Lietuvos teismų elektroninių paslaugų portalas kaip tik yra tokia speciali elektroninė terpė, pasiekiama interneto paieškos laukelyje įvedus adresą www.e.teismas.lt, kurioje galima išmaniai tvarkyti su teismais susijusius reikalus. Daugeliui advokatų ir kitų teisininkų šis portalas, trumpiau vadinamas tiesiog EPP, jau yra tapęs įprastu kasdienės veiklos pagalbininku bei gerokai palengvina dokumentų teismui pateikimą, ir padeda atlikti kitus darbus, kurių iki tol nebuvo įmanoma atlikti elektroniniu būdu. Nepaisant to, jog EPP labai padeda teisininkams, šis elektroninis įrankis gali būti ypač naudingas tiek verslui, tiek ir eiliniams vartotojams, kuriems dėl įvairiausių priežasčių, atsiranda būtinybė kreiptis į teismą.

EPP galimybės

EPP suteikiamos galimybės iš tiesų yra labai plačios, iš kurių viena palankiausiai vertinamų yra tai, jog, atlikus keletą minučių trunkančią registraciją elektroninės bankininkystės pagalba, bei prisijungus prie sistemos, per ją galima elektroniniu būdu teikti teismui iš esmės visus dokumentus civilinėse ir administracinėse bylose, įskaitant dokumentus, skirtus naujų bylų inicijavimui (ieškiniai, pareiškimai dėl teismo įsakymo išdavimo, prašymai dėl leidimo įkeisti šeimos turtą etc.), o taip pat ir teikti dokumentus jau pradėtose bylose. Taigi, naudojantis EPP nebereikia galvoti nei kiek iš viso teismui reikia pateikti egzempliorių, nei apskritai sukti galvą apie tai, kur rasti spausdintuvą ir atsispausdinti visą krūvą teismui pateiktinų dokumentų, kadangi vienos elektroninės dokumento bei jo priedų versijos pateikimas per EPP bus laikomas tinkamu bei atitiks visus Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatytus reikalavimus. Tokiu būdu akivaizdžiai būtų taupomi ne tik laiko, bet ir finansiniai ištekliai. Be to, teikiant dokumentus per EPP, jų nereikia pasirašyti elektroniniu parašu ar skenuoti jau pasirašytų dokumentų, kadangi elektroniniu būdu pateiktas dokumentas turi tokią pačią teisinę galią kaip ir asmens pasirašytas ir įprasta tvarka pateiktas. Minėta aplinkybė neabejotinai palengvina dokumentų pateikimą teismui.

Taip pat vienas iš akivaizdžių dokumentų teikimo per EPP pranašumų, lyginant jį su įprastu popierinių dokumentų teikimu, yra tai, kad dokumentus galima teikti 24 valandas per parą, t.y. net ir paskutinę procesinio termino pabaigos dieną 23 val. 59 min. pateiktus dokumentą, toks pateikimas būtų laikomas tinkamu ir netektų patirti su termino praleidimu susijusių neigiamų pasekmių.

Negana to, EPP suteikia galimybę ne tik pateikti savo sukurtą dokumentą, tačiau čia taip pat galima pasirinkti įvairiausių procesinių dokumentų šablonus, pradedant nuo paprasčiausio prašymo nagrinėti bylą nedalyvaujant ir baigiant ieškiniu. Tai ypač palanku tiems žmonėms, kurie nusprendžia ginti savo pažeidžiamas teises be profesionalaus advokato ar kito teisininko pagalbos. Tiesa, nors sudėtingesnių dokumentų, tokių kaip ieškinys ar skundas, šablonų formos pakankamai paprastos, visgi juos pildant patartina pasitarti su profesionaliu teisininku. Nepaisant to, paprastose bylose, tokiose kaip pareiškimo dėl teismo įsakymo išdavimo bylos, kuriomis siekiama prisiteisti rašytiniais įrodymais pagrįstas skolas, ar bylos dėl teismo leidimo įkeisti šeimos turtą ir kt., EPP šablonai puikiai tinka ir galima jais sėkmingai naudotis.

Galiausiai, viena ypač svarbi dokumentų pateikimo per EPP ypatybių yra ta, kad už per šią platformą teikiamus dokumentus turi būti mokamas tik 75 proc. to žyminio mokesčio, kuris turėtų būti mokamas teikiant dokumentą įprastu būdu. Kaip matyti iš pateiktų aplinkybių, dokumentų teikimas per EPP už įprastą pateikimą popieriniu būdu yra ne tik patogesnis, tačiau dar ir pigesnis, o tai jau yra neabejotinas pranašumas ir tuo pačiu skatulys, dėl kurio iki šiol sistema nesinaudojantys asmenys turėtų prie jos prisijungti ir ja naudotis.

