Kaupiančiojo portretas

Skaičiavimus atlikome darydami prielaidą, kad pradedantis kaupti pensijai asmuo yra 30 metų amžiaus ir uždirba vidutinį darbo užmokestį – 1800 eurų per mėn. iki mokesčių. Darėme prielaidą, kad jis pradeda kaupti savo amžiaus grupės II pakopos pensijų fonde*.

Nuo 2023 metų pensijų kaupimo įmokos dydis sudaro 3 proc. nuo kaupiančiojo darbo užmokesčio iki mokesčių. Be šios įmokos, valstybei skatinant kaupimą pensijai, iš valstybės biudžeto kaupiančiajam yra skiriama paskata – 1,5 proc. nuo užpernai šalies vidutinio darbo užmokesčio (VDU). Šalies VDU, pagal kurį skaičiuojama iš valstybės biudžeto lėšų už kaupiantįjį pervedama įmoka, 2023 m. yra 1590,30 eurų. Tad valstybės paskata šiais metais sudaro 23,85 euro per mėnesį (1590,30 Eur x 1,5 % = 23,85 Eur).

Kaupimo pensijai kelionės pradžia

Nuo čia ir pradėkime kaupimui pensijai skirtų eurų kelionės apžvalgą. Mūsų pavyzdyje kaupiantysis iš viso nuo savo atlyginimo kaupimui II pakopos pensijų fonde per mėnesį skiria 54 eurus (1800 Eur x 3 % = 54 Eur) ir gauna 23,85 euro valstybės paskatą. Tai reiškia, kad mūsų statistiniam kaupiančiajam vos pradėjus kaupimą, pirmasis senatvei atidėtas euras virsta į 1,442 euro (1 Eur + 23,85 Eur / 54 = 1,442 Eur) dar net nepradėjus šių pinigų investuoti. Tai yra puiki pradžia, kadangi didesnė investuota suma, tikėtina, per ilgą laiką uždirbs didesnį investicinį prieaugį.

Ši dviejų dalių kaupiamoji įmoka per „Sodrą“ keliauja į kaupiančiojo pensijų kaupimo sutartį, sudarytą su pasirinkta pensijų kaupimo bendrove (PKB). Čia svarbu pažymėti, kad visos klientų kaupiamos lėšos pensijų fonduose yra atskirtos nuo pensijų kaupimo bendrovės turto ir saugomos depozitoriume. Turto atskyrimas yra viena iš svarbiausių pensijų fondų dalyvių kaupiamų lėšų saugumo garantijų. Tad kaupiančiojo lėšos saugiai keliauja į depozitoriumą ir netrukus pradės didžiąją ilgametę investavimo kelionę, kuria rūpinsis pensijų kaupimo bendrovės fondų valdytojai.

Kiekviena įmoka investuojama į tūkstančių bendrovių akcijas visame pasaulyje*

„Sodrai“ pervedus įmoką į pensijų kaupimo sutartį, po valstybės paskatos iki 1,442 euro padidėjęs kaupiančiojo euras ir atitinkamai visa kita kaupimui pensijai skirta pinigų suma profesionalių fondų valdytojų yra investuojama į viso pasaulio akcijų rinką kaupiančiojo amžių atitinkančiame tikslinės grupės – gimusiųjų 1989–1996 metais – fonde. Visos pensijų kaupimo bendrovės savo valdomuose šios amžiaus grupės fonduose didžiąją dalį turto investuoja į viso pasaulio didžiausių bendrovių akcijas. Tad pirmoji kaupiančiojo įmoka (o vėliau ir kitos įmokos) paskirstomos tarp tų tūkstančių pasaulio bendrovių akcijų. Pavyzdžiui, šios tikslinės amžiaus grupės fonde, kuris siekia atkartoti didžiausių pasaulio bendrovių akcijų kainų rezultatus atspindinčio indekso „MSCI World“ rezultatus, kaupiančiojo įmokėtas euras (po paskatos padidėjęs iki 1,442 Eur) šiandien apytiksliai pasiskirsto tarp didžiausių fondo investicijų taip:

Toks pasiskirstymas įvyksta su kiekviena kaupiančiojo įmokėta įmoka.

