aA
2019 metų pabaigoje grupė riaušininkų Kopenhagoje užpuolė verslininko Donato Aleksandravičiaus statybvietę. Jo advokatas Rimantas Daujotas teigia, kad Danijos policija tik pasyviai stebėjo, leido naikinti lietuvio turtą ir dėl to tarptautiniame Vašingtono arbitraže reikalaujama milijoninės kompensacijos.

Situacija yra sulaukusi Danijos politikų dėmesio ir įžiebusi karštas diskusijas dėl taip vadinamojo „daniškojo modelio“, kai valstybė beveik nesikiša į darbo santykius.

Policija tik stebėjo

R. Daujotas „Delfi“ pasakojo, kad 2019 metų gruodį įvykęs konfliktas buvo D. Aleksandravičiaus ir jo daniškos įmonės „DS Byggeri“ (dan. „DS Statybos“) konflikto su Danijos pastolių klubu kulminacija.

„2018 metais, tik pradėjęs vykdyti veiklą pastolių montavimo rinkoje Danijoje, D. Aleksandravičius iškart sulaukė grasinimų ir reikalavimų nutraukti savo veiklą, nes neva Danijoje priimta, kad pastolių montavimo rinkoje gali dirbti tik Danijos įmonės, tarp kurių egzistuoja susitarimai dėl aukštų paslaugų kainų.

D. Aleksandravičius pradėjo teikti paslaugas pigiau ir geriau, nei teikė Danijos pastolių klubo narės įmonės, todėl Danijos pastolių klubas dėl to buvo pasipiktinęs ir nuolat reikalavo, kad Lietuvos verslininkas sustabdytų savo veiklą. Buvo grasinama, kad jei D. Aleksandravičius nepasitrauks gražiuoju, jo verslas bus užpultas ir sunaikintas, jam pačiam buvo nuolat grasinama mirtimi, apšaudyti jo namai.

D. Aleksandravičiui nesutikus nutraukti veiklą, Pastolių klubas organizuodavo savo profsąjungų narius (po kelias dešimtis ir kelis šimtus) vykti į D. Aleksandravičiaus statybvietes ir blokuoti jo veiklą (išardyti pastolius, puldinėti ir užgaulioti darbuotojus, siuntinėti grasinimus D. Aleksandravičiaus klientams, tiekėjams ir darbuotojams, teikti įvairiausius skundus Danijos institucijoms dėl darbų saugos, atlyginimų ir pan.)“, – pasakojo verslo advokatų kontoros „Motieka ir Audzevičius“ atstovas.

2019 metų gruodį Kopenhagos Norebro rajone įvykęs incidentas
2019 metų gruodį Kopenhagos Norebro rajone įvykęs incidentas
© Verslo advokatų kontora Motieka ir Audzevičius

R. Daujotas sakė, kad net ir po šių veiksmų D. Aleksandravičius susitvarkydavo statybvietę ir toliau dirbo.

„2019 metų gruodį Pastolių klubas (viešai) ėmė organizuoti dar didesnį protestą, sukvietė daugiau nei 300 profsąjungų darbuotojų, kurie užpuolė D. Aleksandravičiaus statybvietę (sunaikino pastolius, įrangą, įrankius, sumušė darbuotojus, sudegino automobilius ir pan.).

D. Aleksandravičius apie Pastolių klubo veiksmus (užpuolimus, grasinimus ir pan.) nuolat pranešdavo atsakingoms institucijoms (Danijos policijai), tačiau policija visus tyrimus nutraukdavo ir nė vieno atsakingo asmens nepatraukė atsakomybėn“, – dėstė advokatas.

R. Daujotas teigė, kad nors buvo informuota iš anksto ir apie 2019 metų gruodžio ataką, Danijos policija atsiuntė tik kelis policininkus, kurie pasyviai stebėjo užpuolimą ir leido riaušininkams naikinti lietuvio turtą.

„Po įvykio D. Aleksandravičius teikė skundus policijai, tačiau policija nutraukė visus tyrimus ir nerado atsakingų asmenų. Tik vėliau, kuomet pradėjome bylą tarptautiniame arbitraže, policija nubaudė vieną asmenį (iš daugiau nei 300) minimalia pinigine bauda už riaušes.

Jokia padaryta žala D. Aleksandravičiui niekada nebuvo kompensuota. Nuo D. Aleksandravičiaus įmonės nusisuko tiek pelningi klientai, tiek darbuotojai, baimindamiesi Pastolių klubo veiksmų“, – sakė advokatas.

