Taigi, iš esmės Lietuvos Bankas nurodė, kad EURIBOR ar EUR LIBOR rodikliams tapus neigiamiems, bankai turėtų prisiimti trumpalaikių palūkanų svyravimo riziką.

Nepaisant šio išaiškinimo, pagal viešai skelbiamą poziciją, Lietuvos bankai nėra linkę laikytis šių aiškinimų bei pvz. neigiamą 3 mėn. trukmės EUR LIBOR rodiklį prilygina 0, tokiu būdu galutinės palūkanos apskaičiuotos prie maržos pridėjus nulį. Dažnu atveju toks banko elgesys gali prieštarauti Lietuvos banko išaiškinimui bei yra nesąžiningas.

Pažymėtina, kad esama situacija įtakoja daugelį vartotojų – statistika sako, kad vien būsto paskolas yra paėmę apie 10 proc. namų ūkių, todėl akivaizdu, kad bus ieškoma priemonių, kaip apsaugoti jų interesus. Viena iš tokių vartotojų teisių gynimo priemonių yra grupės ieškinys, kuris jau ilgą laiką yra naudojama kitose valstybėse kaip efektyvi priemonė prieš verslo didžiuosius.

Siekiant apginti gausios asmenų grupės patirtą žalą ar prieš gausias asmenų grupes nukreiptus neteisėtus veiksmus, nuo 2015-01-01 Lietuvoje įsigaliojo grupės ieškinio įgyvendinimo mechanizmas, kuriuo siekiama tuo pačiu teisinės gynybos būdu apginti į grupę susijungusių fizinių ar juridinių asmenų tapačias ar panašaus pobūdžio teises ar įstatymų saugomus interesus. Nagrinėjamu atveju, asmenys, kurių paskolų sutartys su bankais leidžia mažinti skaičiuojamą palūkanų dydį neigiama linkme, galėtų pateikti bendrą ieškinį prieš banką ir tokiu būdu apginti savo teises ir interesus.

Grupės ieškinio institutas padeda pašalinti situaciją, kai teisių pažeidėjai išvengia teisinės atsakomybės, nes nukentėję asmenys, formaliai turintys teisę kreiptis į teismą, dėl finansinių priežasčių, patirties stokos, laiko sąnaudų ir kitų priežasčių, negina savo teisių, reikšdami savarankiškus ieškinius. Dėl šių priežasčių teisminė gynyba tampa prieinama visiems, o ne tik iniciatyviems, žinantiems savo teises ir turintiems pakankamai laiko bei materialinių išteklių ieškovams.