Pareiga teikti duomenis JADIS tvarkytojui galės būti įgyvendinta, kai JADIS tvarkytojas padarys pakeitimus elektroninėje sistemoje, kurie, vadovaujantis JADIS specialistų pateikta informacija, yra planuojami įgyvendinti 2019 m. I pusmetį.

Kas yra galutinis naudos gavėjas?

I. Juridiniame asmenyje galutiniu naudos gavėju laikomi:

A. Fiziniai asmenys, kurie:

1. tiesiogiai turi daugiau negu 25 % akcijų ar nuosavybės dalį juridiniame asmenyje, t. y. tiesioginiai savininkai;
2. kontroliuoja juridinį asmenį, kuris turi daugiau negu 25 % akcijų ar nuosavybės dalį juridiniame asmenyje, t. y. netiesioginiai savininkai;
3. kontroliuoja juridinį asmenį kitais būdais, išskyrus akcines bendroves, kurių vertybiniais popieriais prekiaujama reguliuojamose rinkose, kuriose taikomi Europos Sąjungos teisės aktus atitinkantys reikalavimai atskleisti informaciją apie savo veiklą, arba lygiaverčiai tarptautiniai standartai.

Kontrole pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą Nr. 2013/34/ES gali būti laikomi tokie atvejai, kai fizinis asmuo:

1. turi daugumą juridinio asmens balsavimo teisių;
2. turi teisę skirti arba atleisti daugumą juridinio asmens administracinio, valdymo ar priežiūros organo narių ir kartu yra to juridinio asmens akcininkas;
3. turi teisę juridiniam asmeniui, kurio akcininkas jis yra, daryti lemiamą įtaką pagal su tuo juridiniu asmeniu sudarytą sutartį arba pagal steigimo sutarties ar įstatų nuostatas.

B. Vyresnysis vadovas, jeigu, išnaudojus visas tapatybės nustatymo priemones, galutinio naudos gavėjo (fizinio asmens) nustatyti nepavyksta arba jeigu kyla abejonių, kad nustatytas asmuo tikrai yra galutinis naudos gavėjas.

Vyresnysis vadovas – tai aukščiausio lygio darbuotojas (angl. senior management), turintis pakankamai galių daryti sprendimus visos įstaigos mastu. Toks vadovas turi ne tik disponuoti informacija apie įstaigai kylančias grėsmes pinigų plovimo ir (arba) teroristų finansavimo srityje, bet ir eiti pakankamai aukštas pareigas, kad galėtų priimti sprendimus, darančius įtaką įstaigai kylančioms rizikoms (pvz., atitinkamų įstaigos vidaus politikų, kontrolės procedūrų tvirtinimas ir t. t.), ir (arba) kitaip darančius įtaką įstaigos procesams pinigų plovimo ir (arba) teroristų finansavimo prevencijos srityje. Atsižvelgiant į įstaigos valdymo struktūrą, tai turėtų būti darbuotojas, atsakingas už sprendimų priėmimą, rizikų valdymą ar pan. Juridiniuose asmenyse, registruotuose Lietuvoje, tokias funkcijas dažniausiai atliks juridinio asmens direktorius arba jo deleguotas (įgaliotas) asmuo.

Svarbu! kalbama apie vyresnįjį vadovą to juridinio asmens, kurio galutinių naudos gavėjų informacija gaunama. Tačiau, jeigu minėtas funkcijas pagal vadovo pavedimą dėl juridinio asmens faktiškai atlieka kitoje grupės įmonėje dirbantis darbuotojas, vyresniuoju vadovu gali būti laikomas jis.

II. Patikos struktūroje galutiniu naudos gavėju laikomi tokie fiziniai asmenys:

A. patikėtojas;
B. patikėtinis;
C. saugotojas, jeigu esama;
D. fizinis asmuo, gaunantis naudą iš juridinio asmens ar juridinio asmens statuso neturinčio subjekto arba, jeigu šis asmuo dar nežinomas, asmenų, kurių interesams atstovauti tas juridinis asmuo ar juridinio asmens statuso neturintis subjektas yra įsteigti arba kurių interesams jie šiuo metu atstovauja, grupė;
E. kitas fizinis asmuo, faktiškai kontroliuojantis patikos struktūrą, turima tiesiogine arba netiesiogine nuosavybe arba kitomis priemonėmis.

