Paslaugų balanso perviršis (1,6 mlrd. eurų, arba 10,2 proc. BVP) per metus padidėjo 15,1 proc.

Sparčiausiai 2022 m. antrąjį ketvirtį, palyginti su praėjusių metų atitinkamu laikotarpiu, augo kelionių paslaugų eksportas bei importas (atitinkamai 3,7 karto ir 3,9 karto). Pinigine išraiška per šį laikotarpį labiausiai išaugo transporto paslaugų eksportas ir importas (atitinkamai 402,2 mln. eurų ir 276,8 mln. eurų).

Didžiausią paslaugų eksporto ir importo dalį (atitinkamai 54 ir 51,5 proc.) sudarė transporto paslaugos. 2022 m. antrąjį ketvirtį didžiausias perviršis (1 010,4 mln. eurų) buvo kelių transporto paslaugų balanso, o didžiausias deficitas (214,8 mln. eurų) – jūrų transporto paslaugų balanso.

Paslaugų eksportas į ES (27 šalys) valstybes sudarė 75,2 proc. viso paslaugų eksporto ir, palyginti su praėjusių metų atitinkamu ketvirčiu, padidėjo 32,3 proc. Paslaugų importas iš ES valstybių sudarė 73 proc. paslaugų importo ir per metus padidėjo 46,9 proc.

Pagrindinė Lietuvos paslaugų eksporto partnerė 2022 m. antrąjį ketvirtį buvo Vokietija. Eksportas į šią šalį per metus padidėjo 28,6 proc. Didžiausią paslaugų eksporto į Vokietiją dalį sudarė transporto (69,9 proc.) ir kitos verslo (9,1 proc.) paslaugos.

Pagrindinė paslaugų importo partnerė buvo Lenkija. Importas iš šios šalies per metus padidėjo 75,4 proc. Didžiausią paslaugų importo iš Lenkijos dalį sudarė transporto ir kelionių paslaugos (atitinkamai 77,6 ir 8,5 proc.).

Pažymėti
Dalintis
Nuomonės