aA
Ar kada susimąstėte, kas vyksta su kiekvienu jūsų pensijos kaupimui atidėtu euru? Mūsų ekspertų atlikta analizė detaliai parodė, kokį kelią nueina kaupimui II pakopoje skirti pinigai nuo pirmos įmokos į pensijų fondus įmokėjimo iki sukauptos išmokos gavimo, kurią gaunate sulaukę pensinio amžiaus. Paaiškėjo, kad per tą laiką reguliariai kaupimui pensijai atidedami pinigai gali išaugti ir dešimteriopai.
Ovidijus Sačilka
Ovidijus Sačilka
© Asmeninio albumo nuotr.

Kaupiančiojo portretas

Skaičiavimus atlikome darydami prielaidą, kad pradedantis kaupti pensijai asmuo yra 30 metų amžiaus ir uždirba vidutinį darbo užmokestį – 1800 eurų per mėn. iki mokesčių. Darėme prielaidą, kad jis pradeda kaupti savo amžiaus grupės II pakopos pensijų fonde*.

Nuo 2023 metų pensijų kaupimo įmokos dydis sudaro 3 proc. nuo kaupiančiojo darbo užmokesčio iki mokesčių. Be šios įmokos, valstybei skatinant kaupimą pensijai, iš valstybės biudžeto kaupiančiajam yra skiriama paskata – 1,5 proc. nuo užpernai šalies vidutinio darbo užmokesčio (VDU). Šalies VDU, pagal kurį skaičiuojama iš valstybės biudžeto lėšų už kaupiantįjį pervedama įmoka, 2023 m. yra 1590,30 eurų. Tad valstybės paskata šiais metais sudaro 23,85 euro per mėnesį (1590,30 Eur x 1,5 % = 23,85 Eur).

Kaupimo pensijai kelionės pradžia

Nuo čia ir pradėkime kaupimui pensijai skirtų eurų kelionės apžvalgą. Mūsų pavyzdyje kaupiantysis iš viso nuo savo atlyginimo kaupimui II pakopos pensijų fonde per mėnesį skiria 54 eurus (1800 Eur x 3 % = 54 Eur) ir gauna 23,85 euro valstybės paskatą. Tai reiškia, kad mūsų statistiniam kaupiančiajam vos pradėjus kaupimą, pirmasis senatvei atidėtas euras virsta į 1,442 euro (1 Eur + 23,85 Eur / 54 = 1,442 Eur) dar net nepradėjus šių pinigų investuoti. Tai yra puiki pradžia, kadangi didesnė investuota suma, tikėtina, per ilgą laiką uždirbs didesnį investicinį prieaugį.

Ši dviejų dalių kaupiamoji įmoka per „Sodrą“ keliauja į kaupiančiojo pensijų kaupimo sutartį, sudarytą su pasirinkta pensijų kaupimo bendrove (PKB). Čia svarbu pažymėti, kad visos klientų kaupiamos lėšos pensijų fonduose yra atskirtos nuo pensijų kaupimo bendrovės turto ir saugomos depozitoriume. Turto atskyrimas yra viena iš svarbiausių pensijų fondų dalyvių kaupiamų lėšų saugumo garantijų. Tad kaupiančiojo lėšos saugiai keliauja į depozitoriumą ir netrukus pradės didžiąją ilgametę investavimo kelionę, kuria rūpinsis pensijų kaupimo bendrovės fondų valdytojai.

Kiekviena įmoka investuojama į tūkstančių bendrovių akcijas visame pasaulyje*

„Sodrai“ pervedus įmoką į pensijų kaupimo sutartį, po valstybės paskatos iki 1,442 euro padidėjęs kaupiančiojo euras ir atitinkamai visa kita kaupimui pensijai skirta pinigų suma profesionalių fondų valdytojų yra investuojama į viso pasaulio akcijų rinką kaupiančiojo amžių atitinkančiame tikslinės grupės – gimusiųjų 1989–1996 metais – fonde. Visos pensijų kaupimo bendrovės savo valdomuose šios amžiaus grupės fonduose didžiąją dalį turto investuoja į viso pasaulio didžiausių bendrovių akcijas. Tad pirmoji kaupiančiojo įmoka (o vėliau ir kitos įmokos) paskirstomos tarp tų tūkstančių pasaulio bendrovių akcijų. Pavyzdžiui, šios tikslinės amžiaus grupės fonde, kuris siekia atkartoti didžiausių pasaulio bendrovių akcijų kainų rezultatus atspindinčio indekso „MSCI World“ rezultatus, kaupiančiojo įmokėtas euras (po paskatos padidėjęs iki 1,442 Eur) šiandien apytiksliai pasiskirsto tarp didžiausių fondo investicijų taip:

