos teikėjui jo nevykdant, reikėdavo kreiptis į teismą. Visa tai užtrukdavo.

Iš dviejų – viena

Dar vienas svarbus pokytis – po Naujųjų prie Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos prijungiama Valstybinė ne maisto produktų inspekcija.

Tarnybos atstovai viliasi, kad vartotojų prašymai dėl netinkamos kokybės prekių ar paslaugų bus nagrinėjami greičiau ir efektyviau.

Iki šiol vartotojo prašymai visų pirma buvo nagrinėjami inspekcijoje, įvertinant prekių kokybę, taip pat siūlant pardavėjui ginčą spręsti taikiai, suteikiant terminą atsakymui ir paaiškinimams pateikti. Šis procesas užtrukdavo mažiausiai 20 darbo dienų, ir tik tuomet ginčo medžiaga buvo perduodama nagrinėti tarnybai.

Reorganizavus įstaigas, prekės kokybės įvertinimas tampa viena iš VVTA tarnybos vykdomo alternatyvaus ginčo nagrinėjimo stadijų, taigi procesas vyks vienoje įstaigoje. Taip pat svarbu, kad vartotojai, susidūrę su nekokybiškos prekės įsigijimu, neretai painiodavo įstaigas ar tiksliai nežinodavo, į kurią iš jų kreiptis.

Tikisi pokyčių

Vartotojų teises ginančios visuomeninės organizacijos teigia nebuvusios oficialiai pakviestos ir supažindintos su pokyčiais, tačiau tuo domisi.

Lietuvos nacionalinės vartotojų federacijos prezidentės Alvitos Armanavičienės žiniomis, iš pradžioje norėta sujungti Metrologijos inspekciją, Ne maisto produktų inspekciją ir Vartotojų teisių apsaugos tarnybą. Galiausiai apsispręsta jungti tik dvi institucijas. Mažėjant gyventojų skaičiui, administracinės naštos mažinimas turėtų pagelbėti taupyti.

Federacijos prezidentė tikisi, kad šie pokyčiai padės išspręsti įsisenėjusias problemas. Viena tokių yra nekokybiški mobilieji telefonai ir kompiuteriai – vartotojai dėl to patiria nemažai rūpesčių.
Manoma, kad vartotojams bus naudingi ir privalomi sprendimai, nes dabar, kiek žinoma, didelė dalis verslininkų rekomendacijų nepaisydavo.

Top naujienos