Keičia terminuotas sutartis

„Splius“ seka „Perlas energija“ pavyzdžiu ir nesilaiko terminuotų sutarčių. Kelia kainas, motyvuodami pabrangusia elektra“, – pranešė skaitytojas ir pasidalijo iš bendrovės gautu pranešimu dėl kainų keitimo.

Pranešime rašoma, kad telekomunikacijų bendrovė „Splius“ nuo spalio 1 d. koreguoja interneto paslaugos planų kainas, jos kyla 1,5 Eur/mėn. Klientus bendrovė informavo, kad nesutikus su šiais pokyčiais, jie turi teisę atisakyti interneto paslaugos be jokių sankcijų iki spalio 1 d.

Kaip skelbiama svetainėje, priklausomai nuo pasirinkto plano, šviesolaidis internetas per mėnesį gali kainuoti nuo 9,5 iki 25,5 Eur.

Apie pasikeitusius įkainius laišką gavo ir „Cgates“ klientai. Nuo rugsėjo 1 d. šviesolaidinio namų interneto kaina jiems didėja 1,78 Eur/mėn. Šis pokytis jau atsispindės rugsėjo mėnesio sąskaitoje, kurią klientai gaus spalio mėnesį.

„Atsižvelgdami į ne tik Lietuvoje, bet ir visame pasaulyje vykstantį elektros energijos, gamybos, darbo ir logistikos kainų augimą, kuris tiesiogiai veikia mūsų veiklą, esame priversti koreguoti savo teikiamų paslaugų įkainius. <...>

Primename Jums, kad pasikeitus interneto paslaugų tiekimo sąlygoms, turite teisę šios paslaugos atsisakyti. Tai galite padaryti iki 2022 m. rugpjūčio 31 d. imtinai“, – rašoma laiške.

Vilnietė Roberta stebisi šiais pakeitimais, mat pernai gruodį su „Cgates“ sudarė terminuotą sutartį. Nuo tada interneto paslaugų kaina – 19 eurų – buvo fiksuota 2 metams.

Nepaliko jokio pasirinkimo

Tokios pačios žinios sulaukė ir bendrovės „Fastlink“ klientai.

„Pastaruoju metu tenka skaičiuoti ženkliai išaugusius kaštus: didėjančias televizijos kanalų teisių kainas, pakilusias kuro bei elektros sąnaudas. Jaučiame stiprų visų pagrindinių žaliavų kainų kilimą. Stengiamės, jog mūsų klientai šių pokyčių nepajustų, tačiau norėdami išlaikyti teikiamų paslaugų kokybę ir ją gerinti, esame priversti didinti savo paslaugų kainas.

Neturėdami kito pasirinkimo, informuojame Jus, jog nuo 2022 m. rugsėjo 1 d. teikiamų paslaugų plano kaina padidės 1 Eur/mėn. Pakitimas atliekamas vadovaujantis teikiamų paslaugų sutartimi“, – rašoma pranešime klientams.

Vilnietis Kęstas pasipiktinęs tokiu vienašališku kainų kėlimu, mat jis sudaręs terminuotą sutartį, kai už internetą ir televiziją kas mėnesį moka fiksuotą 11,9 Eur mokestį.

„Aš sutartį tik dėl to ir pasirašiau, kad kaina nekistų. Namo gyventojų forume mačiau, kad ne visiems pakelia vienodai – po 1 eurą, bet kai kuriems pakelia po 2 eurus. Kas čia per bajeriai?

Keisčiausia, kad jie net nekalba apie tai, kad aš galiu atsisakyti paslaugų, jei nesutinku. Nepalieka jokio pasirinkimo“, – pasakoja jis.

Vartotojų teisės sulaukė 20 užklausų

Žmonių skundų ir užklausų sulaukė ir Vartotojų teisės. Per pastarąsias savaites Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba (VVTAT) vien dėl paslaugos tiekėjo „Cgates“ keliamos kainos sulaukė apie 20 paklausimų.

„Iš esmės šie klausimai yra susiję su „Cgates“ (ir kitų bendrovių – red.) veiksmų, keičiant paslaugų kainą teisėtumo ir pagrįstumo įvertimu, o tai yra individualaus ginčo klausimai. Jeigu vartotojas mano, kad bendrovės savo veiksmais pažeidė jo teises ir teisėtus interesus, pirmiausia jis turi kreiptis į paslaugos tiekėją su pretenzija ir nurodyti savo reikalavimą.

Kilus ginčui, vartotojas turi teisę kreiptis į ginčus ne teismo tvarka nagrinėjančią instituciją. Lietuvoje ginčus tarp vartotojų ir ryšio paslaugų tiekėjų nagrinėja Ryšių reguliavimo tarnyba“, – nurodo VVTAT.

„Cgates“: nesame pirmieji telekomunikacijų rinkoje

„Cgates“ rinkodaros vadovė Dovilė Filmanavičiūtė aiškina, kad sprendimą kelti paslaugų kainas lėmė pasaulinė infliacija.