Bendrovė Dalis, Eur Dalis, proc.
„Apple“ 6 centai 4
„Microsoft“ 4 centai 3
„Google“ 3 centai 2
„Amazon“ 2 centai 1,5
„Tesla“ 1,5 cento 1
„Nvidia“ 1,5 cento 1
„Exxon Mobil“ 1,2 cento 0,8
„Unitedhealth Group“ 1,1 cento 0,75
„Meta“ („Facebook“) 1 centas 0,7
„Johnson & Johnson“ 1 centas 0,7
Keli tūkstančiai kitų didžiausių pasaulio bendrovių 1,23 Eur 85

Toks pasiskirstymas įvyksta su kiekviena kaupiančiojo įmokėta įmoka.

Kokių rezultatų tikėtis kaupiant senatvei trisdešimt metų ir daugiau?

Mūsų pateiktame pavyzdyje kaupiantysis pradeda kaupti būdamas 30 metų. Vadinasi, pagal šiuo metu galiojančią tvarką, pensinį amžių šis asmuo pasieks po 35 metų, kuomet bus sulaukęs 65 metų amžiaus. Taigi pirmasis jo investuotas euras po investicijų pasaulį keliaus net 35 metus. Kokių rezultatų galima tikėtis iš tokios ilgametės investicijos?

Lietuvoje nuo 2019 metų antros pakopos fondai veikia pagal daugelio pasaulio mokslininkų ir praktikų (tarp jų – ir Pasaulio banko) rekomenduojamą gyvenimo ciklo principą. Kaupiantiesiems nereikia rūpintis investavimo strategijos pasirinkimu ir jos keitimu einant laikui. Jaunesniems kaupiantiesiems skirtų fondų investicijos nukreipiamos į akcijas – nors jų vertė labiau svyruoja, tačiau ilgalaike prasme leidžia uždirbti daugiau; o tampant vyresniems – į mažesnio rizikingumo obligacijas, leidžiančias išsaugoti sukauptą turtą. Fondai investicijų proporcijas keičia automatiškai pagal dalyvių amžių.

Sakykime, kad pagal kaupiančiojo tikslinės amžiaus grupės fondo investavimo strategiją į akcijas 100 proc. yra investuojama iki tipiniam vidutiniam pensijų fondo dalyviui sueis 54 metai. Nuo 55 metų akcijų proporcija nuosekliai mažinama ir saugesnių investicijų proporcija atitinkamai didinama iki dalyviui sueis 64 metai ir fondo turtą daugiausia sudarys tik mažesnės rizikos turtas.

Taigi, kaip šiame fonde*, tikėtina, per visą kaupimo laikotarpį kis kaupiančiojo investuoto euro vertė? Pažvelkime į lentelę toliau.

Dalyvio amžius (metai) Investuoto 1 euro vertė Metinė grąža per laikotarpį, proc.
Nuo 30 iki 55 6,8 Eur (iš jų 0,442 Eur yra valstybės pridėta paskata) 6,4
55 7,21 Eur 6,0
56 7,61 Eur 5,6
57 8,01 Eur 5,2
58 8,39 Eur 4,8
59 8,76 Eur 4,4
60 9,11 Eur 4,0
61 9,44 Eur 3,6
62 9,74 Eur 3,2
63 10,01 Eur 2,8
64 10,25 Eur 2,4

Prognozuojant pensijų fondo investavimo rezultatus, obligacijoms ir akcijoms taikoma nuolatinė, atitinkamai 3 proc. ir 7 proc., ilgojo laikotarpio vidutinė metinė grąža. Prognozuojama vidutinė metinė akcijų ir obligacijų grąža pasirinkta, atsižvelgiant į ilgojo laikotarpio (1900–2016 m.) pasaulio finansų rinkų duomenis (šaltinis: Dimson, Marsh, Staunton (2016) „Long-Term Asset Returns“ knygoje „Financial Markets History“ (red. Chambers, Dimson)). Skaičiavimuose įvertinamos kaupiančiojo patiriamos išlaidos – šiuo atveju 0,6 proc. per metus.

Iš lentelėje pateiktų duomenų matyti, kad mūsų analizuojamo kaupiančiojo pirmasis investuotas euras, investicijose prabuvęs 35 metus, tikėtina, paaugs dešimteriopai ir virs į 10,25 euro.

Pasitelkę pensijų skaičiuoklę** galime paskaičiuoti tikėtiną visą pavyzdyje nagrinėjamo kaupiančiojo sukauptą sumą iki pensinio amžiaus dalyvaujant II pakopos kaupime ir uždirbant vidutinį darbo užmokestį. Remiantis skaičiuoklės duomenimis, tikėtina sukaupimo suma šiuo atveju siektų apie 160 tūkst. eurų.

