aA
Jaunesnių kaip 40 metų gyventojų automatinis įtraukimas į antros pakopos pensijų fondus neprieštarauja Konstitucijai, pirmadienį paskelbė Konstitucinis Teismas (KT). Tiesa, šioje byloje ne visų teisėjų nuomonės sutapo – pateiktos kelios atskirosios nuomonės. Anot socialinės apsaugos ir darbo ministro Lino Kukuraičio, pensijų reforma ištaisė praeityje padarytas klaidas, o jauną žmogų skatina mąstyti apie savo ateitį.
Dvi teisėjos manė kitaip, bet KT padėjo tašką dėl pensijų: būtina varžyti asmens teises tikslui pasiekti
© TEISMAI.LT

Nuomonės išsiskyrė

KT konstatavo, kad teisinis reguliavimas, siekiant jaunesnius kaip 40 metų amžiaus pilnamečius asmenis paskatinti dalyvauti pensijų kaupime, kartu suteikiant jiems teisę pateiktos informacijos pagrindu atsisakyti dalyvauti pensijų kaupime, nelaikytinas diskriminuojančiu dėl amžiaus, varžančiu šių asmenų sutarčių sudarymo laisvę, ribojančiu vartotojų teises.

KT savo pranešime pažymi, kad šioje byloje KT teisėjos Danutė Jočienė ir Janina Stripeikienė pareiškė atskirąsias nuomones. KT sudėtį iš viso sudaro 9 teisėjai.

Teisėja J. Stripeikienė abejoja dėl KT padarytos išvados, nes ji, teisėjos nuomone, padaryta neatlikus pakankamo ginčijamo teisinio reguliavimo atitikties Konstitucijai tyrimo.

Taip pat, jos vertinimu, šioje byloje liko neatsakyta ir į kitą reikšmingą klausimą, ar tokio pobūdžio ilgalaikis, absoliučiai nepertraukiamas pensijų kaupimas gali būti pateisinamas pagal Konstituciją, t. y. ar būtina varžyti asmens teises siekiamam tikslui pasiekti.

Teisėja D. Jočienė pritaria, kad KT šioje byloje turėjo atlikti išsamesnį ginčijamo teisinio reguliavimo vertinimą atitikties Konstitucijai požiūriu: „Mano supratimu, tik išsamiu, visapusišku ginčijamo ir su juo susijusio kito Įstatyme (Pensijų kaupimo įstatyme – aut. past.) nustatyto teisinio reguliavimo vertinimu galėjo būti pagrįstai ir argumentuotai išanalizuotas šioje konstitucinės justicijos byloje ginčyto teisinio reguliavimo atitikties Konstitucijai klausimas.“

Dvi teisėjos manė kitaip, bet KT padėjo tašką dėl pensijų: būtina varžyti asmens teises tikslui pasiekti
© DELFI (K.Čachovskio nuotr.)

Kritikų klausimai – ateities valdžioms

Pirmadienį „Delfi dienoje“ L. Kukuraitis kalbėjo, kad pensijų reforma ištaisė praeityje padarytas klaidas, o jauną žmogų skatina mąstyti apie savo ateitį.

„2003 metais, kai buvo kuriama pensijų kaupimo sistema (...), jau buvo nuspręsta už senatvės pensininkus, kurie dėjo „Sodros“ pinigus, kad gautų didesnes pensijas, kad valstybė dalį pinigų atiduos ateičiai į kaupimą. Tuo metu jau buvo padaryti sprendimai, kurie, mano nuomone, buvo neteisingi to meto pensininkų, kurie išėjo į pensiją ir mokėjo visą sumą, o gavo tik dalį pensijos, atžvilgiu. Šiuo atveju yra tik ištaisytos klaidos, ypač santykyje su „Sodra“. O jaunas žmogus yra skatinamas mąstyti apie savo ateitį“, – dėstė L. Kukuraitis.

Ministras atkreipia dėmesį, kad pensijų sistemos specialistai kritikuoja valstybės prisidėjimą prie kaupimo pensijai, – ar jis teisingas, jei tai – privatus kaupimas. Šie klausimai, anot jo, lieka ateities valdžioms.

„Šiuo atveju jau valstybės prisidėjimas per „Sodrą” net ir valstybės biudžeto lėšomis buvo labai dosnus. Mes, sumažindami darbo apmokestinimą ir pridėdami tam tikrą dalį valstybės biudžeto lėšų, manau, suradome pakankamai gerą perėjimą, visiškai suprasdami, kad sistema ir toliau funkcionuoja.

