Pramonės parke įmonės kurtis gali ir dabar. Žemės nuomos ar investicijų sutartys jau pasirašytos su keturiomis bendrovėmis. Tačiau pastaruoju metu Alytaus miesto savivaldybę pasiekė Ūkio ministerijos siūlymas jo vietoje įsteigti laisvąją ekonominę zoną (LEZ).

Kilo idėja išnaudoti laisvą žemę

Alytaus mieste pastaruoju metu smulkioms ir vidutinėms įmonėms kurtis sutvarkyta buvusio mėsos kombinato teritorija. Čia įsteigta viešoji įstaiga „Verslo kaimelis”, kurioje veikia apie 50 įmonių.

Šiais metais įkurta viešoji įstaiga Kepyklos gatvės prekybos ir paslaugų miestelis, kol kas vienijanti 7 įmones.

Kaip sako Alytaus krašto verslininkų asociacijos prezidentė, Lietuvos smulkiojo ir vidutinio verslo tarybos pirmininko pavaduotoja Dalia Matukienė, šios įstaigos įsteigtos išspręsti užimamų teritorijų sutvarkymo klausimus. Pavyzdžiui, buvusio namų statybos kombinato teritorijoje nėra čia veikiančių įmonių vienijančios įstaigos, teritorijos tvarkymo darbai kol kas juda sunkiai.

„Kol Alytuje nebuvo kuriamas Pramonės parkas, besikuriančioms įmonėms savivaldybė neturėjo galimybės pasiūlyti sklypų. Svarstant miesto strateginės plėtros planus, Pramonės rajone surastas laisvas žemės plotas, kilo idėja jame įkurti Pramonės parką”, - prisiminė D.Matukienė.

Gauta 19 mln. 500 tūkst. litų europinė parama

Miesto savivaldybės administracija parengė projektą „Alytaus pramonės parkas” ir pateikė jį Europos Sąjungos struktūrinių fondų paramai gauti. Gavus 19 mln. 500 tūkst. litų europinę paramą, beveik pusantro milijono litų prisidėjus savivaldybei, parko projektas pradėtas vykdyti 2009-ųjų spalio pabaigoje.

Šiuo metu atliktus infrastruktūros įrengimo darbus priima speciali komisija. Parke nutiestos inžinerinės komunikacijos, keliai, įvažos, privažiavimo gatvė su inžineriniais tinklais prie parko Pievų gatve. Atsiradus konkrečiam investuotojui, turinčiam statybos leidimą, pagal jo poreikius bus atliekama prijungimo prie elektros tinklų paslauga.

Šiauriniame Pramonės rajone kuriamo parko teritorijoje yra apie 45 hektarai valstybei ir savivaldybei priklausančios žemės. Čia esančių 22 žemės sklypų dydis gali būti keičiamas atsižvelgiant į investuotojų pageidavimus.

Į parko zoną patenka dar apie 10 hektarų privačios žemės, kurią būsimi investuotojai gali įsigyti.

Šiuo metu Pramonės parke dėl savivaldybės numatytų žemės, žemės nuomos, nekilnojamojo turto lengvatų jau pareiškė norą kurtis - pasirašė žemės nuomos ar investicijų sutartis - keturios įmonės.

Jonavoje registruota, bet buveinę į Alytų numačiusi perkelti bendrovė „Premium Oil” pusantro hektaro žemės sklype numato įrengti kokoso aliejaus gamyklą. Sostinės bendrovės „Viltlit” 1,6 hektaro plote - žvėrienos, jautienos ir avienos perdirbimo įmonę. Alytaus viešoji įstaiga Pietų Lietuvos verslo kooperacijos centras 2,4 hektaro sklype - modernių namų kūrimo klasterio centrą, Kauno bendrovė „Juice&water group” šešių hektarų žemės sklype - sulčių ir kitų gaiviųjų gėrimų gamyklą.

Savivaldybės vadovų pastebėjimu, per artimiausius metus parke neturėtų likti laisvų žemės sklypų.

Laukiama ministerijos atstovų vizito

Pastaruoju metu miesto savivaldybę, verslo, pramonės įmones vienijančias organizacijas pasiekė Ūkio ministerijos siūlymas Alytaus pramonės parką, kaip ir dar šešis šalyje kuriamus pramonės parkus iš aštuonių, paversti LEZ.

„Jei mūsų Pramonės parkas taptų šia zona, joje galėtų kurtis tik labai stambios kompanijos. Vien žemės mokesčiai už hektarą būtų keturis kartus didesni nei numato savivaldybė. Už 99 metams nuomojamos žemės hektarą iš karto tektų sumokėti 350 tūkstančių eurų. Infrastruktūros mokestis per metus būtų 950 eurų. Tokie mokesčiai smulkiems ir vidutiniams verslininkams yra nepakeliami. Numatomas atleidimas nuo pelno mokesčio laisvojoje ekonominėje zonoje veikiančioms įmonėms nebūtų privalumas, nes pirmuosius penkerius metus investuojama į gamyklos įrengimą, technologijų įsigijimą, ir paprastai pelno neturima”, - mintimis dalijosi D.Matukienė.

LEZ pradėjus valdyti specialiai įmonei, savivaldybė prarastų turėtos Pramonės parko žemės kontrolę, investicijų paieškos galimybę siūlant mokesčių lengvatas.

Rytoj į miesto savivaldybėje rengiamus verslo pusryčius turėtų atvykti Ūkio ministerijos atstovai diskusijos dėl LEZ. Pasak D.Matukienės, verslininkams ir pramonininkams labai svarbu, kad baigiamas įrengti Pramonės parkas neišnyktų, - jame galėtų kurtis smulkaus ir vidutinio verslo įmonės, taip mažėtų mieste nedarbas.