Paskaičiuoti dydžiai atitiks tuometinę ateities pinigų vertę, o geresniam suvokimui, kiek tai būtų verta dabartine pinigų verte, juos reikėtų diskontuoti – paskaičiuoti šių sumų ateities vertę įvertinus infliaciją. Tą ir padarykime taikydami 2,5 proc. ilgalaikės vidutinės infliacijos rodiklį.

Pinigų vertė Investuoto 1 euro vertė Sukauptos visos sumos vertė
Ateities pinigų vertė (po 35 metų) 10,25 Eur 160 000 Eur
Dabartinė pinigų vertė 4,32 Eur 67 400 Eur

Šiandienine pinigų verte gauname daugiau kaip 4 kartus padidėjusią pirmo investuoto euro vertę ir daugiau kaip 67 tūkst. eurų visos sukauptos sumos vertę.

Kas toliau?

Sulaukus pensinio amžiaus (65 metų) kaupiantysis įgyja teisę į sukauptos sumos išmoką. Galimas išmokos būdas priklausys nuo per visą kaupimo laikotarpį sukauptos sumos dydžio. Šiuo metu, jei sukaupta suma nesiekia 5404 eurų, visą sumą galima išsimokėti vienkartine išmoka. Jei sukaupta suma sudaro dydį, kuris patenka į 5404–10 807 eurų intervalą, tuomet ji išmokama periodinėmis išmokomis. Didesnė nei 10 807 eurų suma išmokama anuiteto būdu. Na, o visą 64 841 eurą viršijančią sumą, sukauptą antros pakopos pensijų fonduose, taip pat galima išsimokėti ir vienkartine išmoka. Daugiau informacijos apie anuitetų rūšis ir jų išmokų skaičiuoklė pateikiama „Sodros“ interneto svetainėje, o Lietuvos bankas yra paruošęs vaizdinį išmokų apskaičiavimo pavyzdį. Beje, 65 metų sulaukęs kaupiantysis gali ir toliau likti kaupime, o sukauptą sumą toliau investuoti – įgijus teisę į sukauptos sumos išmoką, tai tampa kaupiančiojo pasirinkimu.

Svarbu pažymėti, kad įgijus teisę į sukauptos sumos išmoką, kaupusiajam netaikomi investicijų prieaugio mokesčiai (šiuo atveju gyventojų pajamų mokestis). O juk investicinis prieaugis sudaro didžiąją sukauptos sumos dalį (net daugiau kaip 90 proc. nuo pirmo investuoto euro) ir ši dalis nėra apmokestinama – viskas atitenka kaupusiajam. Taip pat svarbu paminėti, kad kaupimo laikotarpiu visa kaupiamoji suma yra paveldima, o sulaukus pensinio amžiaus yra galimybė pasirinkti anuitetą su paveldėjimo galimybe.

Tačiau grįžkime prie mūsų kaupiančiojo ir jo kaupimui pensijai atidėtų eurų kelionės. Tarkime, kad mūsų pavyzdyje pateikiamas kaupiantysis, sulaukęs 65 metų, nusprendžia investicijas sustabdyti ir pradėti naudotis per gyvenimą sukaupta suma. Investicijų laikotarpio pabaigoje pirmasis jo investuotas euras yra vertas 10,25 euro, o visa sukaupta suma sudaro apie 160 tūkst. eurų. Vadinasi, pagal šiuo metu galiojančias taisykles, kaupiantysis 64 841 eurą viršijančią sumą galėtų išsimokėti (t. y. apie 95 tūkst. eurų), o už likusią dalį įsigyti anuitetą. Jei tokias dalis proporcingai pritaikytume pirmojo investuoto euro rezultatui, gautume, kad 6 eurus kaupusysis galėtų pasiimti vienu kartu, o už likusius 4,25 euro įsigyti anuitetą, kurio išmokos būtų mokamos iki gyvenimo pabaigos.

Apibendrinant, kaip matome iš pateikto pavyzdžio, kiekviena kaupimui skirta įmoka su valstybės paskata, profesionalų investuota į viso pasaulio finansų rinkas, po 35 metų investavimo galiausiai sugrįžta kaupiančiajam padidėjusi, tikėtina, dešimtį kartų (perskaičiavus dabartine pinigų verte – keturis kartus).

* Remiantis „Goindex pensija 1989–1996“ investavimo strategijos prielaidomis.

** Remiantis „Goindex“ pensijų skaičiuoklės duomenimis.

www.DELFI.lt
Turite teisinį klausimą?
Aiškiai ir konkrečiai aprašykite savo situaciją – jos teisinį vertinimą ir savo įžvalgas „Delfi Plius“ platformoje pateiks Lietuvos jaunųjų advokatų asociacijos nariai.

