Padarė šiukšlyną

Dėl sąvartynais virstančių buvusių švarių, tvarkingų Raseinių kampelių pirmieji sujudo paprasti šio miesto gyventojai. Jiems buvo nesuprantama, kodėl prie kolektyvinių automobilių garažų Bagdoniškės, Sporto, Vilkupio ir P.Cvirkos gatvėse atsiradę konteineriai su užrašais „Pavojingos atliekos“, į kuriuos automobilių vairuotojai turėjo krauti senus akumuliatorius, įvairius filtrus, amortizatorius ir kt., palikti likimo valiai, kodėl iš jų seniai „išlipusios“ šiukšlės teršia teritoriją.

Nepatenkinti tokia situacija žmonės kreipėsi į rajono savivaldybės ekologą Vytautą Oržekauską, itin gerbiamą ir principingą specialistą. Šis negaišdamas sudarė komisiją, kad ji oficialiai įvertintų padėtį pavojingų atliekų surinkimo aikštelėse.

Ši ir įvertino: visose keturiose „Dormekos“ aikštelėse – baisi netvarka, pavojingos atliekos susimaišiusios su buitinėmis atliekomis, kurios seniai nebetelpa konteineriuose. Akivaizdu, jog tose aikštelėse jų šeimininkai nesilankė gal nuo pat konteinerių atvežimo dienos. Tad nieko keisto, kad daugiau nei metus likimo valiai ir žmonių sąmoningumui paliktos „Dormekos“ įrengtos pavojingų atliekų surinkimo aikštelės virto šiukšlynais.

Pasak rajono savivaldybės specialistės ekologijai Vilmos Kondrotienės, mūsų žmonės dar nėra pakankamai sąmoningi, kad atliekas rūšiuotų taip, kaip nurodoma užrašuose ant konteinerių. Jei yra talpykla, tai į ją ir krauna viską.

Ministerijos pageidavimu

„Dormeka“, pasak V.Kondrotienės, su savo konteineriais Raseiniuose atsirado Aplinkos ministerijos pageidavimu. Ši tiesiog paprašiusi, kad raseiniškiai šią bendrovę su jos ketinimais įsileistų. Ir kodėl gi neturėtų įsileisti, tuo labiau kad Raseinių rajono savivaldybė yra iš tų nedaugelio, kurios sugeba gražiai spręsti savo ekologines problemas. Tad Aplinkos ministerija, vykdydama Atliekų tvarkymo programą, paskelbė konkursą dėl vidaus degimo variklių degalų ir tepalų filtrų, automobilių hidraulinių (tepalinių) amortizatorių įsiurbimo oro filtrų, liuminescencinių lempų atliekų surinkimo ir perdirbimo.

Šį konkursą laimėjo Didžiasalio kaime (Vilniaus r.) įsikūrusi UAB „Dormeka“, pasak Aplinkos ministerijos specialistės Živilės Liberienės, pasiūliusi keleriopai mažesnę kainą nei kitos konkurse dalyvavusios bendrovės.

Ši bendrovė įsipareigojo surinkti ir perdirbti 250 tūkst. vienetų vidaus degimo variklių degalų arba tepalų filtrų atliekų, 150 tūkst. vienetų įsiurbimo oro filtrų ir 100 tūkst. vienetų automobilių hidraulinių amortizatorių atliekų. Aplinkos ministerija iš Gaminių ir pakuotės atliekų tvarkymo programos lėšų už pavojingų atliekų tvarkymą UAB „Dormeka“ įsipareigojo sumokėti 1,5 mln. litų. Raseiniuose ši bendrovė, kaip minėta, pernai vasarą įrengė keturias tokių atliekų surinkimo aikšteles su 16 konteinerių.

Atvežė ir pamiršo

Ir viskas būtų buvę netgi puiku, jei „Dormeka“, atvežusi į Raseinius konteinerius atliekoms, jų nebūtų pamiršusi. Savivaldybės ekologai teigia per visą tą laiką konteinerių savininkus Raseiniuose matę vieną vienintelį kartą, bet konstruktyvus pokalbis vis tiek neįvykęs.