„Atsižvelgdami į ne tik Lietuvoje, bet ir visame pasaulyje vykstantį elektros energijos, gamybos, darbo ir logistikos kainų augimą, kuris tiesiogiai veikia mūsų veiklą, mes esame priversti koreguoti savo teikiamų paslaugų įkainius.

Turbūt pastebėjote, kad šis procesas vyksta absoliučiai visuose sektoriuose – susisiekimo, maisto pramonės, pramogų, bankų ir kituose. Mes pasaulinės infliacijos padarinių taip pat neišvengėme ir tikrai nesame pirmieji telekomunikacijų rinkoje.

Apie šį pokytį, kaip ir reikalauja Ryšių reguliavimo tarnyba, klientams asmeniškai pranešėme prieš 30 dienų. Mokama kaina jiems keisis (1,78 Eur) nuo rugsėjo 1 dienos“, – komentuoja D. Filmanavičiūtė.

Ji atkreipia dėmesį, kad bendrovės teisė pakeisti paslaugų kainą yra numatyta ne sutarties, bet taisyklių viename iš punktų (28.1).

„Taisyklės yra sutarties priedas ir su kuriomis klientas susipažįsta sutarties pasirašymo metu ir tai savo parašu patvirtina, kad susipažino su jomis. Be to, taisyklės yra viešai skelbiamos mūsų interneto puslapyje“, – nurodo „Cgates“ atstovė.

Bendrovės taisyklėse rašoma, kad „pasikeitus Lietuvos Respublikos teisės aktams, rinkos sąlygoms ar kitos reikšmingos ekonominės sąlygos, taip pat atsižvelgiant į Lietuvos Statistikos departamento <...> skelbiamą pasibaigusių kalendorinių metų vidutinį metinį Lietuvos vartotojų kainų indeksą, jei vartotojų kainos indeksas, lyginant su prieš pasibaigusius kalendorinius metus ėjusiais kalendoriniais metais, padidėja.

<...> taip pat esant kitiems objektyviems pagrindams (pvz., televizijos kanalų valdytojų transliacijų nutraukimas, valstybės institucijų/pareigūnų veikla ar neveikimas ir kt.), kurios negalėjo būti nustatytos sutarties sudarymo metu, pakeisti paslaugų mokesčius, sutarties, taisyklių ir/ar paslaugų teikimo sąlygas (įskaitant retransliuojamas TV programas bei jų skaičių, minimalų naudojimosi paslaugomis terminą ir kt.), prieš 30 dienų raštu informavusi apie tai klientą, kai paslaugų tarifai yra didinami ar keičiamos paslaugų sąlygos.“

„Cgates“ atkreipia dėmesį, kad pasikeitus interneto paslaugų tiekimo sąlygoms, klientai turi teisę šios paslaugos atsisakyti. Tai galima padaryti iki 2022 m. rugpjūčio 31 d. imtinai. Iki šios datos klientai esą gali atsisakyti paslaugų be jokių papildomų išlaidų, t. y. negrąžindami jiems suteiktų nuolaidų.

„Interneto klientų turimos pridėtinės vertės ar kitos nuolaidos lieka galioti nepaisant to, kad keičiasi jų mokama suma. Mes nekeičiame ir savo televizijos paslaugų kainos“, – pažymi D. Filmanavičiūtė.

Belaidis internetas

„Splius“: kainų nekėlėme nuo pat litų laikų

„Splius“ rinkodaros projektų vadovė Aušra Vaitkevičienė Delfi sako, kad kainas tenka kelti dėl išorinių aplinkybių – didėjančių elektros kainų.

„Nežymiai kainas keliame dėl padidėjusių elektros kainų, nes būtent elektra sudaro gana didelę įmonės tiesioginių kaštų dalį, kurių reikia, norint teikti paslaugas klientams. „Splius“ kainų nekėlė nuo pat litų laikų, kai internetas buvo 35 litai. Taip liko ir dabar, tik kaina buvo suapvalinta“, – pažymi ji.

„Splius“ atstovės teigimu, terminuota sutartis pati savaime neapriboja teisės keisti sutarties sąlygų.

„Ypač kai situacija šalyje, susijusi su energetinių išteklių kainomis, taip dramatiškai kinta. Vis dėlto terminuotos sutartys yra kur kas naudingesnės vartotojams, nes suteikia papildomų teisių, lyginant su neterminuotomis.

Keičiant terminuotas sutartis, vartotojas gali atsisakyti paslaugų teikimo, jei pakeistos sąlygos jiems yra nepriimtinos. Šiuo atveju labai svarbu įvertinti pakeitimų priežastis ir dėl ko jie atliekami. Kai kainos yra keičiamos, nes ženkliai išaugo pačių paslaugų savikaina, jas kelia daugelis paslaugų teikėjų, nes energetiniai ištekliai dabar visiems kainuoja kur kas daugiau“, – komentuoja A. Vaitkevičienė.