Toliau kalbant apie procesinių dokumentų pateikimą per EPP svarbu pažymėti, kad naudojantis šia sistema dokumentus galima ne tik pateikti, bet ir gauti kitų proceso dalyvių teikiamus procesinius dokumentus. Negana to, EPP suteikia galimybę sekti visą bylą ir tuo pačiu susipažinti su visa bylos medžiaga, įskaitant tiek teismo priimamas nutartis bei sprendimus, tiek ir visų šalių pateiktus dokumentus. EPP taip pat suteikia galimybę klausytis byloje esančių posėdžio garso įrašų bei atitinkamai juos parsisiųsti. Pažymėtina, kad tai yra labai didelė pagalba, kadangi iki EPP platformos vienintelė galimybė susipažinti su visa bylos medžiaga buvo vykimas į teismą bei popierinės bylos medžiagos vartymas, kas pareikalaudavo ne tik papildomų laiko, tačiau ir tam tikrų finansinių sąnaudų, kadangi norint gauti bylos dokumentų kopijas reikėjo jas užsisakinėti ir galiausiai už jas susimokėti. Tuo tarpu EPP tokią situaciją gerokai palengvino ir dabar su elektronine byla galima susipažinti bet kokioje vietoje, kur tik yra kompiuteris su interneto prieiga.

Be dokumentų pateikimo ir jų gavimo bei kitų aukščiau aptartų EPP galimybių per šią platformą galima sužinoti už ieškinius ir skundus mokėtino žyminio mokesčio dydį bei jį sumokėti, taip pat sumokėti teismo paskirtas baudas ir valstybei priteistas bylinėjimosi išlaidas. Minėtos EPP galimybės taip pat neabejotinai padeda teisinio išsilavinimo ir teisminės patirties neturintiems asmenims.

Kodėl EPP nepakeičia įprastos tvarkos

Andrius Lukašonokas
Visgi, egzistuoja ir tam tikrų niuansų, kuriuos prieš pradedant naudotis EPP būtina žinoti. Vienas tokių yra tai, kad pradėjus naudotis EPP platforma teismas dokumentų įprastu popieriniu būdu šalims nebesiunčia. Dėl tos priežasties, inicijavus elektroninę bylą ar prisijungus prie jau esančios elektroninės bylos būtina sekti EPP pateikiamus pranešimus, kadangi priešingu atveju galima susidurti su neigiamomis procesinių terminų praleidimo pasekmėmis. Tiesa, EPP padeda išvengti tokių neigiamų pasekmių, kadangi sistema siunčia elektroninius pranešimus apie naujai gautus procesinius dokumentus ir/ar pranešimus. Šie pranešimai būna teikiami elektroniniu paštu, kurį pats vartotojas pasirenka registruodamasis sistemoje. EPP taip pat suteikia galimybę pranešimus gauti ir SMS žinute. Taigi, EPP padeda savo vartotojams sužinoti apie jų paskyroje pasirodančius atnaujinimus, tačiau bet kokiu atveju šiuos pranešimus būtina sekti ir tikrinti EPP paskyrą, kadangi priešingu atveju galima susidurti su neigiamomis pasekmėmis.

Svarbu pažymėti, kad ne visos civilinės ir administracinės bylos Lietuvoje šiuo metu yra elektroninės. Natūralu, kad teismų paslaugų vartotojai vis dar nemažą dalį dokumentų teikia įprastu būdu. Dėl tos priežasties net ir esant EPP naudotoju nepavyks susipažinti su byla, kuri pradžioje buvo inicijuota ne elektroniniu būdu. Visgi, net ir tokiose bylose išlieka galimybė dokumentus teikti elektroniniu būdu.

Kita ypatybė, daugiau ar mažiau būdinga iš esmės visiems el. erdvėje esantiems produktams, yra ta, jog kartais pasitaiko atvejų, kuomet EPP platforma neveikia arba veikia su trūkumais. Tokiu atveju objektyviai gali nepavykti pateikti dokumentų arba atlikti kitų veiksmų, kurie įprastai atliekami EPP. Nepaisant to, jei EPP neveikia paskutinę procesinio dokumento pateikimo dieną, tuo tarpu pateikti dokumentą yra būtina, dokumentus galima pateikti įprastu popieriniu būdu ir tokiu būdu procesinės pareigos nebūtų pažeidžiamos.

Apibendrinus visas aukščiau išdėstytas aplinkybes, EPP yra puikus įrankis, padedantis taupyti laiko bei finansines sąnaudas. Nors ši elektroninė platforma ir negali visiškai išstumti įprasto popierinių dokumentų pateikimo, aptarti EPP pranašumai suteikia galimybę lanksčiau ir paprasčiau pasinaudoti tam tikromis teismų teisinėmis paslaugomis, o tai neabejotinai palengvina ne tik teismų bei advokatų darbą, bet tuo pačiu sudaro palankias sąlygas šiomis paslaugomis naudotis tiek verslui, tiek ir eiliniams vartotojams.