III. Administruojančiame ir lėšas skirstančiame juridiniame asmenyje, į patiką panašios formos subjekte – galutiniu naudos gavėju laikytinas fizinis asmuo, einantis patikos atveju nurodytoms pareigoms lygiavertes pareigas. Minėti reikalavimai turėtų būti taikomi ir kolektyvinio investavimo subjektams.

Kam ir iki kada pateikti informaciją?

Juridiniai asmenys nurodytą informaciją turi kaupti nuo sausio 1 d. Informaciją apie galutinį naudos gavėją ne vėliau kaip per 10 d. nuo duomenų pasikeitimo bus privalu pateikti JADIS tvarkytojui pagal JADIS nuostatuose nustatytą tvarką. Manytina, kad ši pareiga bus taikoma ne tik duomenų pasikeitimo atveju, bet taip pat bus taikytina visiems Lietuvoje įsteigtiems juridiniams asmenims.

Tačiau JADIS nuostatai dar nėra pakeisti ir pati JADIS sistema dar nėra pritaikyta informacijos apie galutinius naudos gavėjus priėmimui ir registravimui. Todėl tikėtina, kad juridinių asmenų pareiga teikti informaciją JADIS tvarkytojui turės būti įgyvendinta 2019 m. I pusmetį.

Ši pareiga netaikoma juridiniams asmenims, kurių vienintelis dalyvis yra valstybė ar savivaldybė.

Kokią informaciją?

Privaloma gauti, atnaujinti, saugoti ir pateikti šią informaciją apie savo galutinius naudos gavėjus:

A. vardą;
B. pavardę;
C. gimimo datą;
D. asmens kodą;
E. valstybę, išdavusią asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;
F. gyvenamąją vietą;
G. turimas nuosavybės teises ir apimtį arba kitokios kontrolės teises .

Sankcija

Už šių reikalavimų nesilaikymą atsakingiems asmenims gresia bauda nuo 500 EUR iki 1 800 EUR ir juridinio asmens vadovui nuo 2 000 EUR iki 3 500 EUR.

Už pakartotinį pažeidimą atsakingiems asmenims gresia bauda nuo 1 500 EUR iki 5 200 EUR ir juridinio asmens vadovui nuo 3 500 EUR iki 5 800 EUR.

Taip pat juridiniams asmenims gali kilti ir kitų nepatogumų, nesusijusių su piniginėmis baudomis. Pavyzdžiui, kyla rizika, jog notarai atsisakys atlikti notarinius veiksmus, susijusius su juridiniu asmeniu, jeigu juridinis asmuo nebus pateikęs JADIS tvarkytojui duomenų apie galutinius naudos gavėjus, kadangi notarai, atlikdami veiksmus, privalo patikrinti valstybės registruose esančius duomenis. Be to, pagal nuo naujųjų metų įsigaliosiančius Mokesčių administravimo įstatymo pakeitimus, juridinio asmens vadovui ar kitam atsakingam asmeniui gavus 1 500 EUR ar didesnę baudą už aptartų reikalavimų nesilaikymą, juridinis asmuo būtų vieniems metams įrašytas į viešai skelbiamą nepatikimų mokesčių mokėtojų sąrašą, taip pat tai yra vienas iš pagrindų pašalinti tiekėją iš viešojo pirkimo procedūros.

Ką reikėtų daryti?

Patartina iš anksto pradėti rinkti atitinkamą informaciją ir nuo 2019-01-01 būti pasiruošus ją pateikti. Tačiau reali duomenų pateikimo tvarka ir terminai paaiškės tik įsigaliojus naujiems JADIS nuostatų pakeitimams ir atitinkamai atnaujinus informacinę sistemą.

Šaltinis
Temos
Griežtai draudžiama DELFI paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse, žiniasklaidos priemonėse ar kitur arba platinti mūsų medžiagą kuriuo nors pavidalu be sutikimo, o jei sutikimas gautas, būtina nurodyti DELFI kaip šaltinį.
www.DELFI.lt
Prisijungti prie diskusijos Rodyti diskusiją
Top naujienos
Pažymėti
Dalintis
Nuomonės