aA
Liepos 1 dieną įsigaliojęs naujasis Darbo kodeksas kai kurias šalies įmones paskatino atnaujinti sutartis su darbuotojais.
© DELFI / Modesta Meškė

Viena tokių įmonių – aviacijos paslaugomis užsiimanti „Avia Solutions Group“, kurios darbuotoja kreipėsi į DELFI su prašymu paaiškinti, ar naujoje darbo sutartyje esančios nuostatos neprieštarauja įstatymams.

„Prisidengdama nauju Darbo kodeksu, įmonių grupė teikia naujas darbo, nekonkuravimo ir konfidencialumo sutartis“, – pasakojo darbuotoja Odeta (vardas pakeistas, vardas ir pavardė redakcijai žinomi – DELFI).

Skaitytojos manymu, sutartys yra neadekvačiai griežtos. Ji taip pat tvirtino, kad darbuotojams sutarčių koreguoti neleidžiama, o tie, kurie jų pasirašyti nenori, atleidžiami arba patys išeina iš darbo.

„Darbdaviai tikrai gavo naują kodeksą su palengvinimais, bet jie juo naudojasi ne tam kad būtų geriau ir lengviau reguliuoti darbo santykius. Iš tikrųjų bandoma grąžinti vergvaldystę“, – piktinosi moteris.

„Avia Solutions Group“ komunikacijos departamento direktorė Asta Brazaitienė patvirtino, kad įmonių grupėje sutarčių atnaujinimas vyksta, tačiau sakė, kad atvejų, kai įmonės darbuotojai buvo atleisti vien dėl to, kad nepasirašė atnaujintų sutarčių, nėra buvę.

Tuo metu Valstybinės darbo inspekcijos (VDI) asmenų aptarnavimo ir teisės taikymo skyriaus vyriausiasis specialistas Šarūnas Orlavičius ir darbo teisės ekspertas, advokatas Nerijus Kasiliauskas pakomentavo Odetai kilusius klausimus dėl: duomenų apie šeimos narius rinkimo, nekonkuravimo 2 metus po darbo sutarties nutraukimo, kompensacijos darbdaviui už investicijas į darbuotojo kvalifikaciją, įskaitant komandiruotes.

Išaiškinimai gali būti naudingi daugumai darbuotojų, kurių darbdaviai prašo atnaujinti sutartis po naujojo kodekso įsigaliojimo.

Klausimai – natūralu

A. Brazaitienė DELFI sakė, kad „Avia Solutions Group“ ir priklausančiose įmonėse darbo sutarčių atnaujinimas pradėtas vasarą.

„Darbo sutartys keičiamos atsižvelgiant į naujus reikalavimus, kuriuos nustatė nuo liepos 1 dienos įsigaliojęs Darbo kodeksas. Patikiname, kad „Avia Solutions Group“ darbo ir susijusiose sutartyse nėra jokių apribojimų ar reikalavimų, kurie būtų nenumatyti naujajame kodekse ar juo uždrausti“, – sakė ji.

A. Brazaitienė taip pat informavo, kad grupės įmonėse dirba apie 2 tūkst. darbuotojų.

„Natūralu, kad kyla klausimų, nes pokyčiai visada įneša šiek tiek nerimo, apskritai naujovės sunkiai priimamos. Šiuo atveju nėra jokio pagrindo nerimauti – darbuotojų teisės yra užtikrinamos“, – dėstė ji.

Lėktuvų angaras
Lėktuvų angaras
© Avia Solutions Group nuotr.

Š. Orlavičius pastebėjo, kad naujajame kodekse nustatyta, kad darbo sutartis − darbuotojo ir darbdavio susitarimas, pagal kurį darbuotojas įsipareigoja, būdamas pavaldus darbdaviui ir jo naudai atlikti darbo funkciją, o darbdavys įsipareigoja už tai mokėti darbo užmokestį.

