Miesto taryba jį jau paskelbė strateginiu objektu, o ateityje planuoja aerodromą rekonstruoti, įrengti naują nusileidimo taką ir organizuoti skrydžius į Alytų. Šiuolaikiškas aerodromas būtų skirtas mažajai aviacijai.

Ar Alytaus aerodromas galėtų tapti regioniniu? Į šį klausimą atsakymo dar anksti ieškoti, tačiau pirmieji žingsniai Alytaus aerodromui atgaivinti jau yra žengti.

Prie to bene labiausiai prisidėjo Alytaus miesto mero Vytauto Grigaravičiaus potvarkiu sudaryta darbo grupė, kuri intensyviai ieškojo sprendimų, kaip milžinišką teritoriją Alytuje užimančio aerodromo veikla galėtų sukurti pridėtinę vertę.

„Alytaus aerodromas yra pripažintas miesto strateginiu objektu, dar anksčiau esame priėmę sprendimą kreiptis į Vyriausybę dėl turto grąžinimo savivaldybei, nes šiuo metu teritorija, kurioje įsikūręs aerodromas, ir visas joje esantis turtas priklauso valstybei, o Alytus ja disponuoja panaudos sutarties pagrindu.

Jeigu turtas būtų grąžintas savivaldybei, tuomet būtų galima kreiptis ir dėl žemės grąžinimo“, - kalbėjo mero potvarkiu sudarytos darbo grupės narė, Alytaus miesto savivaldybės tarybos Aplinkos ir plėtros komiteto pirmininkė Gintarė Rimkutė-Merčaitienė.

Anot jos, šiuo metu yra rengiama aerodromo rekonstrukcijos vizualizacija, kuri sausio mėnesį bus pristatyta miesto merui, vėliau ir tarybai.

Miesto taryba jau pritarė Alytaus aerodromo plėtros projekto rengimui ir skyrė 9,5 tūkst. eurų investicijoms į viešąją įstaigą „Dzūkijos aerodromas“, kad būtų padidintas įstaigos įstatinis kapitalas.

Tiesa, ar šios lėšos, kurios turėtų būti naudojamos Alytaus aerodromo paslaugų infrastruktūrai vystyti, jai pritaikyti Alytaus miesto ir Dzūkijos regiono visuomenės aviaciniam laisvalaikiui, turizmui ir verslo skrydžiams, populiarinti aviaciją bei aviacijos sportą, organizuoti viešuosius aviacinius renginius, pasieks viešąją įstaigą, kol kas dar nėra aišku, nes alytusplius.lt žiniomis, aviatorių bendruomenė nori pinigų, tačiau nenori, kad miesto savivaldybė dalyvautų VšĮ „Dzūkijos aerodromo“ valdyme.

Neatmetama, kad Alytaus aerodromo klausimas bus svarstomas ir Alytaus regioninės plėtros taryboje. Dzūkijos savivaldybėms tapus aerodromo dalininkėmis bei pritraukus privataus kapitalo lėšų, rekonstravus aerodromą atsirastų galimybė pagerinti susisiekimą su visais Europos miestais ir mažųjų orlaivių turėtojais – verslininkais ir turistais.

Tolimesnei aerodromo plėtrai taip pat bus ieškoma galimybių pasinaudoti ES struktūrinių fondų lėšomis.

Pažymėti
Dalintis
Nuomonės