Kokių rezultatų tikėtis kaupiant senatvei trisdešimt metų ir daugiau?

Mūsų pateiktame pavyzdyje kaupiantysis pradeda kaupti būdamas 30 metų. Vadinasi, pagal šiuo metu galiojančią tvarką, pensinį amžių šis asmuo pasieks po 35 metų, kuomet bus sulaukęs 65 metų amžiaus. Taigi pirmasis jo investuotas euras po investicijų pasaulį keliaus net 35 metus. Kokių rezultatų galima tikėtis iš tokios ilgametės investicijos?

Lietuvoje nuo 2019 metų antros pakopos fondai veikia pagal daugelio pasaulio mokslininkų ir praktikų (tarp jų – ir Pasaulio banko) rekomenduojamą gyvenimo ciklo principą. Kaupiantiesiems nereikia rūpintis investavimo strategijos pasirinkimu ir jos keitimu einant laikui. Jaunesniems kaupiantiesiems skirtų fondų investicijos nukreipiamos į akcijas – nors jų vertė labiau svyruoja, tačiau ilgalaike prasme leidžia uždirbti daugiau; o tampant vyresniems – į mažesnio rizikingumo obligacijas, leidžiančias išsaugoti sukauptą turtą. Fondai investicijų proporcijas keičia automatiškai pagal dalyvių amžių.

Sakykime, kad pagal kaupiančiojo tikslinės amžiaus grupės fondo investavimo strategiją į akcijas 100 proc. yra investuojama iki tipiniam vidutiniam pensijų fondo dalyviui sueis 54 metai. Nuo 55 metų akcijų proporcija nuosekliai mažinama ir saugesnių investicijų proporcija atitinkamai didinama iki dalyviui sueis 64 metai ir fondo turtą daugiausia sudarys tik mažesnės rizikos turtas.

Taigi, kaip šiame fonde*, tikėtina, per visą kaupimo laikotarpį kis kaupiančiojo investuoto euro vertė? Pažvelkime į lentelę toliau.

Prognozuojant pensijų fondo investavimo rezultatus, obligacijoms ir akcijoms taikoma nuolatinė, atitinkamai 3 proc. ir 7 proc., ilgojo laikotarpio vidutinė metinė grąža. Prognozuojama vidutinė metinė akcijų ir obligacijų grąža pasirinkta, atsižvelgiant į ilgojo laikotarpio (1900–2016 m.) pasaulio finansų rinkų duomenis (šaltinis: Dimson, Marsh, Staunton (2016) „Long-Term Asset Returns“ knygoje „Financial Markets History“ (red. Chambers, Dimson)). Skaičiavimuose įvertinamos kaupiančiojo patiriamos išlaidos – šiuo atveju 0,6 proc. per metus.

Iš lentelėje pateiktų duomenų matyti, kad mūsų analizuojamo kaupiančiojo pirmasis investuotas euras, investicijose prabuvęs 35 metus, tikėtina, paaugs dešimteriopai ir virs į 10,25 euro.

Pasitelkę pensijų skaičiuoklę** galime paskaičiuoti tikėtiną visą pavyzdyje nagrinėjamo kaupiančiojo sukauptą sumą iki pensinio amžiaus dalyvaujant II pakopos kaupime ir uždirbant vidutinį darbo užmokestį. Remiantis skaičiuoklės duomenimis, tikėtina sukaupimo suma šiuo atveju siektų apie 160 tūkst. eurų.

Paskaičiuoti dydžiai atitiks tuometinę ateities pinigų vertę, o geresniam suvokimui, kiek tai būtų verta dabartine pinigų verte, juos reikėtų diskontuoti – paskaičiuoti šių sumų ateities vertę įvertinus infliaciją. Tą ir padarykime taikydami 2,5 proc. ilgalaikės vidutinės infliacijos rodiklį.

Šiandienine pinigų verte gauname daugiau kaip 4 kartus padidėjusią pirmo investuoto euro vertę ir daugiau kaip 67 tūkst. eurų visos sukauptos sumos vertę.

