Jaučiasi kaip pajuokos objektas

Su tokia problema susidūrė keletas sodo bendrijos „Pavėsis“ savininkų, o prieš kurį laiką keletui žmonių teko dalyvauti ir teisme dėl tos pačios bėdos – neteisėtai pasijungta prie nuotekų šalinimo ir vandentiekio tinklų, kadangi privačių tinklų savininkai nedavė sutikimo.

„Išties turime problemą, su kuria niekaip nepavyksta susidoroti. Kiek jau raštų esame prirašę, sunku net būtų suskaičiuoti. Bet kas iš to... Mes patys savo lėšom su kaimynais vedėmės vandentiekio tinklus, mokėjome nemažus pinigus, o dabar savavališkai, visai mums po nosim, ėmė ir prisijungė prie mūsų tinklų be mūsų leidimo ir neatsiskaitę su mumis kaimynai. Buvome sutarę, kad jie sumokės sutartas sumas žmonėms, tačiau taip ir nesulaukėme. Jaučiamės kaip pajuokos objektas“, – problemą išsakė viena iš sodų bendrijos savininkų Darata Šeštokienė.

Kaimynai nesurinko visų sutikimų, pasak pašnekovės, gavo tik keleto (įsirengusių tinklus yra 10 savininkų), dėl to neturėjo teisės jungtis prie jų savomis lėšomis įsirengtų vandentiekio tinklų.
„Vandentiekio darbuotojai mums sakė, kad prijungti kaimynai prie mūsų vandentiekio tinklų bus laikinai, ir jeigu neatneš visų sutikimų, jiems bus atjungta, tačiau taip nėra. Jie gali džiaugtis, su mumis neatsiskaitė ir viską turi. Kaimynai turėtų trasą nuomotis iš mūsų“, – sakė moteris.

Teisėtumą aiškinosi teisme

Pernai teismo posėdžiuose dalyvavo ir kiti palangiškiai, kartu su bendrovės „Palangos vandenys“ ir Palangos miesto savivaldybės atstovais. Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos prašė panaikinti 2016 metais surašytą deklaraciją apie statybos užbaigimą/paskirties pakeitimą, kuria buvo paskelbta apie nuotekų šalinimo tinklų ir vandentiekio tinklų statybos užbaigimą, panaikinti jų teisinę registraciją Nekilnojamojo turto registre ir įpareigoti palangiškį pagal galiojančius teisės aktus pertvarkyti naujų statinių – nuotekų šalinimo tinklų ir vandentiekio tinklų, vedančių į jo žemės sklypą Audronašų gatvėje, projektinę dokumentaciją ir gauti naują statybą leidžiantį dokumentą, o jeigu nurodymai nebus įvykdyti, įpareigoti nugriauti šalinimo tinklus ir vandentiekio tinklus.

Teismo metu akcentuota, kad išduotas statybą leidžiantis dokumentas yra neteisėtas ir turi būti pripažintas negaliojančiu, nes vandentiekio ir buitinių nuotekų šalinimo tinklai buvo suprojektuoti, o rašytinis pritarimas buvo išduotas neturint minėtų trečiųjų asmenų išduotų prisijungimo sąlygų ir negavus jų pritarimo statinio projekto sprendiniams.

Paaiškina, kad nagrinėjamu atveju statinio projekte suprojektuoti vandentiekio tinklai prijungiami prie vandentiekio tinklo, o suprojektuoti buitinių nuotekų šalinimo tinklai – prie buitinių nuotekų šalinimo tinklo, kurie nuosavybės teise priklauso tretiesiems asmenims, tačiau toks statinio projekte suprojektuotų inžinerinių tinklų prijungimas prie tretiesiems asmenims nuosavybės teise priklausančių inžinerinių tinklų nėra pagrįstas šių tinklų savininkų išduotomis prisijungimo sąlygomis ir jų pritarimu.

Pažymėjo, kad sutikimo nebuvo

Atkreiptas dėmesys, kad 2015 metais „Palangos vandenų“ išduotose techninėse sąlygose statytojui buvo įrašytas reikalavimas buitinių nuotekų išvadą suprojektuoti ir pakloti prijungiant prie esamų buitinių nuotekų tinklų Audronašų gatvėje tik gavus tinklų savininkų sutikimą, tačiau sutikimą išreiškė tik vienas vandentiekio tinklo ir buitinių nuotekų šalinimo tinklo savininkas.

