Projektą išnagrinėjęs Seimo Biudžeto ir finansų komitetas (BFK) Vyriausybei siūlo daugiau pinigų skirti kultūrai, švietimui, ekonomikai, viešajai tvarkai ir visuomenės apsaugai. Bendrai – 59,321 mln. eurų.

BFK duomenimis, kiti komitetai papildomai kitų metų biudžete rasti prašė 284,6 mln. eurų, atskiri parlamentarai – dar 368,7 mln. eurų.

Kitų metų biudžeto projektą dar kartą svarstyti planuojama gruodžio 10 dieną.

Pritarė

Seimo narių pasiūlymus apsvarstęs BFK daliai jų pritarė.

Pavyzdžiui, Eugenijus Jovaiša siūlo skirti 2,5 mln eurų Kultūros paso priemonei įgyvendinti, 10,3 mln. eurų skirti švietimo pagalbos specialistų darbo užmokesčiui didinti. Tam pritaria Švietimo ir mokslo komitetas (ŠMK).

Asta Kubilienė siūlo didesnę Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentui numatytų lėšų skirti darbo užmokesčiui (721 tūkst. vietoje 671 tūkst., kai iš viso 840 tūkst. eurų).

Andriejus Stančikas siūlo grąžinti nuostatą, kad valstybei būtų galima skolintis Europos Sąjungos teisės aktais numatytai nacionalinei paramai žemės ūkio subjektams teikti.

Vytautas Bakas siūlo 300 tūkst. eurų skirti prevencinei veiklai „fintech“ (kriptovaliutos) sektoriuje vykdyti. Tam pritaria Nacionalinio saugumo ir gynybos komitetas (NSGK).

Valius Ąžuolas, Gediminas Kirkilas, Vanda Kravčionok, Viktoras Rinkevičius, Vytautas Kamblevičius, Ramūnas Karbauskis siūlo Vidaus reikalų ministerijai siekiant pagerinti PAGD aprūpinimą gaisrų gesinimo ir gelbėjimo darbų priemonėms skirti 800 tūkst. eurų.

Taip pat – padidinti Švietimo, mokslo ir sporto ministerijai 2020 metų valstybės biudžete skirtus asignavimus 6,250 mln. eurų suma, kuri būtų skirta valstybės finansuojamų vietų skaičiui bakalauro studijose didinti.

Taip pat – papildomai skirti ne mažiau kaip 2,5 mln. eurų savivaldybių atliekamai priešgaisrinei funkcijai vykdyti, prioritetiškai – gyvybiškai būtinai ugniagesio apsaugos įrangai, gesinimo bei gelbėjimo įrangai įsigyti ir didėjančiam minimaliam savivaldybių ugniagesių darbo užmokesčiui mokėti.

Kaimo reikalų komitetas siūlo skirti 0,631 mln. eurų ikimokyklinio ugdymo įstaigose vaikų maitinimui naudojamiems pagal kokybės sistemas pagamintiems produktams įsigyti.

Taip pat – papildomai Lietuvos agrarinės ekonomikos institutui skirti 185 tūkst. eurų. Tam pritaria ŠMK.

Kultūros komitetas siūlo skirti 6,4 mln. eurų papildomų lėšų kultūros ir meno darbuotojų atlyginimų didinimui.

Socialinių reikalų ir darbo komitetas siūlo skirti 62 tūkst. eurų naujai steigiamos biudžetinės įstaigos – Nacionalinės šeimos tarybos – veiklai finansuoti.

Sveikatos reikalų komitetas siūlo Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentui skirti 50 tūkst. eurų daugiau, kurie būtų panaudoti darbo užmokesčiui.

ŠMK siūlo papildomai skirti 6 mln. eurų mokytojų, dirbančių pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientų atotrūkiui nuo mokytojų, dirbančių pagal bendrojo ugdymo programas, darbo užmokesčio panaikinimui.

Taip pat – numatyti 12 mln. eurų neformaliam vaikų švietimui.

Valstybės valdymo ir savivaldybių komitetas siūlo iki 2020 metų sausio 15 dienos pranešti savivaldybėms apie joms nustatytus pamatuojamus tikslus (siektinus rezultatus pagal vertinimo rodiklius), kurių savivaldybės, gaudamos lėšas, turi pasiekti 2020 metais.

Iš dalies pritarė

Daliai pasiūlymų BFK pritarė iš dalies.

Pavyzdžiui, Vyriausybei pasiūlyta bibliotekų fondams komplektuoti skirti 300 tūkst. eurų. Kultūros komitetas norėjo 500 tūkst. eurų.

