aA
Nuo liepos pradedama įgyvendinti šalies užimtumo sistemos pertvarka, kuri, tikimasi, kad padės į darbo rinką įtraukti daugiau darbingo amžiaus žmonių. Naujovės Užimtumo tarnyboje padės užtikrinti kokybiškesnes paslaugas darbdaviams ir žmonėms, ieškantiems darbo, o dirbantys žmonės turės daugiau galimybių sustiprinti kompetencijas, mokytis, įgyti aukštą pridėtinę vertę kuriančių kvalifikacijų, praneša Socialinės apsaugos ir darbo ministerija.

„Ilgalaikės priemonės, pokyčiai ir naujovės užimtumo sistemoje padės užtikrinti kokybiškesnes paslaugas darbdaviams ir žmonėms, ieškantiems darbo, daugiau asmenų bus įtraukti į darbo rinką, o dirbantys žmonės turės daugiau galimybių įgyti naujų kompetencijų ir kvalifikacijų ar sustiprinti turimas“, – sako socialinės apsaugos ir darbo ministrė Monika Navickienė.

Užimtumo įstatymo pokyčiais siekiama užimtumą pakelti iki 80 proc. Užimtumo tarnybos (UŽT) direktorės pavaduotojas Gytis Darulis sako, kad pakeitimai yra ilgai laukti, jais bus siekiama padėti ilgai darbo rinkoje nedalyvaujantiems asmenims įveikti priklausomybes ir kitas kliūtis bei rasti darbą.

„Liepos 1 d. įsigalioja Užimtumo įstatymas ir tai yra ilgai lauktas pakeitimas. (...) Pagaliau bus pripažinta, kad dalis bedarbių turi kliūčių užimtumui arba įsidarbinimą ribojančių aplinkybių, dėl kurių artimiausiu metu negali priimti darbo pasiūlymo“, – trečiadienį Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos spaudos konferencijoje sakė G. Darulis.

Anot jo, Lietuvoje apie 20 proc. visų bedarbių darbo neturi ilgai, jiems trūksta darbo rinkai reikalingų įgūdžių. Tokiems asmenims nuo liepos suteikiamas darbo rinkai besirengiančio asmens statusas.

„Jei skaičiais, tai būtų apie 30 tūkst. Tai yra žmonės, kurie stokoja socialinių įgūdžių ir motyvacijos, turi psichologinių problemų, turi priklausomybes tiek nuo narkotikų, tiek nuo alkoholio, tiek azartinių žaidimų“, – teigė G. Darulis.

UŽT atstovo teigimu, tarp bedarbių daug prasiskolinusių, atokiuose regionuose gyvenančių asmenų, taip pat miestų, kuriuose sugriuvus Sovietų Sąjungai nebeliko iki tol ten buvusios ekonominės veiklos.

G. Darulis aiškino, kad nuo liepos UŽT, kartu su socialiniais partneriais, per tris mėnesius ketina identifikuoti, kur tokie asmenys gyvena bei su kokiomis problemomis susiduria. Tą padarius, būtų ieškoma partnerių, kurie problemų įsidarbinant turintiems asmenims padėtų.

Tokiomis partnerėmis minimos savivaldybės, nevyriausybinės organizacijos.

Bedarbio statusas ir darbo rinkai besirengiančio asmens statusas

Bedarbio statusas. Bedarbio statusas bus suteikiamas tiems žmonėms, kurie yra pasirengę tiek savarankiškai, tiek naudodamiesi Užimtumo tarnybos teikiamomis darbo rinkos paslaugomis ieškoti darbo ir įsidarbinti ar vykdyti savarankišką veiklą.

Įvedamas naujas darbo rinkai besirengiančio asmens statusas. Dabar dalis Užimtumo tarnybos klientų vengia dirbti, nes turi skolų, priklausomybių, rūpinasi vaikais ar tėvais, neturi kaip atvykti į darbo vietą ar dirba nelegaliai. Kiti stokoja motyvacijos ir aktyvumo ieškant darbo ar naujų karjeros galimybių, ar nebeturi socialinių įgūdžių, nes nedirba jau ilgą laiką (kartais net ilgiau nei 10 metų). Tokiems asmenims bus suteiktas darbo rinkai besirengiančio asmens statusas.