„Taigi, sudarant darbo sutartį, be kita ko, įgyvendinant sutarčių laisvės principą, abi pusės tariasi tarpusavyje dėl tam tikrų darbo sąlygų įtraukimo į darbo sutartį ar išbraukimo.

Darbo įstatymai ir kiti norminiai teisės aktai nenumato prievolės sudaryti darbo sutarčių tuo atveju, jeigu šalims nepavyksta susitarti dėl darbo sutarties sąlygų, tad, sutarčių šalys yra laisvos apsispręsti dėl darbo sutarties sudarymo“, – aiškino jis.

VDI atstovas pažymėjo, kad keisti būtinąsias darbo sutarties sąlygas, papildomas darbo sutarties sąlygas, nustatytą darbo laiko režimo rūšį ar perkelti darbuotoją dirbti į kitą vietovę darbdavio iniciatyva galima tik su darbuotojo rašytiniu sutikimu.

„Darbuotojo atsisakymas dirbti pasiūlytomis pakeistomis sąlygomis gali būti laikomas priežastimi nutraukti darbo santykius darbdavio iniciatyva be darbuotojo kaltės.

Taigi, jeigu darbdavys, esant svarbioms priežastims, siūlo pakeisti darbuotojo darbo sutarties sąlygas, o darbuotojas nesutinka dirbti pakeistomis darbo sutarties sąlygomis, darbdavys įgyja teisę šį darbuotoją atleisti.

Dėl neteisėto darbo sutarties pakeitimo ar atleidimo, darbuotojas turi teisę kreiptis į darbo ginčų komisiją, prašydamas įpareigoti darbdavį vykdyti darbo sutartį ir atlyginti atsiradusią žalą“, – sakė Š. Orlavičius.

Kompensacija už kvalifikacijos tobulinimą

Atnaujintose „Avia Solutions Group“ darbo sutartyse, kurias matė DELFI, yra punktas, pagal kurį iš darbo atleistas arba be svarbių priežasčių išėjęs darbuotojas įsipareigotų darbdaviui atlyginti išlaidas jo mokymui per pastaruosius 2 metus.

N. Kasiliauskas sakė, kad tai yra leistinas maksimalus Darbo kodekse nustatytas terminas.

„Darbuotojas gali derėtis dėl šio termino. Dažniausiai šis terminas priklauso nuo darbdavio investuotų į mokymosi išlaidas dydžio“, – komentavo advokatas.

Nerijus Kasiliauskas
Nerijus Kasiliauskas
© DELFI / Domantas Pipas

Š. Orlavičius pastebėjo, kad atlygintos gali būti tik išlaidos, susijusios su darbuotojo žinių ar gebėjimų, viršijančių darbo veiklai keliamus reikalavimus, suteikimu.

„Susitarime gali būti nustatyta, ar į mokymo ar kvalifikacijos tobulinimo išlaidas įskaičiuojamos kitos komandiruotės išlaidos (kelionės, nakvynės ir kita). Taigi, įtvirtinta galimybė šalims, sudarant ar pakeičiant darbo sutartį, susitarti dėl darbuotojo mokymų ar kvalifikacijos tobulinimo išlaidų atlyginimo“, – sakė VDI atstovas.

Savo ruožtu A. Brazaitienė patikslino, jog „Avia Solutions Group“ į išlaidas neįtraukiamos komandiruotės, kurios skirtos tiesioginėms darbo funkcijoms atlikti arba kvalifikacijai kelti.

„Neretas atvejis, kai darbuotojai ateina dirbti neturėdami specifinių aviacijos žinių. Tuomet grupė finansuoja šių darbuotojų papildomą išsilavinimą ir tobulėjimą. Atkreipiame dėmesį, kad visais atvejais darbuotojas prieš mokymus ar komandiruotes yra iš anksto informuojamas apie tai, kad už tam tikrus mokymus ar komandiruotes gali būti prašoma grąžinti įmonės patirtas išlaidas“, – sakė ji.

