Bankrutuojančios bendrovės „VIPC Vilnius“, kuri valdo buvusius Profsąjungų rūmus ant Tauro kalno, Vilniuje, bankroto administratorius padavė į teismą sostinės valdininkus ir Vyriausybės kanceliariją.

Bendrovės bankroto administratorius Stasys Poškus teigia, kad valdininkai savo neveiklumu ir neteisėtais veiksmais faktiškai padarė įmonei milijoninę žalą ir taip sudarė prielaidas jos bankrotui.

Bankroto administratorius dėl valdininkų neteisėtais veiksmais įmonei padarytos žalos atlyginimo į Vilniaus apygardos administracinį teismą kreipėsi šią savaitę.

Pasak jo, sostinės savivaldybės ir Vyriausybės valdininkai galimai nesąžiningai vykdė ir vilkino derybas su investuotojais bei priimtais administraciniais sprendimais neleido sutvarkyti ir pritaikyti šiuolaikiniams poreikiams po gaisro nukentėjusio Profsąjungų rūmų pastato.

Anot jo ir bankrutuojančiai bendrovei atstovaujančių advokatų, bendri įmonės nuostoliai dėl tokių valdininkų veiksmų siekia beveik 12 mln. 138 tūkst. eurų žalą.

„Buvę Profsąjungų rūmų savininkai daugiau kaip dešimtmetį bendradarbiavo su institucijomis, pradedant bendrų tarptautinių architektūros konkursų organizavimu rūmų plėtotei, baigiant „Tautos namų“ idėja.

Buvę savininkai teikė savivaldybei net ir savo pasiūlymus tiek dėl rūmų sutvarkymo, tiek dėl perleidimo savivaldybės nuosavybėn būdo, tačiau derybų metu pasiekti susitarimai nebūdavo iki galo įgyvendinami dėl nepaaiškinamo institucijų neveiklumo. Tokiu būdu valdininkai savo neteisėtais veiksmais sudarė visas prielaidas bendrovės bankrotui“, – pažymi S. Poškus.

Dabar bankrutuojanti bendrovė „VIPC Vilnius“ nuo gaisro nukentėjusius Profsąjungų rūmus įsigijo 2004 metais. Investuotojai kartu su Vilniaus miesto savivaldybe ir Lietuvos architektų sąjunga dar 2008 metais paskelbė tarptautinio lygio architektūros konkursą dėl rūmų pritaikymo šiuolaikiniams poreikiams.

Jo metu buvo išrinktas geriausias projektas, pagal kurį rūmai ir turėjo būti tvarkomi, o pirmųjų vietų laimėtojams išmokėtos finansinės premijos.

S. Poškaus teigimu, sostinės valdžia per beveik dešimtmetį nesiėmė jokių konkrečių veiksmų rūmų sutvarkymui, pritaikymui šiuolaikiniams poreikiams ar „Tautos namų“ idėjos įgyvendinimui, kartu atsisakydama išduoti leidimą tokius darbus atlikti pastato savininkui.

Per šį laikotarpį Vilniaus miesto administracija nuolat delsė parengti ar suderinti dokumentus, būtinus pastato tvarkymui. Dar vėliau Profsąjungų rūmus ji bandė iškeisti į kitą nekilnojamąjį turtą, tačiau to neįgyvendino.

„Deja, susidaro įspūdis, kad buvusiems savininkams nuo pat rūmų įsigijimo pradžios buvo sudaromos pačios įvairiausios biurokratinės kliūtys, ilgainiui atvedusios prie bankroto. Šis atvejis yra vienas juodžiausių sostinės valdžios bendradarbiavimo su investuotojais pavyzdžių“, – sako BUAB „VIPC Vilnius“ administratorius.

Vilniaus miesto savivaldybės užsakymu šiuo metu yra rengiamas žemės sklypo po Profsąjungų rūmais detalusis planas, kuriame numatoma rūmų užimamos ir jiems eksploatuoti reikalingos teritorijos naudojimo būdą pakeisti į visuomeninės paskirties teritoriją.

Administratorius kreipėsi į Vilniaus miesto savivaldybę, prašydamas informuoti apie konkrečius buvusio Profsąjungų rūmų pastato paėmimo visuomenės poreikiams ar perėmimo savivaldybės nuosavybėn terminus, tačiau gavo tik deklaratyvaus pobūdžio atsakymą, kad rengiamas žemės sklypo po Profsąjungų rūmais detalusis planas.

Tuo pačiu metu savivaldybė kreipėsi į Nacionalinę žemės tarnybą su prašymu neleisti pastato savininkui sudaryti pastato sutvarkymo darbams būtinos valstybinės žemės nuomos sutarties, o jei tokia bus sudaryta – nustatyti ne ilgesnį nei vienų metų nuomos terminą be teisės vykdyti kokius nors pastato remonto ar rekonstrukcijos darbus.

„Tai tik dar vienas įrodymas, kaip asmeniniai ir galbūt politiniai valdininkų interesai iškeliami aukščiau privačios nuosavybės ar teisių į ją.

Tokiu sostinės valdininkų sprendimu bus paneigtos visos pastato savininko teisės naudoti ir valdyti jam priklausantį turtą. Deja, bet susidaro įspūdis, kad Vilniaus miesto savivaldybės atstovai savo veiksmais siekia padaryti Profsąjungų rūmus nepatrauklius pirkėjams, iki minimumo sumažinti jų rinkos vertę“, – sako bankroto administratorius S. Poškus.

Dar kovo pabaigoje „VIPC Vilnius“ bankroto administratorius kreipėsi į Vilniaus apygardos administracinį teismą dėl neteisėtais veiksmais padarytos 302.996,45 eurų žalos, pasireiškusios padidintu nekilnojamojo turto mokesčio ir valstybinės žemės nuomos mokesčio tarifo taikymu 2012–2016 m. laikotarpiu, atlyginimo.

Šią savaitę į Vilniaus apygardos administracinį teismą kreiptasi dėl neteisėtais veiksmais padarytos 12.137.685,36 eurų žalos, pasireiškusios trukdymu bendrovei įgyvendinti nuosavybės teisę į jai priklausantį buvusių Profsąjungų rūmų pastatą, tai yra ribojimu valdyti ir naudoti jai priklausantį turtą pagal paskirtį ir tokiu būdu gauti savo investicijų, patirtų įsigyjant pastatą ir jį prižiūrint, susigrąžinimą, atlyginimo.

Šiuo metu buvę Profsąjungų rūmai yra parduodami viešose varžytynėse, kuriose kreditoriai nustatė 11.530.683 eurų pradinę pardavimo kainą.

Pažymėti
Dalintis
Nuomonės