Palangos miesto savivaldybė nurodė, kad 2015 metais buvo gautas minėto savininko, save pristačiusio atsakingu asmeniu, rašytinis patvirtinimas, jog yra suderinta dėl prisijungimo projektavimo prie inžinerinių tinklų. Neva jis savo veiksmais davė rimtą pagrindą manyti, kad sudaro sandorį (duoda sutikimą) turėdamas visų bendraturčių suteiktus įgalinimus.

Nekilo abejonių dėl teisėtumo ir bendrovei „Palangos vandenys“. Techninis projektas bei vandentiekio prisijungimo sąlygos buvo išduotos vadovaujantis 1996-03-19 Lietuvos Respublikos statybos įstatymu Nr. 1-1240 bei Statybos techniniu reglamentu.

Tretieji asmenys pažymėjo, kad dėl prisijungimo prie vandentiekio ir buitinių nuotekų šalinimo tinklų sąlygų ir pritarimo parengtam inžinerinių tinklų statybos projektui į juos kreiptasi nei raštu, nei žodžiu nebuvo, prisijungimui sutikimas nebuvo duotas, minėtas asmuo nebuvo įgaliotas jiems atstovauti.

Būtina įregistruoti

Bendrovės „Palangos vandenys“ direktorius V. Beržanskis patvirtino, kad tokios situacijos susidaro, kai negaunamas visų vandentiekio tinklus savo lėšomis įsirengusių gyventojų sutikimas.

„Tai yra žmonių nuosavybė. Ir jeigu kas pageidauja prisijungti prie tinklų, jam reikalingas visų savininkų sutikimas, tuomet išduodamas statybos leidimas. Problema slypi ir tame, kad įsirengę vandentiekio ir buitinių nuotekų šalinimo tinklus gyventojai jų neįregistruoja, tuomet jie tampa kaip niekieno. Vien pasakyti, kad aš esu savininkas – nepakanka, viskas turi būti oficialiai įtvirtinta“, – kalbėjo bendrovės vadovas.

O tuomet, pasak pašnekovo, ir kyla ginčas, kurį galima išspręsti vieninteliu keliu – teisminiu.

„Kalbant apie sodų bendrijos gyventojus, mes nesikišame į jų finansines derybas, kadangi tikėtina, jog ginčas kyla dėl to, kad žmonės prašo kompensuoti statybą. Tačiau viena aišku, kad su gyventojais dėl prisijungimo nebuvo suderinta. O pradžioj tinklus įsirengę gyventojai jų nebuvo ir įregistravę, tą padarė vėliau“, – situaciją apibūdino V. Beržanskis.

Gyventojų, kurie įsirengė vandentiekio tinklus savo lėšomis, sutikimai turi būti visų, kitu atveju prisijungimas laikomas negaliojančiu.

Pasiteiravus, ar vandentiekininkai minėjo gyventojams, kad kaimynų prijungimas bus laikinas, direktorius paaiškino, jog buvo sudaryta laikina sutartis, kuri ir liko laikina.

„Tarp gyventojų vyko susirašinėjimas, prisijungusiems kaimynams parašėme įspėjimą, bet pagrindo atjungti vandentiekį mes neturime. Jeigu atjungsime be pagrindo, mes būsime paduoti į teismą. Mums labai aiškiai apibrėžta, kada galima atjungti vandenį. Tai jau yra kraštutinė priemonė“, – teigė pašnekovas.

Gyventojai, pasak jo, jų teiraujasi, kaip prisijungti prie vandentiekio tinklų. Jeigu tinklai yra privatūs, kitokio kelio, kaip gauti savininkų sutikimus, nėra. Būtina nepamiršti ir to, kad įsirengus tinklus, reikia juos įregistruoti, kad jie nebūtų laikomi bešeimininkiais.

Ar gali taip būti, jog teisme įrodžius, kad palangiškio statybos leidimas nėra teisėtas dėl negautų gyventojų sutikimų jungtis prie vandentiekio tinklų, jam reiktų viską griauti, direktorius patikino, kad teoriškai tokia galimybė yra, jei bus įrodyta, kad leidimas išduotas neteisėtai.