Už įstatymą, pataisytą pagal prezidento pateiktus pasiūlymus, balsavo 55, prieš – 4, susilaikė 16 parlamentarų.

1997 metų birželį priimtu įstatymu valstybė įsipareigojo atkurti okupacinės sovietinės valdžios nusavintus indėlius, sukauptus Lietuvos valstybiniuose bankuose, taip pat kitas lėšas, padėtas į indėlių sąskaitas, bei santaupas, laikytas likviduotame buvusios SSRS Ekonominių ryšių su užsieniu banko Lietuvos skyriuje.

Asmenims, praleidusiems įstatyme nustatytą terminą dėl nuo jų nepriklausančių priežasčių, buvo sudaryta galimybė kreiptis į Vyriausybės sudarytą Komisiją, nagrinėjančią gyventojų prašymus atidaryti atkuriamąją sąskaitą praėjus įstatyme nustatytam prašymų pateikimo terminui.

2008 metų birželio pabaigoje Seimas priėmė Gyventojų santaupų atkūrimo įstatymo pataisas, kuriuo iki 2015-ųjų metų pratęsiamas gyventojų santaupų atkūrimo procesas ir nustatomas naujas terminas atkuriamosioms sąskaitoms atidaryti.

Vetuodamas įstatymo pataisas V. Adamkus konstatavo, kad rengiant šį įstatymo projektą nebuvo įvertinta, kiek reikės laiko pasirengti įstatymui įgyvendinti ir kiek tam reikės lėšų.

Siekdamas užtikrinti, kad būtų tinkamai pasirengta įstatymo įgyvendinimui ir nebūtų pažeisti žmonių lūkesčiai, Lietuvos vadovas pasiūlė numatyti įstatymo įsigaliojimo datą nuo 2009 metų sausio 1 dienos.

Prezidento nuomone, tai leis atsakingoms institucijoms suplanuoti įstatymo vykdymui būtinas lėšas ir atlikti kitus reikalingus parengiamuosius darbus.

www.lrt.lt
Top naujienos