Draudimas konkuruoti

Sutartyse taip pat yra punktas, kad 2 metus po jos pasibaigimo darbuotojas negalės dirbti kitoje aviacija užsiimančioje bendrovėje, negalės įkurti savo aviacijos įmonės.

N. Kasiliauskas sakė, nekonkuravimo susitarimai galimi tik su darbuotojais turinčiais specialiųjų žinių ar gebėjimų, kurie gali būti pritaikyti konkuruojančioje su darbdaviu įmonėje ar pradėjus vykdyti savarankišką veiklą ir taip padaryti darbdaviui žalos.

„Turi būti apibrėžta draudžiama veikla, nekonkuravimo teritorija, susitarimo galiojimo terminas, nekonkuravimo kompensacijos darbuotojui dydis.

Nekonkuravimo su darbdaviu laikotarpiu darbuotojui turi būti mokama kompensacija, kurios dydis – ne mažiau kaip 40 proc. darbuotojo vidutinio darbo užmokesčio“, – sakė jis.

Š. Orlavičius sakė, kad nekonkuravimo susitarimas galioja ne ilgiau kaip 2 metus po darbo sutarties pasibaigimo.

„Svarbus aspektas sudarant nekonkuravimo susitarimą yra teisingos ir protingos kompensacijos nustatymas. Kodekse yra įtvirtintas minimalus šios kompensacijos dydis – 40 proc. darbuotojo vidutinio darbo užmokesčio ir ši kompensacija privalo būti mokama viso draudimo konkuruoti laikotarpio metu“, – nurodė jis.

A. Brazaitienė taip pat sakė, kad nekonkuravimas sąlygos „Avia Solutions Group“ visiškai atitinka kodekso reikalavimus.

Duomenų rinkimas

Sutartyse dar yra reikalavimas darbuotojui pateikti aibę duomenų tiek apie save, tiek apie savo šeimos narius.

Š. Orlavičius komentavo, jog darbdavys privalo įgyvendinti lyčių lygybės ir nediskriminavimo kitais pagrindais principus.

„Tai reiškia, kad bet kokia tiesioginė ir netiesioginė diskriminacija (priekabiavimas, seksualinis priekabiavimas, nurodymas diskriminuoti lyties, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, amžiaus, lytinės orientacijos, negalios ir kitais pagrindais) yra draudžiama.

Atsižvelgiant į tai, bet kokia darbdavio reikalaujama informacija, kuri yra laikoma ar gali būti laikoma diskriminacinio pobūdžio, yra netoleruotina“, – sakė jis.

Darbo inspekcija
Darbo inspekcija
© DELFI / Kiril Čachovskij

VDI atstovas pridūrė, kad darbuotojui manant, kad darbdavio veiksmai laikytini diskriminaciniais, dėl konkrečios situacijos identifikavimo ir atitinkamo poveikio priemonių darbdavio atžvilgiu pritaikymo, darbuotojas turi teisę su rašytiniu skundu kreiptis į VDI teritorinį skyrių arba darbo ginčų komisiją bei Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybą.

„Atkreiptinas dėmesys, jog ne visa darbdavio reikalaujama informacija gali būti traktuojama kaip diskriminacija – priešingai – tam tikros informacijos turėjimas gali darbdaviui pagelbėti tinkamai vykdyti savo teises ir pareigas (pavyzdžiui, darbdavys gali paprašyti pažymos apie darbuotojo neįgalumą, siekiant suteikti ilgesnės trukmės atostogas)“, – sakė Š. Orlavičius.

A. Brazaitienė teigė, kad būtent taip ir yra.

„Avia Solutions Group“, kaip ir kiekvienas darbdavys Lietuvoje, apskaičiuodamas atlygį pagal darbo sutartį, turi atsižvelgti į tai, ar darbuotojas augina nepilnamečių vaikų, ar vaikus augina vienas ar su sutuoktiniu (partneriu), kadangi nuo to priklauso atlyginimo apskaičiavimo formulė, pavyzdžiui, duomenys apie auginamus vaikus iki 18 metų reikalingi neapmokestinamojo pajamų dydžio apskaičiavimui“, – sakė ji.