Įsitraukusių žmonių kiekis kaupime yra gerokai didesnis nei iki tol, jie dalyvauja didesniu intensyvumu, šiemet dalyvauja dar didesnis procentas žmonių. Taigi pati sistema liko tvari. O klausimai, kuriuos kelia kritikai, – ateities valdžioms“, – „Delfi dienoje“ sakė jis.

Linas Kukuraitis
Linas Kukuraitis
© DELFI / Domantas Pipas

Abejojo, ar įstatymas neprieštarauja Konstitucijai

KT šią bylą nagrinėjo pagal 30 Seimo narių grupės prašymą ištirti, ar Pensijų kaupimo įstatymo nuostata „Nuo 2019 m. sausio 1 d. kas trejus metus pilnamečiai asmenys, kurie įtraukimo į pensijų kaupimą metų sausio 1 dieną yra jaunesni kaip 40 metų amžiaus ir Lietuvos Respublikos apdraustųjų valstybiniu socialiniu draudimu ir socialinio draudimo išmokų gavėjų registre yra duomenys apie jų draustumą įtraukimo į pensijų kaupimą metų sausio 2 dieną, įtraukiami į pensijų kaupimą“ neprieštarauja Konstitucijai.

Kaip skelbiama Seimo narių grupės prašyme, 2019 m. įsigaliojusi tvarka, pagal kurią į pensijų kaupimą automatiškai įtraukiami jaunesni kaip 40 metų amžiaus asmenys, neproporcingai varžo pensijų kaupime nedalyvaujančių asmenų laisvę patiems savarankiškai priimti sprendimą, ar pradėti dalyvauti pensijų kaupime, taip pat savarankiškai nuspręsti, kaip jiems disponuoti gaunamomis pajamomis, t. y. ar mokėti pensijų kaupimo dalyvių įmoką.

Be to, anot parlamentarų, pensijų kaupimo sistemos dalyviai gali nedalyvauti pensijų kaupime tik aktyviais veiksmais to atsisakę, priešingu atveju jie yra įtraukiami į pensijų kaupimą. Todėl taip galimai pažeidžiami konstituciniai sutarčių laisvės ir vartotojų teisių apsaugos principai.

Seimo narių grupės prašyme taip pat nurodoma, kad pagal ginčijamą tvarką automatiškai įtraukiant į pensijų kaupimą tik asmenis iki 40 metų sudaromos prielaidos diskriminuoti dėl amžiaus, nes nustatant, kuriems asmenims yra ekonomiškai tikslinga papildomai kaupti senatvės pensijai, vienintelis kriterijus yra asmens amžius, o jo pajamų dydis ir kiti aspektai nevertinami. Taip, parlamentarų teigimu, pažeidžiamas asmenų lygiateisiškumo principas.

Dvi teisėjos manė kitaip, bet KT padėjo tašką dėl pensijų: būtina varžyti asmens teises tikslui pasiekti
© DELFI (K.Čachovskio nuotr.)

KT argumentai

Anot KT, Konstitucijoje įtvirtintas socialinio solidarumo principas nepaneigia asmeninės atsakomybės už savo likimą, todėl socialinės apsaugos teisinis reguliavimas turi būti toks, kad būtų sudarytos prielaidos ir paskatos kiekvienam gyventojui pačiam pasirūpinti savo gerove, o ne pasikliauti vien valstybės laiduojama socialine apsauga.

„Abipusės asmens ir visuomenės atsakomybės pripažinimas yra svarbus užtikrinant socialinę darną, laiduojant asmens laisvę ir galimybę apsisaugoti nuo sunkumų, kurių žmogus vienas nepajėgtų įveikti; įstatymų leidėjas privalo įstatymu nustatyti senatvės pensijas ir turi pareigą nustatyti teisinį reguliavimą, kuris užtikrintų lėšų, būtinų pensijoms, kaupimą“, – skelbia KT.

Įstatymų leidėjas, kaip savo sprendime pažymi KT, gali nustatyti ir tokį teisinį reguliavimą, kuriuo tam tikro amžiaus žmonėms būtų sukuriamos paskatos, rūpinantis savo gerove, kuo anksčiau priimti sprendimus dėl dalyvavimo senatvės pensijų kaupime.