Rimantas Daujotas
Rimantas Daujotas
© Asmeninis archyvas

Kaltino socialiniu dempingu

Danijos pastolių darbuotojų sąjungos pirmininkas Thomas Stromsholdtas „Delfi“ sakė, kad su „DS Byggeri“ buvo problemų.

„Radome daugybę problemų, susijusių su darbuotojų sauga, taip pat – kad pastoliai pastatyti neteisėtai. Kaip profesinė sąjunga kėlėme šiuos klausimus įmonei. Mūsų darbe saugumas yra gyvybės ir mirties klausimas“, – aiškino jis.

D. Stromsholdtas dar sakė, kad 2019 metų gruodžio 1 dieną vienas darbuotojas ir vienas profsąjungos narys buvo užpulti, kai fiksavo saugumo problemas.

„Nežinau, ar tai paskatino kitos dienos įvykius. Pabrėžiu, kad šie incidentai neturi nieko bendro su profesine sąjunga, negaliu spekuliuoti dėl juose dalyvavusių asmenų motyvacijos.

Danijoje rūpinamės darbuotojų saugumu ir kad su jais būtų elgiamasi sąžiningai. Tai yra viena priežasčių, kodėl Danija yra klestinti šalis, danams šie klausimai nuoširdžiai rūpi“, – sakė T. Stromsholdtas.

Danijos žiniasklaidoje anksčiau skelbta, kad Pastolių klubas D. Aleksandravičių kaltino socialiniu dempingu – esą darbuotojams iš Rytų Europos mokami atlyginimai buvo kur kas mažesni už vietinius. Taip pat teigta, jog per incidentą nuversti pastoliai buvo pastatyti nelegaliai.

R. Daujotas šiuos teiginius vadino Pastolių klubo dezinformacija.

„Pastolių klubas nuolat teikė skundus atsakingoms institucijoms, jo įmonės veikla buvo nuolat tikrinama (tiek darbų sauga, tiek algų mokėjimas ir pan.). Tačiau iki šiol nėra jokio teismo ar atsakingos institucijos sprendimo, kuriame būtų konstatuoti D. Aleksandravičius įmonių pažeidimai. Visus mokesčius ir algas darbuotojams verslininkas mokėjo tvarkingai, jokių pažeidimų nebuvo nustatyta“, – aiškino jis.

Advokatas dar pridūrė, kad bet kokiu atveju, net jei tokie pažeidimai ir būtų rasti, tai niekaip nepateisintų smurtinio verslo užpuolimo ir sunaikinimo.

Šiuo metu „DS Byggeri“ jau yra bankrutavusi.

„Nuo įmonės nusisuko tiek pelningi klientai, tiek darbuotojai, baimindamiesi Pastolių klubo veiksmų.

D. Aleksandravičiaus įmonė darbams atlikti buvo pasirašiusi didelės vertės kontraktus su tiekėjais, iš kurių pirko medžiagas su mokėjimo atidėjimu. Tačiau po išpuolio kontraktų įvykdyti nebebuvo galimybės, turtas sunaikintas, o darbuotai išsilakstė. Dėl šios priežasties D. Aleksandravičius nebegavo apmokėjimo už darbus, liko skolingas medžiagų tiekėjams ir dėl to teko skelbti bankrotą“, – sakė R. Daujotas.

Donatas Aleksandravičius
Donatas Aleksandravičius
© Asmeninis archyvas

Daniškas modelis

Pats D. Aleksandravičius sakė, kad su šia byla gyvena jau antrus metus.

„Siekiame būti išgirsti ir siekiame kompensuoti nuostolius, susigrąžinti smurtiniu būdu sunaikintas investicijas. Dirbome tvarkingai, sulaukėme ir daug užsakymų, klientų ratas sparčiai plėtėsi. Tačiau viskas buvo sunaikinta per vieną išpuolį. Atsakingų asmenų nerasta, o mano ir įmonės vardas buvo suterštas.

Nusprendėme ginti savo teises ir sulaukėme daug palaikymo, nes nuo panašių veiksmų Danijoje yra nukentėję daugelis užsienio įmonių. Nors iš Lietuvos politikų ir atsakingų pareigūnų jokios pagalbos nesulaukėme, džiaugiamės, kad netgi dalis Danijos piliečių ir politikų palaiko mus. Danijos parlamentas netgi inicijavo parlamentinį tyrimą. Tikime savo bylos sėkme ir laukiame arbitražo teismo sprendimo“, – sakė verslininkas.