Lietuvos Respublikos įsipareigojimams, susijusiems su naryste NATO, vykdyti užtikrinta ne mažiau kaip 2,01 proc. bendrojo vidaus produkto (BVP) skyrimo. NSGK norėjo 2,05 proc.

Siūlo svarstyti

Net 147 pasiūlymus BFK pavedė svarstyti Vyriausybei, kuri paprastai atsisako juos vykdyti.

Pavyzdžiui, tarp perduotų pasiūlymų yra Gintauto Kindurio ir Vytauto Rastenio raginimas Švenčionių rajono savivaldybės sveikatos priežiūros įstaigų paslaugų kokybės gerinimui skirti 75 tūkst. eurų, Pabradės Žeimenos gimnazijos modernizavimui – 91 tūkst. eurų, Švenčionių Zigmo Žemaičio gimnazijos pastato rekonstravimui ir naujos sporto salės pastato statybai – 95 tūkst. eurų.

Laimutė Matkevičienė 1,1 mln. eurų siūlo duoti Kaišiadorių miesto kultūros infrastruktūros optimizavimui, sukuriant multifunkcinę erdvę, pritaikytą vietos bendruomenės poreikiams, 683 tūkst. eurų numatyti Elektrėnų ligoninės geriatrijos skyriaus įsteigimui, 1 mln. eurų Kaišiadorių miesto geležinkelio pėsčiųjų tilto rekonstrukcijai.

Petras Nevulis siūlo 515 tūkst. eurų skirti priestato prie Piniavos mokyklos-darželio pastato Panevėžio rajone statybai, 1,16 mln. eurų – Krekenavos kultūros centro atnaujinimui, 300 tūkst. eurų – pastato Velžio kaime remonto darbams.

Algis Strelčiūnas siūlo 1 mln. eurų skirti Vilniaus miesto infrastruktūrai gerinti.

Jonas Jarutis už 500 tūkst. eurų siūlo statyti baseiną Kupiškyje, už 160 tūkst. eurų – įrengti vertikalą vonią Rokiškio rajono ligoninėje, 103 tūkst. – modernizuoti Rokiškio poliklinikos odontologijos padalinį, o kartu su Dariumi Kaminsku – 435 tūkst. eurų Šviesiosios gimnazijos pastato Kėdainiuose rekonstravimui.

Aurimas Gaidžiūnas Baisogalos gimnazijos pastato modernizavimui siūlo skirti 500 tūkst. eurų.

Arūnas Gumuliauskas norėtų 150 tūkst. eurų skirti Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro atlyginimo fondo padidinimui, 250 tūkst. eurų – Kauno Maironio gimnazijos rekonstrukcijai, 250 tūkst. eurų – Saulės mūšio memorialo užbaigimui.

Arvydas Nekrošius siūlo 1 mln. eurų skirti Raseinių rajono krašto keliams, 335 tūkst. eurų – Ariogalos gimnazijos stadiono renovacijai, 1,148 mln. eurų – Raseinių kūno kultūros ir sporto centro stadiono renovacijai, 4,250 mln. eurų – sporto komplekso statybai su baseinu prie Raseinių miesto sporto mokyklos, skirti Nemakščių Martyno Mažvydo gimnazijos aktų salės išplėtimui ir remontui 33 tūkst. eurų, stogo remontui – 87 tūkst. eurų, Raseinių specialiosios mokyklos bendrabučio stogo ir trečio aukšto remontui 350 tūkst. eurų, Ariogaloje esančiam Dubysos slėnio stadionui 500 tūkst. eurų.

Kęstųtis Bartkevičius siūlo 120 tūkst. eurų skirti Mažeikių „Ventos“ progimnazijos stadiono sutvarkymui, 40 tūkst. eurų – Mažeikių „Vyturio“ pradinės mokyklos aikštyno įrengimui.

Vida Ačienė siūlo 50 tūkst. eurų skirti Šiluvos Švč. Mergelės Marijos apsireiškimo koplyčios vidaus ir lauko apšvietimui, 110 tūkst. eurų – Raseinių Šaltinio progimnazijos stadiono įrengimui.

Bronius Bradauskas ir Algimantas Salamakinas siūlo 6 mln. eurų skirti Santariškių klinikoms kompiuteriniams tomografams, skirtiems didelės apimties širdies kraujagyslių ir vidaus organų tyrimams atlikti.

Agnė Bilotaitė ir Rasa Petrauskienė siūlo Kūdikio kraitelio programai skirti papildomus 3 mln. eurų.

Remigijus Žemaitaitis siūlo 150 tūkst. eurų skirti laisvalaikio ir sporto komplekso Šilalėje statybai.