KT nurodė, kad pagal ginčytą teisinį reguliavimą yra nustatytas jaunesnių kaip 40 metų amžiaus pilnamečių asmenų įtraukimas į pensijų kaupimą, siekiant paskatinti juos dalyvauti pensijų kaupime, kartu užtikrinant efektyvesnį pensijų kaupimą ir didesnes pajamas senatvėje kuo didesniam skaičiui gyventojų.

„Šiems asmenims turi būti pateikiama informacija, be kita ko, apie visas jų pasirinkimo galimybes (atsisakyti dalyvauti pensijų kaupime; sudaryti pensijų kaupimo sutartį; nesudarius pensijų kaupimo sutarties ir nepateikus atsisakymo, dalyvauti pensijų kaupime įstatymo pagrindu), kurios pagrindu per nustatytą terminą jie gali laisvai apsispręsti dėl dalyvavimo pensijų kaupime“, – rašoma KT pranešime.

Toks teisinis reguliavimas, anot KT, nustatytas atsižvelgiant į šalies demografinę padėtį ir prognozes.

Dvi teisėjos manė kitaip, bet KT padėjo tašką dėl pensijų: būtina varžyti asmens teises tikslui pasiekti
© DELFI / Karolina Pansevič

Skatina pradėti kaupimą kuo anksčiau

„Įstatymų leidėjo pasirinkta 40 metų amžiaus riba, kaip matyti iš šios bylos medžiagos, vertintina kaip optimali, kad būtų galima sukaupti lėšų didesnei būsimai senatvės pensijai“, – pažymi KT.

Rengiant bylą KT posėdžiui buvo gauta rašytinė socialinės apsaugos ir darbo ministro L. Kukuraičio nuomonė. Įvertinus tai, kad kaupiamosios pensijos dydį lemia sukauptų lėšų dydis ir finansiniai jų investavimo rezultatai, įstatyme nustatyta 40 metų amžiaus riba, anot L. Kukuraičio, nelaikytina varžančia asmenų teises.

„Pagal Pensijų kaupimo įstatymą 40 metų ir vyresniems asmenims nedraudžiama sudaryti pensijų kaupimo sutarčių su jų pasirinktomis pensijų kaupimo bendrovėmis. Taigi iš esmės nėra ribojama jų galimybė dalyvauti pensijų kaupimo sistemoje.

Tačiau, atsižvelgiant į tai, kad pensijų kaupimo galutinė nauda gali būti matoma po 25–30 metų, siūloma skatinti pradėti papildomai kaupti pensiją kuo jaunesnio amžiaus (nesukakus 40 metų), kai iki nustatyto senatvės pensijos amžiaus lieka bent 25 metai. Ilgas kaupimo laikotarpis būtinas ir dėl nedidelio įmokos dydžio“, – rašoma L. Kukuraičio nuomonėje.

Dvi teisėjos manė kitaip, bet KT padėjo tašką dėl pensijų: būtina varžyti asmens teises tikslui pasiekti
© DELFI / Šarūnas Mažeika

Parlamentinė opozicija 2018 m. liepos 26 d. kreipėsi į KT dėl Seimo patvirtintos pensijų reformos. Kreipimąsi pasirašė 30 Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų, Liberalų sąjūdžio ir Lietuvos socialdemokratų partijos frakcijų ir Mišrios Seimo narių grupės narių.

„Delfi“ primena, kad nuo 2019 m. sausio 1-osios įsigaliojus pensijų reformai automatiškai į papildomos pensijos kaupimą buvo įtraukti visi Lietuvoje gyvenantys, jaunesni nei 40 metų asmenys. Visi įtrauktieji turi kelis variantus – pasilikti priskirtame pensijų fonde, pakeisti priskirtą pensijų fondą arba iš viso pasitraukti iš kaupimo.

Iš pensijų kaupimo iki šių metų birželio 30 dienos gali pasitraukti tik tie gyventojai, kurie iki šiol kaupime nedalyvavo ir į kaupimą pirmą kartą įtraukiami šiemet. Jau esantys pensijų kaupimo dalyviai iš kaupimo pasitraukti negali.