V.Oržekauskas guodėsi, jog dėl situacijos pavojingų atliekų surinkimo aikštelėse jis ne kartą bandęs informuoti „Dormekos“ vadovus, tačiau šie į jo telefonų skambučius visiškai nereagavę. Apie padėtį buvusi informuota ir pati Aplinkos ministerija, kuri „Dormekai“ porai mėnesių netgi buvo sustabdžiusi savo pačios išduotą atliekų tvarkymui licenciją. Bet, pasak Z.Liberienės, licenciją jie grąžinę, nes „negalima verslo žlugdyti dėl mažo nieko, o jie įsipareigojo viską sutvarkyti“. Bet pažadėti ir ištesėti yra visai ne tas pat. Raseinių rajono savivaldybėje sakė, jog ir šiandien nesuprantą, kaip buvo galima grąžinti bendrovei licenciją, jei ji nė piršto nepajudino, kad padėtis pasikeistų.

Pasak specialistės ekologijai V. Kondrotienės, bent jau raktelį nuo konteinerių jiems būtų palikę, kad būtų galima organizuoti buitinių atliekų išrinkimą. Buvę prašyta, kad „Dormeka“ sudarytų sutartį su komunalininkais, kad šie tvarkytų aplinką ir išvežtų besikaupiančias buitines atliekas. Ir to nepadarė.

„Mes net nežinojome jų atliekų vežimo grafikų. Gal visai tokių nė nebuvo. Greta esančių garažų savininkai sakė, jog atliekų nė karto niekas neišvežė. Ir tuo negali netikėti, nes netvarka tai patvirtina“, – VL sakė V.Kondrotienė. V.Oržekauskui kelia nerimą tai, kad šitie šukšlynėliai galop vis tiek atsidurs bendrame sąvartyne, nes vargu ar „Dormeka“, daugiau nei metus „veisusi“ šiukšlyną, galop imsis iš jo rankioti pavojingas atliekas.

Tiesa, kai šia tema susidomėjo žurnalistai, „Dormeka“ konteinerius išsivežė. Bendrovės vadovai sakėsi juos parsivežę pas save, o paskui su savo rajono ekologais spręsią, ką toliau su jais daryti. Tačiau matant, ką jie po savęs paliko Raseiniuose, to „sprendimo“ būdai kaip ir aiškūs.

Kaltina ministeriją

Raseinių ekologai dėl tokios situacijos kaltina pačią Aplinkos ministeriją: jei ši skelbia konkursus, parenka bendroves atliekoms tvarkyti, išduoda tai veiklai licencijas, tai turėtų ir kontrole pasirūpinti, o ne tik milijonus už nieką seikėti.

Tuo tarpu VL atsiųstame Aplinkos ministerijos Visuomenės informavimo skyriaus atsakyme į mūsų klausimus teigiama, jog dėl tokios situacijos yra kalti... patys raseiniškiai.

„Rajone organizuoti komunalinių atliekų tvarkymo sistemą, kaip įpareigoja Atliekų tvarkymo įstatymas, privalo šio rajono savivaldybė. Ji turi užtikrinti priemones komunalinėms atliekoms rūšiuoti, taip pat ir buityje susidarančioms pavojingoms atliekoms atskirai surinkti. Kad atliekų tvarkytojai laikytųsi aplinkosauginių reikalavimų, prižiūri valstybinės aplinkos apsaugos kontrolės institucijos.“

Tačiau kartu pripažino, jog Kauno regiono aplinkos apsaugos departamento Raseinių rajono agentūra, gavusi informacijos apie galimus šių reikalavimų pažeidimus, kur UAB „Dormeka“ laikė pavojingoms atliekoms rinkti skirtus konteinerius, baigia rinkti medžiagą administracinės bylos nagrinėjimui.“ Ir „jei paaiškės, kad „Dormeka“, vykdydama su Aplinkos ministerija pasirašytą sutartį (...), pažeidė teisės aktų nustatytus aplinkosauginius reikalavimus, bus svarstoma, ar ji gali toliau vykdyti šią sutartį“.

Tuo tarpu būtų daug paprasčiau, jei ministerijos ponas, pasirašęs tą nelemtąją sutartį su „Dormeka“, pats atvyktų į Raseinius ir be jokių tyrimų pamatytų, kaip į milijonus pasinešę atliekų surinkėjai šiukšlynais paverčia miestus, ir tai daro (dabar jau akivaizdu) ministerijai laiminant.