Aušrinė Armonaitė siūlo skirti 580 tūkst. eurų mikrokompiuteriukų įsigijimui ir pritaikymui Lietuvos mokyklose, diplomatiniam sektoriui bent dešimtadalį krašto gynybai skiriamų lėšų ir padidinti Užsienio reikalų ministerijos asignavimus 16 mln. eurų, 1,9 mln. eurų socialiai pažeidžiamų moterų bei jaunų žmonių (16–19 metų) kontraceptinių priemonių kompensacijai.

Gediminas Vasiliauskas siūlo skirti 1 mln. eurų naujajai Kauno ledo arenai statyti, 50 tūkst. eurų Kauno Kovo 11-osios gimnazijos patalpų pritaikymui, darbui su specialiųjų ugdymosi poreikių turinčiais moksleiviais ir lifto įrengimui.

Juozas Baublys siūlo skirti 102 tūkst. eurų memorialui Dainavos apygardos partizanams atminti Merkinės miestelyje, 651 tūkst. eurų – Varėnos pirminės sveikatos priežiūros centro pastatų renovacijai, 950 tūkst. eurų – Varėnos ligoninės pastatų renovacijos ir apšiltinimo darbams, 26 tūkst. eurų – Varėnos rajono Žilinų pagrindinės mokyklos sporto salės remonto darbams.

Jaroslav Narkevič siūlo 150 tūkst. eurų skirti Trakų gimnazijai numatytiems remonto darbams atlikti, 303 tūkst. eurų – Senųjų Trakų Viešpaties Apreiškimo Švč. Mergelei Marijai ir Šv. Benedikto bažnyčios remonto darbams, 300 tūkst. eurų Lentvario „Versmės“ ir Henriko Senkevičiaus mokyklų vidaus patalpų remonto darbams atlikti bei dvejų mokyklinių autobusų įsigijimui.

Rimantas Jonas Dagys siūlo 100 tūkst. eurų skirti Kauno Šv. Jono Pauliaus II parapijai, 50 tūkst. eurų – kalbų ir fizikos laboratorijoms įrengti, 2,1 mln. eurų – pensijoms mokėti.

Algimantas Dumbrava siūlo 300 tūkst. eurų skirti Visagino savivaldybėje kuriamo pramonės parko teritorijoje lauko gaisrinio vandens tiekimo sistemos su antžeminiais gaisriniais hidrantais, siurbline ir dvejais gaisriniais rezervuarais įrengimo rangos darbų atlikimui.

Gintarė Skaistė siūlo 10 tūkst. eurų Lietuvos nacionaliniam Kultūros centrui, organizuojant tradicinį Lietuvos tremtinių, politinių kalinių ir Laisvės kovų dalyvių sąskrydį „Su Lietuva širdy“.

Dainius Kepenis ir Algimantas Kirkutis siūlo 200 tūkst. eurų skirti Klaipėdos universitetui mokslinės koncepcijos, poveikio tyrimų vertinimo parengimui bei metodikos sukūrimui ir įgyvendinimui, 400 tūkst. eurų Klaipėdos universiteto sporto salės rekonstrukcijai, pritaikant ją neįgaliesiems.

Viktoras Rinkevičius ir Audrys Šimas siūlo tęsti renovacijos finansavimą Likėnų reabilitacinei ligoninei, skiriant 400 tūkst. tūkst eurų iš Valstybės investicijų programos biudžeto, o sporto salė Biržuose statybai prašo 200 tūkst. eurų.

Robertas Šarknickas siūlo 1,2 mln. eurų skirti Alytaus apskrities S. Kudirkos ligoninės chirurgijos skyriaus patalpų rekonstrukcijos darbams, 2 mln. eurų – Alytaus geležinkelio viadukui virš Naujosios g. rekonstravimo darbams.

Algirdas Butkevičius siūlo skirti papildomai 520 tūkst. eurų valstybės perduotos savivaldybėms priešgaisrinės saugos funkcijos vykdymui.

Rima Baškienė siūlo 500 tūkst. eurų skirti pastato Kuršėnuose rekonstravimo ir pritaikymo Šiaulių rajono savivaldybės viešosios bibliotekos veiklai.

Gintaras Steponavičius ir Vytautas Juozapaitis siūlo mokytojų darbo užmokesčio koeficientams didinti papildomai skirti 52 mln. eurų.

Levutė Staniuvienė siūlo padidinti aukštųjų mokyklų neakademinių darbuotojų darbo užmokestį 10 proc. (8 mln. eurų.), padidinti savivaldybėms skiriamą specialiąją tikslinę dotaciją 3,5 mln. eurų ugdymo reikmėms finansuoti.

Guoda Burokienė siūlo skirti 300 tūkst. eurų Krekenavos kultūros centro rekonstrukcijos išlaidoms iš dalies padengti.

