Taryba primena, kad reklamos nagrinėjimo procedūra buvo nutraukta padarius išvadą, kad informacija apie minėtus „Neste Lietuva“ produktus nebuvo klaidinama.

Konkurencijos tarybos duomenimis, LVAT konstatavo, kad Biodegalų asociacija nenurodė, kokios jos teisės ir interesai buvo pažeisti Konkurencijos tarybai nutraukus tyrimą, taip pat – kokias teisines pasekmes asociacijai sukėlė bendrovės „Neste Lietuva“ skleista reklama.

Teismas pripažino, kad pirmosios instancijos teismas pagrįstai nusprendė, jog Konkurencijos taryba tinkamai įvertino tyrimo metu surinktų duomenų visumą ir nutraukė tyrimą nenustačiusi Reklamos įstatymo pažeidimo.

Konkurencijos taryba tyrimą buvo pradėjusi 2017 metais, kai gavo Biodegalų asociacijos skundą ir įtarė, kad keliose interneto svetainėse „Neste Lietuva“ skleidė galimai klaidinamą dyzelino „Futura D“ ir produkto NEXBTL reklamą. Joje „Neste Lietuva“ skelbė keičianti degaluose „Futura“ naudotą pirmos kartos biodegalų RRME dalį pačios bendrovės sukurtais antros kartos biodegalais NEXBTL. Pasak bendrovės, šis produktas pagerina degalus ir dėl to yra pranašesnis už anksčiau naudotą.

Įvertinus „Neste Lietuvos“ pateiktą medžiagą ir Vilniaus Gedimino technikos universiteto Automobilių inžinerijos katedros nuomonę, nustatyta, kad bendrovės degalai dėl juose esančio antros kartos biodegalų produkto NEXBTL pasižymi reklamoje skelbtomis savybėmis ir poveikiu automobiliui bei aplinkai, todėl tyrimas buvo nutrauktas.