Šį statusą turintiems asmenims bus suteikta individuali kompleksinė pagalba sprendžiant problemas, kurios jiems trukdo įsidarbinti. Jei darbo rinkai besirengiančio asmens kliūtys užimtumui sudėtingos (kompleksinės), siekiant jas išspręsti, bus formuojama atvejo vadybos komanda ir organizuojamas paslaugų teikimas savivaldybėse, glaudžiai bendradarbiaujama su vietos savivalda. Jei, pavyzdžiui, žmogui reikalinga priklausomybių gydymo pagalba ar skolų susitvarkymo paslaugos, bus suteiktos reikiamos paslaugos, kad žmogus sugrįžtų į darbo rinką ir įsitvirtintų joje.

Darbo rinkai besirengiantys asmenys toliau bus valstybės draudžiami privalomuoju sveikatos draudimu ir gydomi. Privalomojo sveikatos draudimo neteks bedarbio statusą praradę gyventojai, tarp jų ir asmenys, kurie dirba nelegaliai, t. y. turi pajamų, tik vengia mokėti mokesčius valstybei.

Tinkamas darbas

Bedarbio ir darbo rinkai besirengiančio asmens statusų atskyrimas pagerins Užimtumo tarnybos paslaugas darbdaviams, nes jiems bus siunčiami tik motyvuoti ir tikrai darbo ieškantys asmenys. Užimtumo tarnyba identifikuos aktyviai ieškančius darbo bedarbius, kuriems be papildomų priemonių ar paslaugų gali būti siūlomas tinkamas darbas. Darbo rinkai besirengiantys asmenys darbdaviams nebus siunčiami.

Tinkamu darbo pasiūlymu bus laikoma tik tokia darbo vieta, į kurią nuvykti ir parvykti netruktų daugiau nei dvi valandas, o išlaidos kelionei į ją neviršytų 15 proc. visų darbuotojo pajamų.

Dar nuo liepos numatoma, kad pirmus devynis mėnesius, kol bedarbis turi teisę gauti nedarbo socialinio draudimo išmoką, jam bus siūlomas jo kvalifikaciją, kompetenciją atitinkantis darbas, atsižvelgiant į jo darbo užmokestį.

Pasak G. Darulio, bus užtikrintas „saugiklis“ anksčiau uždirbusiems didesnes pajamas, numatant, kad registracijos pradžioje pirmus keletą mėnesių tinkamo darbo skelbime nebūtų nurodytas atlygis, kuris būtų mažesnis už nedarbo draudimo išmoką arba 80 proc. buvusių pajamų.

Tuo metu nuo dešimto mėnesio tinkamas darbas būtų toks, kuris nebūtinai atitinka asmens kvalifikaciją, kompetenciją, turimą darbo patirtį, bet atitinka sveikatos būklę ir nustatytas kelionės iki darbo vietos ir atgal trukmę bei išlaidas.

Užimtumo tarnyba
Užimtumo tarnyba
© Asmeninio albumo

Pagalba ilgalaikiams bedarbiams

Užimtumo tarnybos duomenimis, apie trečdalis skirtingų socialinių grupių bedarbių įsidarbintų tik taikant suderintas kompleksines paslaugas ir aktyvios darbo rinkos politikos priemones.

Atskyrus pasirengusius ir besirengiančius dirbti asmenis, pastariesiems kartu su savivaldos institucijomis bus teikiama ir kompleksinė pagalba ir aktyvios darbo rinkos politikos priemonės, kurios padės sugrįžti į darbo rinką.

Pokyčiai Užimtumo tarnyboje

Nors Užimtumo tarnybos struktūra nesikeis, planuojama keisti klientų aptarnavimo skyriuose dirbančiųjų profilius: daugės atvejo vadybininkų bei darbuotojų, dirbančių su darbdaviais.

Taip pat bus iš esmės keičiamas klientams teikiamų paslaugų modelis, – daugiau dėmesio skiriama tiems, kuriems reikalingas aktyvesnis bendravimas ir intensyvesnės konsultacijos.

Tie darbo ieškantys žmonės, kurie turi didesnes galimybes darbo rinkoje, daugiau paslaugų gaus skaitmeniniais kanalais, o Užimtumo tarnybos darbuotojai intensyviau paslaugas teiks vidutinių ir ribotų įsidarbinimo galimybių darbo rinkoje klientams.