Kęstutis Glaveckas ir Simonas Gentvilas siūlo sumažinti Prezidento kanceliarijai 2020 metais numatytus skirti asignavimus 1 mln. eurų ir juos skirti vaikų globos namams finansuoti, taip pat – 2 proc. sumažinti Aplinkos, Ekonomikos ir inovacijų, Energetikos, Kultūros, Socialinės apsaugos ir darbo, Susisiekimo, Sveikatos apsaugos, Švietimo, mokslo ir sporto, Teisingumo, Užsienio reikalų, Vidaus reikalų ir Žemės ūkio ministerijų asignavimus darbo užmokesčiui.

K. Glaveckas ir S. Gentvilas dar pasiūlė padidinti Lietuvos banko pelno įmoką į valstybės biudžetą 2,3 mln. eurų, t.y. nustatyti, kad ji sudaro 15 mln. eurų.

Nepritarė

Kitiems pasiūlymams Seimo BFK nepritarė.

Tai – Antano Matulo ir Raimundo Martinėlio pasiūlymas būtinajai pagalbai, reikalingai gyvybei gelbėti ir išsaugoti 57,5 mln. eurų.

Taip pat atmesti Seimo Audito ir Švietimo ir mokslo bei Žmogaus teisių komitetų pasiūlymai nepritarti visam biudžeto projektui.

Didesnės minimali alga ir vidutinė pensija

Spalį Finansų ministerijos pateiktame dokumente numatoma, kad kitais metais valstybės biudžeto pajamos augs 9 proc. arba 956 mln. eurų. Tuo metu jo išlaidos didės 940 mln. eurų arba 8 proc.

2020 metais valstybės biudžetas turėtų gauti 11,545 mlrd. eurų pajamų. Jame numatyta 12,650 mlrd. išlaidų. Detaliau apie pajamų šaltinius ir asignavimų valdytojus – grafike.


Lyginant su 2019 metais, kitų metų savivaldybių biudžetų pajamos turėtų padidėti 11,9 proc., t. y. 350 mln. eurų, o išlaidos – 11,6 proc. arba 339 mln. eurų.

Kaip rašoma Finansų ministerijos leidinyje „2020 metų biudžetas glaustai“, valstybės biudžetas sudaro 45 proc. valdžios sektoriaus, savivaldybių biudžetai – 18 proc., „Sodra“ – 25 proc., Privalomojo sveikatos draudimo fondas (PSDF) – 11 proc., o kiti valdžios sektoriaus subjektai – 1 proc.

Ten pat nurodoma, kad maksimalus taikytinas neapmokestinamųjų pajamų dydis NPD 2020 metais turėtų didėti 50 eurų, iki 350 eurų. Vaiko pinigai turėtų pasiekti 60 eurų, t.y. 10 eurų daugiau nei dabar, nors Seimas po svarstymo pritarė 70 eurų dydžiui.

Minimaliąją mėnesinę algą popieriuje kitais metais numatoma didinti 52 eurais, iki 607 eurų. Į rankas padidėjimas sudarytų 41 eurą, iš viso būtų 437 eurai.

Vidutinę senatvės pensiją planuojama padidinti 29 eurais, iki 374 eurų, o turint būtinąjį stažą – 30,7 euro, iki 395,2 euro.

Kartu su biudžeto projektu norima padidinti akcizus degalams, alkoholiui ir kaitinamojo tabako produktams. Siūloma plėsti nekilnojamojo turto mokesčio bazę, siaurinti žemės mokesčio lengvatą žemės ūkio paskirties žemei, didinti dienpinigių koeficientą, įvesti transporto priemonių taršos mokestį.

Lietuvos bankas anksčiau pastebėjo, kad Vyriausybės parengtuose 2020 metų biudžetų projektuose numatoma reikšminga pajamų iš geresnio mokesčių administravimo suma, kurios pagrįstumas yra kvestionuotinas, todėl valdžios sektoriaus balansas gali būti prastesnis, nei planuojama, taip pat kyla rimtų abejonių, ar projektai atitinka fiskalinės drausmės taisykles.

Valstybės kontrolė teigė, kad valdžios sektorius po 4 metų pertraukos kitąmet vėl gali būti deficitinis, nors Finansų ministerija planuoja išlaikyti viešųjų finansų perteklių.

Šaltinis
Temos
Griežtai draudžiama Delfi paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse, žiniasklaidos priemonėse ar kitur arba platinti mūsų medžiagą kuriuo nors pavidalu be sutikimo, o jei sutikimas gautas, būtina nurodyti Delfi kaip šaltinį.
www.DELFI.lt
Prisijungti prie diskusijos Rodyti diskusiją (204)
Pažymėti
Dalintis
Nuomonės