Griežtai draudžiama Delfi paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse, žiniasklaidos priemonėse ar kitur arba platinti mūsų medžiagą kuriuo nors pavidalu be sutikimo, o jei sutikimas gautas, būtina nurodyti Delfi kaip šaltinį.
Įvertink šį straipsnį
Norėdami tobulėti, suteikiame jums galimybę įvertinti skaitomą DELFI turinį.
(8 žmonės įvertino)
3.3750

Eleonora Maciejevska. Pavasarinė dilema: būti ar nebūti sodininkų bendrijos nariu?

Sodininkų bendrijose prasideda aktyvusis metas: užmiesčio teritorijose esantys sodai vėl atgyja ir...

Ema Kontaraitė. Pasibaigė finansiniai metai: ar nepamiršote pateikti finansinių įmonės ataskaitų Registrų centrui?

Pasibaigė finansiniai metai, taigi akcinės bendrovės po truputį turėtų teikti Registrų centrui...

Raminta Stravinskaitė. Teisė susipažinti su asmens duomenimis: kokias ribas gali nubrėžti verslas?

Versle gali dažnai kilti su asmens duomenimis susijusių situacijų, kuomet pagrįstai kyla klausimas...

Kotryna Tomkevičiūtė. Inovacijos švietimo srityje: kodėl jų reikia ir kaip atliepti XXI a. rinkos poreikius?

Ketvirtoji pramonės revoliucija jau įsibėgėjo, tad darbuotojų paklausa darbo rinkoje keičiasi...

Ana Šurpickaja. Užsieniečių įdarbinimas: kokias klaidas dažniausiai daro darbdaviai?

Užsieniečių įdarbinimo klausimai šiandien yra aktualūs daugeliui įmonių, tačiau darbdaviai...

Top naujienos

Pirmosios interviu akimirkos pribloškė ilgai viešumoje nesirodžiusį Rusijos ambasadorių (1)

Rusijos ambasadorius Australijoje Aleksejus Pavlovskis po ilgos pertraukos bendravo su žiniasklaida....

Alytiškė pasibaisėjo elektros atjungimais: mes ne kaimiečiai ir ne durneliai patarimai, ką daryti

Stovintis verslas, neveikianti saulės elektrinė, per plauką išvengta gaisro – tokius patirtus...

Šokiruojanti statistika: suskaičiavo dingusius asmenis Lietuvoje (4)

Iš namų kasmet dingsta vien po kelis tūkstančius vaikų. Dėl kokių priežasčių bėgama, kiek...

Karas Ukrainoje. Pastarąją parą Ukraina 17 kartų smūgiavo į okupantų susitelkimo vietas situacija Bachmute gerėja; Rusija jau neteko apie 169 890 karių

JAV prezidentas Joe Bidenas penktadienį pareiškė manantis, kad Kinija kol kas nėra perdavusi...

Baltarusijos ir Rusijos piliečius Lietuvoje šokiravęs pasiūlymas bus tikslinamas: taip elgtis tiesiog negalima (40)

Antradienį Seimas per svarstymą balsų daugumą pritarė įstatymo projektui, kuriuo siūloma...

Reed ir Ambrulevičius pasaulio šokių ant ledo čempionate užfiksavo geriausią karjeroje rezultatą

Pajėgiausia Lietuvos šokių ant ledo pora Allison Reed ir Saulius Ambrulevičius Saitamoje,...

Verslas PliusEglė Girdenytė

Europos Sąjungoje – naujas užmojis: prie vairo jaunuoliai galėtų sėsti anksčiau (15)

Nors vis dažniau vairuotojai raginami atsisakyti nuosavų automobilių ir keliauti kitomis...

Rokiškyje vyrą užpuolusi trijulė išvežė jam nežinoma kryptimi

Pas rokiškėną atėję nekviesti svečiai žmogų pakvietė į lauką, kur sumušė, o netrukus jį...

Jankauskas po mačo Belgrade: nesiruošiu žaidėjams sakyti nė vieno priekaišto (1)

Lietuvos rinktinė Europos čempionato atrankos starte penktadienio vakare išvykoje 0:2 pralaimėjo...

Transliacija / Alfo didysis šou. Patiekalas, kurį vieni dievina, o kiti nedrįsta paragauti, šaldytos žuvies mitai ir valgomas vazonas šunims Kodėl neverta sandėliuoti stiklainių ir ar prieš rūšiuojant reikia juos plauti?

Šį šeštadienį Alfas kvies pasitikėti savo skonio receptoriais: dažnai akys mus paveda skonio...