Už pertvarkai reikalingus įstatymų pakeitimus parlamentarai balsavo atskirai. Už Technologijų ir inovacijų įstatymo pataisas balsavo 95 parlamentarai, vienas balsavo prieš, dar 12 susilaikė. Mokslo ir studijų įstatymo pataisas 66 palaikė , 8 prieštaravo, susilaikė – 32 Seimo nariai. Smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros ir Inovacijų fondo įstatymų korekcijoms pritarta bendru sutarimu.

Už tai, kad šių įstatymų priėmimui būtų taikoma skubos tvarka balsavo 66, prieš – 12,susilaikė 38 parlamentarai.

Pertvarkos metu į vieną agentūrą ketinama konsoliduoti visas su inovacinės veiklos ir verslo skatinimu susijusias valstybės funkcijas. Jas šiuo metu atlieka kelios įstaigos – Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra (MITA), „Versli Lietuva“ ir Lietuvos verslo paramos agentūra (LVPA). „Versli Lietuva“ ir LVPA bus sujungtos į vieną naują agentūrą. Tai planuojama atlikti kitų metų pirmojoje pusėje.

Ekonomikos ir inovacijų ministerija inovacijų reformos poreikį grindžia tuo, kad Lietuvos inovacijų ekosistema vis dar atsilieka nuo kitų panašaus išsivystymo ir dydžio valstybių. Lietuva 2021 m. Europos Sąjungos inovacijų švieslentėje priskiriama prie nuosaikių inovatorių, o kaip šalies silpnieji aspektai įvardijamos palyginti kuklios viešosios investicijos į mokslinius tyrimus ir eksperimentinę plėtrą versle, technologijų ir inovatyvių paslaugų eksportas.

Ekonomikos komiteto nariams viceministrė Eglė Markevičiūtė yra teigusi, kad preliminariai Inovacijų agentūros biudžetui iš valstybės lėšų skiriamas finansavimas nuo šiemet numatytų 2,8 mln. eurų, kitais metais būtų didinamas iki 4,4 mln. Techninės paramos lėšos nuo 10 mln. šiais metais 2022 m. mažės iki 7,9 mln. eurų. Agentūrai taip pat ketinama numatyti 524 mln. eurų iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų.

Įsteigus vieną inovacijų agentūrą per metus planuojama sutaupyti apie 1,8 mln. eurų.

Pasak viceministrės, agentūroje planuojami keturi departamentai. Verslo kompetencijų departamentas būtų atsakingas už eksporto, startuolių ir finansinių technologijų plėtrą. Proveržio sričių departamentas dirbtų sumanios specializacijos, informacinių ryšių technologijų, biotechnologijų ir sveikatos technologijų sektoriuose. Taip pat šis departamentas būtų atsakingas už Lietuvos kosmoso politikos įgyvendinimą ir konsultuotų įmones europinio žaliojo kurso klausimais. Investicijų departamentas perimtų LVPA funkcijas. Ketvirtasis agentūroje planuojamas departamentas vykdytų administravimo funkcijas.

Pažymėti
Dalintis
Nuomonės