Bedarbio statusas

Pirmus 9 mėnesius, kol bedarbis turi teisę gauti nedarbo socialinio draudimo išmoką, bedarbiui bus siūlomas jo kvalifikaciją, kompetenciją atitinkantis darbas.

Darbo pasiūlymai bus teikiami atsižvelgiant į ankstesnį žmogaus darbo užmokestį. Siūlomas darbo užmokestis pirmus 3 mėnesius turės būti ne mažesnis kaip 80 proc. buvusio atlyginimo, o ketvirtą – devintą mėnesiais – 60 proc. Siūlomas darbo užmokestis taip pat negalės būti mažesnis už bedarbio tuo metu gaunamą nedarbo socialinio draudimo išmoką. Nuo 10-to mėnesio tinkamas darbas būtų toks, kuris nebūtinai atitinka asmens kvalifikaciją, kompetenciją, turimą darbo patirtį, bet atitinka sveikatos būklę ir nustatytas kelionės iki darbo vietos ir atgal trukmę bei išlaidas.

Bedarbio statuso žmogus neteks, jeigu be svarbių priežasčių du kartus per 12 mėnesių nuo tinkamo darbo pasiūlymo pateikimo (nors per tą laikotarpį ir buvo išsiregistravęs iš Užimtumo tarnybos) atsisakys siūlomo tinkamo darbo. Tikimasi, kad šis reglamentavimas padės išvengti piktnaudžiavimo atvejų, kai žmogus, sulaukęs tinkamo darbo pasiūlymo, išsiregistruoja iš Užimtumo tarnybos ir po kurio laiko sugrįžta į Užimtumo tarnybą, tačiau paskatų dirbti neturi.

Užimtumo tarnyba bedarbio statusą iš karto panaikins ir tuo atveju, jeigu gaus informacijos apie bedarbio nelegaliai gautas ar gaunamas pajamas ir nelegalų darbą.

Dirbantiems – mokymosi ir kvalifikacijos kėlimo galimybės

Atsiranda daugiau tikslinių grupių ir mokymosi formų. Pagrindinė naujovė – neformalusis suaugusiųjų švietimas.

Siekiant padidinti užimtųjų asmenų mokymosi ir išlikimo darbo rinkoje galimybes, dirbantieji galės dalyvauti ne tik profesinio mokymo, bet ir pameistrystės, neformaliojo švietimo ir savišvietos būdu įgytų kompetencijų pripažinimo, neformaliojo suaugusiųjų švietimo bei aukštą pridėtinę vertę kuriančių kvalifikacijų ir kompetencijų įgijimo programose. Taip pat bus sudaromos sąlygos mokytis valstybinės kalbos užsieniečiams.

Plečiamos paslaugos ir išmokos

Didinama ir plečiama parama judumui – kelionės išlaidos bus kompensuojamos ne tik vykstant į darbą, bet ir vykstantiems į darbo pokalbį su darbdaviu ar konsultaciją į Užimtumo tarnybą.

Taip pat didinama maksimali kompensacija iki 30 proc. MMA (t. y. 219 eurų) per mėnesį, o terminas ilginamas nuo 3 iki 4 mėnesių.

Iš užsienio atvykusiems darbuotojams, taip pat ir iš emigracijos sugrįžtantiems lietuviams bei juos pasikvietusiems darbdaviams bus papildoma paskata – išmoka, padėsianti į Lietuvą pritraukti daugiau aukštos kvalifikacijos specialistų, pavyzdžiui, IT, inžinerinių profesijų, susijusių su orlaivių techniniu aptarnavimu, laivų remontu ir statyba.

www.DELFI.lt
Turite teisinį klausimą?
Aiškiai ir konkrečiai aprašykite savo situaciją – jos teisinį vertinimą ir savo įžvalgas „Delfi Plius“ platformoje pateiks Lietuvos jaunųjų advokatų asociacijos nariai.

Griežtai draudžiama DELFI paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse, žiniasklaidos priemonėse ar kitur arba platinti mūsų medžiagą kuriuo nors pavidalu be sutikimo, o jei sutikimas gautas, būtina nurodyti DELFI kaip šaltinį.
Įvertink šį straipsnį
Norėdami tobulėti, suteikiame jums galimybę įvertinti skaitomą DELFI turinį.
(72 žmonės įvertino)
1.7083

Sunkmečio laukianti Baltarusija bevizį režimą įvedė ne šiaip sau – vykdoma tam tikra operacija (3)

Baltarusijai įvedus bevizį režimą, išaugo kaimyninę valstybę lankančių Lietuvos gyventojų...