Jis 2019 metų gruodžio 2 dieną įvykusio incidento metu buvo statybvietėje ir slėpėsi kartu su savo darbuotojais statybininkų namelyje.

Danijos žiniasklaidoje aiškinama, kad policiją į konfliktą tarp „DS Byggeri“ ir Pastolių klubo nesikišo dėl taip vadinamojo daniško modelio.

Šalyje įprasta, kad darbo santykių konfliktai, pavyzdžiui, tarp profesinių sąjungų ir darbdavių būtų sprendžiama be trečiųjų šalių įsikišimo. Šios srities reguliavimas yra labai laisvas, pavyzdžiui, Danijoje net nėra nustatytos minimalios algos.

2019 metų gruodį Kopenhagos Norebro rajone įvykęs incidentas
2019 metų gruodį Kopenhagos Norebro rajone įvykęs incidentas
© Verslo advokatų kontora Motieka ir Audzevičius

R. Daujotas „Delfi“ pasakojo, kad D. Aleksandravičiaus istorija Danijoje sulaukė dviprasmiškų nuomonių, išsiskyrė ir Danijos politikų pozicijos.

„Viena dalis visuomenės ir Danijos politikų stipriai palaiko mūsų poziciją, teigia, kad taip elgtis negalima su niekuo, o konfliktus galima spręsti tik civilizuotai, o ne smurtu. Danijoje buvo nusistovėjusi tradicija, kad profsąjungos gali blokuoti ir užpuldinėti jų taikomų standartų nesilaikančias įmones. Taip daroma iki šiol ir tai nepatinka daugeliui tiek Danijos, tiek užsienio verslininkų, tiek visuomenės.

Kita dalis visuomenės ir Danijos politikų palaiko profsąjungų pusę, kurie nenusiteikę įsileisti konkuruojančio verslo iš kitų valstybių ir palaiko tik nacionalinį Danijos verslą. Profsąjungos turi didelį ir stiprų balsą Danijoje, gali nulemti rinkimus, todėl jas palaiko ir dalis politikų.
Mūsų tikslas – stiprinti pirmosios dalies poziciją, sulaukti daugiau visuomenės palaikymo ir taip išspręsti ginčą savo naudai“, – sakė jis.

Nutraukė sutartį

Neoficialiai skelbiama, kad D. Aleksandravičius iš Danijos reikalauja 7 mln. kronų, t. y. beveik 1 mln. eurų.

Verslininkas šios kompensacijos reikalauja remdamasis 1992 metų dvišale Lietuvos ir Danijos investicijų apsaugos sutartimi. Po D. Aleksandravičiaus ieškinio Danija nusprendė šią sutartį nutraukti.

R. Daujotas sakė, kad Danija dabar teigia, jog sutartis nebegalioja, todėl neva lietuvis nebeturi pagrindo teikti pretenzijas.

„Tačiau lietuvio pretenzijos pateiktos prieš sutarties nutraukimą, todėl teisiniu požiūriu toks Danijos argumentas nėra pagrįstas. Tuo pačiu pagrindu Danija indikuoja, kad geranoriškai nevykdys priimto arbitražo teismo sprendimo. Todėl Danijai atsisakant geranoriškai vykdyti arbitražo sprendimą, jis bus vykdomas priverstinai, ten, kur Danijos valstybė turi turto, pavyzdžiui, Jungtinėse Amerikos Valstijose, Grenlandijoje ir kitose pasaulio šalyse.

Dvišaliams santykiams tai turės reikšmės, nes nutraukta investicijų sutartis nebesaugos tiek Lietuvos investuotojų Danijoje, tiek Danijos investuotojų Lietuvoje. Vietoje neutralaus ir nešališko tarptautinio arbitražo, ginčus reikės spręsti vietos teismuose, pagal vietos standartus, o ne pagal tarptautinius standartus. Žinoma, vietos teismai ne visada gali būti palankūs užsienio investuotojams ginčuose prieš valstybę“, – komentavo advokatas.

www.DELFI.lt
Turite teisinį klausimą?
Aiškiai ir konkrečiai aprašykite savo situaciją – jos teisinį vertinimą ir savo įžvalgas „Delfi Plius“ platformoje pateiks Lietuvos jaunųjų advokatų asociacijos nariai.

