Bendrovės grynasis konsoliduotas pelnas palyginamuoju laikotarpiu mažėjo daugiau kaip 3 kartus ir šiemet sausį-kovą siekė 0,167 mln. eurų, kai 2018 metų pirmąjį ketvirtį jis buvo 0,625 mln. eurų, per „Nasdaq“ Vilniaus biržą tarpinius finansinius rezultatus pranešė „Auga Group“.

Grupės trijų mėnesių bendrasis pelnas buvo 2,947 mln. eurų – 75,5 proc. didesnis nei tuo pačiu laikotarpiu pernai (1,675 mln. eurų).

Augalininkystės segmento pajamos augo 74 proc. iki 5,13 mln. eurų, grybininkystės pardavimai ūgtelėjo 12 proc. iki 6,64 mln. eurų, pienininkystės – 14 proc. iki 2,62 mln. eurų.

Grupės konsoliduotas pelnas prieš palūkanas, mokesčius, nusidėvėjimą ir amortizaciją (EBITDA) šiemet siekė 3,38 mln. eurų ir buvo 2,1 karto didesnis nei per pirmąjį 2018-ųjų ketvirtį.

2018-ųjų pabaigoje 55,04 proc. „Auga Group“ akcijų valdė „Baltic Champs Group“, 8,71 proc. – Europos rekonstrukcijos ir plėtros bankas (ERPB), 8,37 proc. – bendrovė „ME Investicija“, 7 proc. – Žilvinas Marcinkevičius.

„Auga Group“ akcijos kotiruojamos „Nasdaq“ Vilniaus biržos Oficialiajame prekybos sąraše.