Sunkumų neatlaikė: užsidarius vienintelei kaimo parduotuvei, gyventojai duonos pirkti važiuos į miestą

Mažosioms kaimų, gyvenviečių, miestelių parduotuvėms – sunkus laikotarpis. Vienos jų...

Maitinimo sektoriuje nustatyti keli šimtai mokestinių pažeidimų: priskaičiuota solidi nesumokėtų mokesčių suma

Viešojo maitinimo sektoriuje, įskaitant pajūrio kurortus, šiemet sausį – liepą nustatyti keli...

Šermukšnytė-Alešiūnienė – apie agromaisto sektorių ir siekius: uždraudėme darbe naudoti žodį problema (1)

„Lietuva turi visas galimybes tapti pilotine agro techo šalimi“, – sako skaitmeninio inovacijų...

Mirė buvęs „Ignitis“ generalinis direktorius Darius Montvila (1)

Liūdna žinia apie buvusio „Ignitis“ generalinio direktoriaus Dariaus Montvilos mirtį...

Top naujienos

Delfi PliusVytenis Miškinis

Penkiamečio ir jo močiutės egzekucija tapo neįminama mįsle: siaubinga tiesa paaiškėjo tik dėl vienos klaidos (3)

Vėlų vakarą namo grįžusi klaipėdietė ant lovos rado negyvą penkiametį sūnų, šalia mėtėsi...

Palanga nusivylę lietuviai poilsiautojai plūsta į Latvijos kurortą: čia ir kainos, ir tvarka glosto širdį (17)

Geriausias Baltijos šalių kurortas yra Liepoja – sako šį Latvijos miestą atostogoms...

Kaip baltarusiai Lietuvos pareigūną „kava vaišino“: per 17 minučių sugriovė karjerą (3)

Per septyniolika minučių Lietuvos pareigūnas sugriovė savo karjerą – per šį laiką net iš...

Delfi PliusParengė Vytautė Merkytė

Sprogimas, kurio jėga 1000 kartų galingesnė nei bomba, numesta ant Hirošimos: prireikė 105 metų, kad sužinotume, kas nutiko Sibire

1908 metų birželio 30 dieną, apie 7 val. ir 17 min., virš vienos iš atokiausių Žemės vietų...

Olimpiniame stadione finalo nepasiekę lietuviai liejo apmaudą: diskas neskrenda, nėra ir mirtinos kombinacijos „jaunas ir kvailas“ specialiai Delfi iš Miuncheno

Europos lengvosios atletikos čempionato disko metimo atrankoje toli nuo savo geriausio sezono...

Lietuvą toliau svilins karštis: kai kur nušniokš vasariškos liūtys

Antradienis šalyje išauš gana šiltas, daug kur mažai debesuotas. Įdienojus vyraus nepastovus...

Delfi Plius DELFI; Alberto Nardelli, Alex Wickham, Jennifer Jacobs

Rusija naršo pasaulį ieškodama pastiprinimo dėl Ukrainos: tikina, kad pagalbos ranka jau ištiesta (1)

Prekybos laivas, kuriam taikomos JAV sankcijos, praėjusio mėnesio pabaigoje pakeliui iš Sirijos į...

Nuaidėjo daug apkalbų sukėlęs „Naisių vasaros“ festivalis: pasirodė žinomos scenos žvaigždės žiūrėkite video (26)

Liepos mėnesį „ Naisių vasaros“ festivalio metu Ramūnas Karbauskis pažadėjo surengti dar...

Karas Ukrainoje. Ukraina teigia sunaikinusi „Vagner“ samdinių bazę Melitopolio meras – apie smūgį geležinkelio tiltui: iš Krymo nebevažiuos jokie kariniai traukiniai

Kasdienio video pranešimo metu Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis kreipėsi į rusus...

Delfi PliusDelfi Mokslas

Prieš 350 metų nuskendusiame ispanų laive narai aptiko stulbinantį lobį: 13 km ruože po vandeniu – 3,5 mln. neįkainojamų brangenybių

Istorijos apie užkastus lobius ir turtų kupinus nuskendusius laivus – nuo piratų legendų iki...