Griežtai draudžiama DELFI paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse, žiniasklaidos priemonėse ar kitur arba platinti mūsų medžiagą kuriuo nors pavidalu be sutikimo, o jei sutikimas gautas, būtina nurodyti DELFI kaip šaltinį.
Įvertink šį straipsnį
Norėdami tobulėti, suteikiame jums galimybę įvertinti skaitomą DELFI turinį.
(116 žmonių įvertino)
4.6552

Sunkumų neatlaikė: užsidarius vienintelei kaimo parduotuvei, gyventojai duonos pirkti važiuos į miestą

Mažosioms kaimų, gyvenviečių, miestelių parduotuvėms – sunkus laikotarpis. Vienos jų...

Maitinimo sektoriuje nustatyti keli šimtai mokestinių pažeidimų: priskaičiuota solidi nesumokėtų mokesčių suma

Viešojo maitinimo sektoriuje, įskaitant pajūrio kurortus, šiemet sausį – liepą nustatyti keli...

Šermukšnytė-Alešiūnienė – apie agromaisto sektorių ir siekius: uždraudėme darbe naudoti žodį problema (1)

„Lietuva turi visas galimybes tapti pilotine agro techo šalimi“, – sako skaitmeninio inovacijų...

Mirė buvęs „Ignitis“ generalinis direktorius Darius Montvila (1)

Liūdna žinia apie buvusio „Ignitis“ generalinio direktoriaus Dariaus Montvilos mirtį...

Kylančios kainos ir klientų mažėjimas: daliai verslininkų situacija jau dabar – tragiška (4)

Metinė infliacija pasiekia vis naujas aukštumas – ir toliau brangsta tiek prekių, tiek...

Top naujienos

Delfi Pliusparengė Nerijus Povilaitis

Rusijos karių artimųjų skundai pribloškia: armijoje šauktinių laukia nesuvokiamas košmaras (3)

Situacija karą Ukrainoje pradėjusios Rusijos kariuomenėje – apgailėtina. Šauktiniai apgaule...

Gyventojai skaičiuoja skirtumus tarp „biržinės“ ir garantinio tiekimo kainos: sako, kad pasirinkę tiekėją pralošė tiekėjai: nelogiška (3)

Dalis elektros vartotojų, pasirinkusių su biržos kaina susietą nepriklausomo tiekėjo planą,...

Magiškas Jocytės pasirodymas nukalė Lietuvos rinktinei Europos čempionato auksą lietuvė tapo turnyro MVP (10)

Sekmadienio vakarą Heraklione, Graikijoje, vykusiame Europos jaunių merginų (iki 18 metų)...

Geros žinios atostogaujantiems – artimiausiu metu karščiai nesitrauks: galime sulaukti škvalo ir krūšos (5)

Pirmadienio dieną orus lems žemo slėgio lauko šiaurės rytinis pakraštys. Vyraus nepastoviai...

Delfi PliusDailius Dargis

Po ilgos tylos – Rusijoje kalinčio Zamolskio interviu: garsiausias samdomas žudikas nebijo keršto ir įspėjo laukti rudens (3)

Ilgiausiai Lietuvos teisėsaugos istorijoje – net 13 metų ieškotas siaubingais nusikaltimais...

Angliją šokiravęs žudikas atvežtas į Lietuvą: nebereikės kalėti iki gyvos galvos (4)

Visą Jungtinę Karalystę dėl įvykdyto itin žiauraus savo draugės nužudymo šokiravęs ir tokiu...

Keistas Ukrainos generolo optimizmas dėl karo eigos: kodėl nesibaimina net rusų branduolinio šantažo (5)

Kada Ukraina šalies pietuose pradės savo kontrpuolimą, o gal jau pradėjo? Tokie svarstymai kurį...

Žiniasklaida: niekas rusų neruošė tokio masto nesėkmėms, Putinui – didžiulė gėda (3)

Rugpjūčio 9 d. Kremliaus okupuotame Krymo pusiasalyje esančioje svarbioje rusų aviacijos bazėje...

Sunkumų neatlaikė: užsidarius vienintelei kaimo parduotuvei, gyventojai duonos pirkti važiuos į miestą

Mažosioms kaimų, gyvenviečių, miestelių parduotuvėms – sunkus laikotarpis. Vienos jų...

Kardiologė nurodė klaidą, kurią daro dažnas: tai gali smarkiai pakenkti sveikatai

Mirtingumas nuo širdies ir kraujagyslių ligų Lietuvoje išlieka pirmoje vietoje, tačiau pastebima,...