Griežtai draudžiama DELFI paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse, žiniasklaidos priemonėse ar kitur arba platinti mūsų medžiagą kuriuo nors pavidalu be sutikimo, o jei sutikimas gautas, būtina nurodyti DELFI kaip šaltinį.
Parašykite savo nuomonę
arba diskutuokite anonimiškai čia
Skelbdami savo nuomonę, Jūs sutinkate su taisyklėmis
Rodyti diskusiją Rodyti diskusiją

Prancūzija skyrė 50 mln. eurų baudą „Google“

Prancūzijos duomenų apsaugos tarnyba (CNIL) pranešė skirianti 50 mln. eurų baudą „Google“....

„Facebook“ šiemet Airijoje sukurs 1000 darbo vietų

„Facebook“ šiemet Airijoje sukurs 1000 darbo vietų, bendrovės vykdomąją direktorę Sheryl...

Apklausa: dauguma netiki, kad ekonominė, politinė ir socialinė sistema dirba jiems (1)

Prancūzai pastaruosius 2 mėnesius išeina į gatves protestuoti - toks scenarijus gali tapti vis...

Finansų ministerija: praėjusių metų biudžeto pajamų planas įvykdytas su kaupu (4)

Praėjusių metų antroje pusėje kai kurie politikai ir ekonomistai reiškė nuogąstavimus, kad į...

Vaičiūnas apie „Metrail“ bylą: jei nėra prasmės derėtis, galbūt reikia tai konstatuoti (1)

Aplinkos ministro pareigas laikinai einantis energetikos ministras Žygimantas Vaičiūnas...

Top naujienos

Švietimo ekspertė: turime uždaryti didžiąją dalį mokyklų (18)

Didžiausia Lietuvos mokyklų problema – ne tik atskirtis tarp kaimų ir miestų mokyklų. Tuo...

Gripas ir toliau renkasi aukas: 5 savivaldybėse skelbiama epidemija papildyta 17.40 (17)

Praėjusią savaitę toliau smarkiai daugėjo sergančiųjų gripu ir ūmiomis viršutinių kvėpavimo...

Žiežmarių gimnazijos skandalas: tėvai prakalbo ir apie fizinį mokytojos smurtą (218)

Kilus skandalui dėl Žiežmarių gimnazijos mokytojos elgesio, kai ši per pamoką nesitvardydama...

Eligijus Masiulius iškrito iš rinkimų žaidimo: dalinasi planais, ką darys toliau (177)

Iš Klaipėdos merų rinkimų dėl nepakankamo galiojančių parašų skaičiaus iškritęs Eligijus...

Karas, kuris negali būti laimėtas: po Baltųjų rūmų pranešimo – liūdni scenarijai (109)

JAV karas Afganistane nusinešė tūkstančius amerikiečių karių gyvybių ir kainavo virš...

Suttonas teigia, kad „Rytas“ turi rinktis: jis arba Adomaitis anksčiau kalbėjo ką kita (55)

Pirmadienį suspenduotas Vilniaus „Ryto“ klubo puolėjas iš JAV Dominique'as Suttonas neišvyko...

Anakardžių riešutų sūris per 10 minučių

Dažnai girdime, kad reikia valgyti daugiau daržovių, bet kaip tą padaryti ir kiek „daugiau“...

Ramūnas Bogdanas. Iš kur radosi britų euroskepticizmas? (36)

Giluminės Didžiosios Britanijos euroskepticizmo šaknys glūdi jos imperinėje praeityje. Jos...

„Netflix“ leidžia pinigus, kurių neturi: dėl sąskaitų nerimaus vėliau (2)

„ Netflix Inc.“ turi augti. Kompanija neturi kito pasirinkimo. Rykliai turi plaukti, o...