– Pone Malinauskai, kada pamatysime planą ir kas jame bus? Ar trečiadienį premjero susitikimas su prekybos tinklų vadovais nenumaldė jo noro taikyti ribojimus prekybininkų veiklai?

S. Malinauskas: Manau, kad šis susitikimas buvo labai produktyvus. Kitą trečiadienį vyriausybės posėdyje bus pristatytos galutinės priemonės, ministerijos imasi rengti teisės aktų projektus. Yra gana aiškūs dalykai, kuriuos galima įvardyti jau dabar. Pirma, buvo labai stipriai akcentuota, kad smulkiajam verslui reikia mažinti biurokratinę naštą. Taip pat atsiras tam tikri mokestiniai paskatinimai.

Esmė yra tokia: smulkiojo verslo neskatiname tam, kad kainos sumažėtų. Mes skatiname, kad smulkusis verslas būtų ir išlįstų iš šešėlio. Stengsimės akcentuoti, kad kainas lemia konkurencija ir didesnė vartotojų teisių apsauga bei valstybės institucijų efektyvesnis darbas. Kai kuriais atvejais – ir valstybės dalyvavimas rinkoje. (...)

Turbūt daugiausia iečių lūžta dėl klausimų, susijusių su konkurencijos skatinimu paskelbus apie naujus rinkos dalyvius. Rinkos koncentracijos klausimai visą laiką sukeldavo labai daug klausimų. Reikia pirmą kartą sau įsivardyti, kokia Lietuvoje yra rinka, kiek užima rinkos dalyviai. Svarstysime, ar didžiausias rinkos dalyvis užima pakankamai didelę rinkos dalį ir ar pakaks vietos plėtrai, nes 9 milijardų biudžeto šalyje tolesnė įmonės su 1,5 milijardo eurų apyvarta plėtra gali kelti tam tikras grėsmes. Naujienų bus tikrai daug.

Skirmantas Malinauskas
– Ačiū Jums. Pone Vilimai, prekybininkai sako, kad Lietuva yra nedidelių kainų šalis. Ministro pirmininko, regis, šitas susitikimas neįtikino. Jis laikosi savo. Kaip išties yra su kainomis Lietuvoje?

L. Vilimas: Visų pirma, ne prekybininkai taip sako. Mes galime tiktai tikėtis, kad tokios kainos yra Lietuvoje. Statistika ateina iš Europos – Eurostato, Lietuvos banko, Finansų ministerijos. Praeitą savaitę mes visi galėjome girdėti Finansų ministerijos pranešimą.

Nežinau, ar galima taip dramatizuoti Lietuvos prekybos centrose prekių kainas lyginant su Europos, kitomis šalimis, kaip yra dabar dramatizuojama, nes Lietuva pagal statistiką atsilieka dar. (...)

– Pone Vilimai, jums irgi liko toks įspūdis, kad vienas kitą labai gerai supratote – prekybos tinklų atstovai ir ministras?

L. Vilimas: Aš nedalyvavau tame susitikime ir tiktai iš viešosios erdvės mačiau, kiek, kas, kokios šalys pasisakė. Perkalbėjęs su kai kurių prekybos tinklų atstovais nesusidariau įspūdžio, kad tai buvo konstruktyvus dialogas, jeigu jį galima taip pavadinti, nes jeigu viena pusė sako, kaip bus, nepriklausomai nuo to, ką kita pusė sako, tai nėra labai panašu į dialogą.

O jo, deja, tikrai reikėtų, ypač kalbant apie konkurencijos stiprinimą, kuriam pritaria visi prekybininkai, ypač mes, kaip organizacija, kuri atstovauja visam prekybos sektoriui. Apie tai galime šnekėti, bet tai, kas vyksta dabar...

Laurynas Vilimas
Mano žiniomis, kai vyriausybei kyla klausimai dėl pajamų arba išlaidų lygio, arba konkretūs sektoriaus klausimai, pasikviečiami vadovai ir jų yra klausiama. (...) Paskutinį mėnesį iš vyriausybės girdime, tai, kad ji darys taip ir taip, nepriklausomai nuo to, ką sakome, nepriklausomai, kokia statistika. Norėtųsi visgi, kad ta diskusija, kuri vyksta, ir tikrai, sveikinu, kad jinai vyksta, įvairiais lygiais, būtų šiek tiek konstruktyvesnė.

S. Malinauskas: Aš gal pasisakysiu ne taip politiškai korektiškai. Pirmas dalykas – mes klausėme prekybininkų. Antras dalykas, gerbiamasis Laurynai, ar ne jūs buvote tas asmuo, kuris įvardijo, kad Lietuvoje nėra vietos ateiti daugiau nei vienam prekybos tinklui?

L. Vilimas: Šiuo metu – taip, nėra vietos. Jei klausiate mano nuomonės, galiu pasakyti, kad rinka perpildyta. Per paskutinius trejus metus iš tradicinės prekybos rinkos yra išėję du žaidėjai ir vienas žaidėjas iš internetinės prekybos, susijusios su maistu. Du rinkos žaidėjai norėjo susijungti, nes vienas norėjo iš šios rinkos pasitraukti, bet Konkurencijos taryba neleido. Bet jeigu jūs kalbate apie kitų tinklų pakvietimą, aš taip pat, kaip asociacijos atstovas, tą labai sveikinu. (...)

– Pone Vilimai, kaip elgsis didieji prekybos tinklai, jeigu tame plane bus numatyti draudimai, apribojimai, apie kuriuos dabar kalbame kaip iš juodraštinio varianto?

L. Vilimas: Jeigu bus priimti įstatymai, jų bus laikomasi. Tiesiog pasekmės, kurias šiandien įvardijame ir kurios tikrai bus, kaip ministro pirmininko patarėjas garantuoja, kad nebuvo sprendžiama, bus sprendžiama. Taip pat aš, kaip rinkos ekspertas (...) tikrai užtikrinu: ribojant konkurenciją ne visos priemonės yra nukreiptos į konkurencijos ribojimą.

Konkurencija vyksta ne tik tarp mažųjų ir didžiųjų tinklų, nes taip tarsi pateikiama, kad didieji yra viena grupė. Tai penki individualūs tinklai, kurių rinkos dalys labai skirtingos. Didieji penki tinklai konkuruoja tarpusavyje, jų rinkos dalys skiriasi nuo 40 iki 6 proc. rinkos. Ir priėmus kai kurias arba daugumą tų priemonių, apie kurias kalbama, konkurencija būtų užšaldyta. Reikėtų gerai gerai pagalvoti ir garsiai įvardyti, kad kai kurios priemonės, kurios apribos konkurenciją, save diskredituos.