Įtraukimas į kaupimo sistemą kartojamas kas 3-ejus metus, bet ne daugiau nei tris kartus, iki asmeniui sueis 40 metų.

www.DELFI.lt
Griežtai draudžiama DELFI paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse, žiniasklaidos priemonėse ar kitur arba platinti mūsų medžiagą kuriuo nors pavidalu be sutikimo, o jei sutikimas gautas, būtina nurodyti DELFI kaip šaltinį.
Įvertink šį straipsnį
Norėdami tobulėti, suteikiame jums galimybę įvertinti skaitomą DELFI turinį.
(16 žmonių įvertino)
2.0000

Miškų įstatymo projektui STT pateikė aštuonias kritines antikorupcinio pobūdžio pastabas

Specialiųjų tyrimų tarnyba (STT), atlikusi Miškų įstatymo pakeitimo projekto antikorupcinį...

Kuršių nerijos nacionalinis parkas vietos prekėms ir paslaugoms suteiks specialų ženklą

Kuršių nerijos nacionalinis parkas (KNNP) netrukus ketina pradėti naudoti savo prekės ženklą –...

Europos Komisija pristatys nulinės taršos veiksmų planą (1)

Europos Komisija (EK) trečiadienį pristatys nulinės oro, vandens ir dirvožemio taršos veiksmų...

Seime – užmojis nuo stambiųjų ūkininkų nubraukti milijonus: numatyta išmokų riba galiotų įskaičiuojant ir tolimus giminaičius (207)

150 tūkstančių eurų, ir ne daugiau – į tokias maksimalias pagrindines tiesiogines išmokas...

Netrukus savitarnos kasa pati nustatys ir prekės rūšį, ir pirkėjo amžių (26)

Apsipirkimas parduotuvėje, prie kurio yra pripratę daugelis lietuvių, jau netrukus atrodys...

Top naujienos

Po konflikto su įsižeidusia policininke – prarasti dveji metai ramybės: tai buvau matęs tik filmuose (274)

Automobilių spūstyje į konfliktinę situaciją su Vilniaus apskrities policijos tyrėja...

Seime – užmojis nuo stambiųjų ūkininkų nubraukti milijonus: numatyta išmokų riba galiotų įskaičiuojant ir tolimus giminaičius (207)

150 tūkstančių eurų, ir ne daugiau – į tokias maksimalias pagrindines tiesiogines išmokas...

Kruvina naktis Izraelyje: paleista daugiau kaip 300 raketų, sužeistieji ištraukti iš rūkstančių pastatų griuvėsių įspėjo: abi šalys juda „visapusiško karo link“ (39)

Palestiniečių kovotojai ir Izraelio kariuomenė anksti trečiadienį apsikeitė intensyviausia per...

Daugiau nei pusę būstų lietuviai nuperka be paskolų: pinigus neša tiesiog lagaminėlyje (72)

NT pirkimo karštinei neslūgstant, yra pirkėjų, kurie būstą perka nuosavomis lėšomis, t.y,...

SAM artimiausiu metu priims sprendimą, ar riboti skiepijimą „AstraZeneca“ vakcina

veikatos apsaugos ministerija ( SAM ) artimiausiu metu ketina priimti sprendimą, ar gamintojo...

Arūnas Spraunius | D+

Kremlius nusitaikė į Juodąjį žemyną: čia jau darbuojasi rusų „sėkmės kariai“

Gegužės 4-ąją Prancūzijos tarptautinis radijas RFI informavo apie rusų karinių samdinių...

Pergalingame „Pacers“ mače – Sabonio trigubas dublis ir naujas karjeros rekordas (4)

NBA čempionate Indianos „Pacers“ (33/36) namų arenoje 103:94 (26:33, 25:29, 24:13, 28:19)...

Giedrė Balčiūtė | D+

Viskas, ką norėjote žinoti apie antikūnus: kur, už kiek ir kada išsitirti bei koks kiekis yra pakankamas?

Koronaviruso pandemija žmones paskatino daugiau domėtis ne tik COVID-19 liga ir apsisaugojimo...

Moteris – vadovė: ar Lietuva pasiruošusi kvotoms įmonėse (80)

Nors Lietuvoje įmonių valdybose ar direktorių pozicijose matome ne vieną moterišką pavardę, vis...

Darbuotojų paieška per karantiną vyksta visiškai kitaip: štai ką svarbiausia žinoti (5)

Nauji darbuotojai įmonėse karantino metu įdarbinami nuotoliniu būdu. Tai – nauja realybė, su...