Kas toliau?

Sulaukus pensinio amžiaus (65 metų) kaupiantysis įgyja teisę į sukauptos sumos išmoką. Galimas išmokos būdas priklausys nuo per visą kaupimo laikotarpį sukauptos sumos dydžio. Šiuo metu, jei sukaupta suma nesiekia 5404 eurų, visą sumą galima išsimokėti vienkartine išmoka. Jei sukaupta suma sudaro dydį, kuris patenka į 5404–10 807 eurų intervalą, tuomet ji išmokama periodinėmis išmokomis. Didesnė nei 10 807 eurų suma išmokama anuiteto būdu. Na, o visą 64 841 eurą viršijančią sumą, sukauptą antros pakopos pensijų fonduose, taip pat galima išsimokėti ir vienkartine išmoka. Daugiau informacijos apie anuitetų rūšis ir jų išmokų skaičiuoklė pateikiama „Sodros“ interneto svetainėje, o Lietuvos bankas yra paruošęs vaizdinį išmokų apskaičiavimo pavyzdį. Beje, 65 metų sulaukęs kaupiantysis gali ir toliau likti kaupime, o sukauptą sumą toliau investuoti – įgijus teisę į sukauptos sumos išmoką, tai tampa kaupiančiojo pasirinkimu.

Svarbu pažymėti, kad įgijus teisę į sukauptos sumos išmoką, kaupusiajam netaikomi investicijų prieaugio mokesčiai (šiuo atveju gyventojų pajamų mokestis). O juk investicinis prieaugis sudaro didžiąją sukauptos sumos dalį (net daugiau kaip 90 proc. nuo pirmo investuoto euro) ir ši dalis nėra apmokestinama – viskas atitenka kaupusiajam. Taip pat svarbu paminėti, kad kaupimo laikotarpiu visa kaupiamoji suma yra paveldima, o sulaukus pensinio amžiaus yra galimybė pasirinkti anuitetą su paveldėjimo galimybe.

Tačiau grįžkime prie mūsų kaupiančiojo ir jo kaupimui pensijai atidėtų eurų kelionės. Tarkime, kad mūsų pavyzdyje pateikiamas kaupiantysis, sulaukęs 65 metų, nusprendžia investicijas sustabdyti ir pradėti naudotis per gyvenimą sukaupta suma. Investicijų laikotarpio pabaigoje pirmasis jo investuotas euras yra vertas 10,25 euro, o visa sukaupta suma sudaro apie 160 tūkst. eurų. Vadinasi, pagal šiuo metu galiojančias taisykles, kaupiantysis 64 841 eurą viršijančią sumą galėtų išsimokėti (t. y. apie 95 tūkst. eurų), o už likusią dalį įsigyti anuitetą. Jei tokias dalis proporcingai pritaikytume pirmojo investuoto euro rezultatui, gautume, kad 6 eurus kaupusysis galėtų pasiimti vienu kartu, o už likusius 4,25 euro įsigyti anuitetą, kurio išmokos būtų mokamos iki gyvenimo pabaigos.

Apibendrinant, kaip matome iš pateikto pavyzdžio, kiekviena kaupimui skirta įmoka su valstybės paskata, profesionalų investuota į viso pasaulio finansų rinkas, po 35 metų investavimo galiausiai sugrįžta kaupiančiajam padidėjusi, tikėtina, dešimtį kartų (perskaičiavus dabartine pinigų verte – keturis kartus).

* Remiantis „Goindex pensija 1989–1996“ investavimo strategijos prielaidomis.

** Remiantis „Goindex“ pensijų skaičiuoklės duomenimis.

Šaltinis
Temos
Griežtai draudžiama Delfi paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse, žiniasklaidos priemonėse ar kitur arba platinti mūsų medžiagą kuriuo nors pavidalu be sutikimo, o jei sutikimas gautas, būtina nurodyti Delfi kaip šaltinį.
www.DELFI.lt
Prisijungti prie diskusijos Rodyti diskusiją
Top naujienos
Pažymėti
Dalintis
Nuomonės