„Fastlink“: esame priversti padidinti savo paslaugų kainas

„Fastlink“ direktoriaus pavaduotojas Denis Savrackij taip pat tikina, kad dabartinė situacija pasaulyje verčia kelti paslaugų kainas. Atsižvelgiant į klientų turimą paslaugų paketą ir jo savikainą, kaina kyla vienu arba dviem eurais.

„Fastlink“ visuomet siūlė ir iki šiol siūlo vieną mažiausių kainų rinkoje, tokia yra įmonės strategija. Deja, bet mums teko priimti itin sunkų sprendimą ir pakelti kainas savo klientams 1 arba 2 eurais. Šiuo metu skaičiuojame ženkliai išaugusius kaštus: pakilusius paslaugų tiekėjų įkainius, išaugusias kuro bei elektros sąnaudas. Ir toliau stengiamės, jog mūsų klientai tokių ar panašių rinkos pokyčių nepajustų, tačiau norėdami išlaikyti teikiamų paslaugų kokybę, esame priversti padidinti savo paslaugų kainas“, – sako D. Savrackij.

Atstovo teigimu, sutartyje taip pat paminėta, kad paslaugų teikėjas gali keisti kainas.

„Kliento sutartyje nurodyta, jog „Fastlink“ įsipareigoja informuoti savo klientus raštu apie numatomą kainų, tarifų bei apmokėjimo tvarkos pasikeitimą ne vėliau kaip prieš 30 (trisdešimt) dienų. Abonentas turi teisę be netesybų anksčiau minimalaus paslaugų naudojimosi termino pabaigos nutraukti sutartį, jei jis nesutinka su naujosios sutarties sąlygomis ar paslaugų kainomis.

Sąlygos yra pateiktos sutartyje, su kuriomis klientas susipažįsta sutarties pasirašymo metu, ji viešai skelbiama ir interneto svetainėje“, – pažymi „Fastlink“ direktoriaus pavaduotojas.

TV žiūrėjimas

RRT: paslaugų teikėjas turi teisę vienašališkai keisti sąlygas

Ryšių reguliavimo tarnyba (RRT) informuoja, kad paslaugų teikėjai gali vienašališkai keisti paslaugų kainas.

„Elektroninių ryšių veiklą reguliuojantys teisės aktai nereglamentuoja, kokie turėtų būti elektroninių ryšių paslaugų teikėjų pasiūlymai, įskaitant paslaugų kainas, esamiems ir būsimiems paslaugų gavėjams. Paslaugų teikimo sąlygų pasiūlymai ir mokėjimo planai formuojami atsižvelgiant į tuo metu rinkoje galiojančius pasiūlymus, technologinius sprendimus ir taikytą kainodarą. Pasikeitus rinkos sąlygoms ar taikytai kainodarai, gali susidaryti situacija, kai paslaugų teikėjas nebeturi galimybės siūlyti tokių paslaugų ir taikyti tokių kainų, kurios buvo siūlytos ir taikytos anksčiau“, – pažymi RRT.

„Pagal Elektroninių ryšių paslaugų teikimo taisykles, paslaugų teikėjas turi teisę vienašališkai keisti iš anksto su paslaugų gavėju aptartas paslaugų teikimo sąlygas (įskaitant paslaugų kainą), jeigu tokia teisė numatyta paslaugų teikimo sutartyje“, – rašo RRT.

Tačiau tarnyba atkreipia dėmesį, kad vykdydamas paslaugų teikimo sąlygų (kainų ir kt.) pakeitimus paslaugų teikėjas turi laikytis šių reikalavimų, įtvirtintų elektroninių ryšių teisėje:

1. Paslaugų teikėjas apie paslaugų teikimo sąlygų pakeitimus, įskaitant sutartyje nurodytų paslaugų kainų padidinimą, turi informuoti paslaugų gavėjus ne vėliau kaip prieš 1 mėnesį;

2. Apie numatomus pakeitimus paslaugų gavėjams informacija turi būti pateikiama raštu arba jam prilyginama forma, jei sudaryta rašytinė sutartis;

3. Rašytinė informacija apie pakeitimus turi būti aiški ir suprantama bei pateikiama atskiru pranešimu patvarioje laikmenoje. Informacijos pateikimas sąskaitoje už suteiktas elektroninių ryšių paslaugas nėra laikomas informavimu atskiru pranešimu.

4. Tuo atveju, jeigu su paslaugų gavėju yra sudaryta terminuota sutartis (ar numatytas minimalus naudojimosi paslaugomis laikotarpis), paslaugų gavėjas turi būti aiškiai ir nedviprasmiškai informuojamas apie teisę nutraukti sutartį anksčiau laiko be papildomų išlaidų (netesybų).

Jei aukščiau minėtų reikalavimų yra laikomasi, paslaugų teikėjas esą turi teisę keisti paslaugų teikimo sąlygas, įskaitant kainas, ir elektroninių ryšių veiklą reguliuojančių teisės aktų nepažeidžia.

RRT pabrėžia, kad paslaugos gali būti teikiamos tik esant kliento sutikimui: „Jei paslaugų gavėjui netinka tam tikro paslaugų teikėjo atlikti konkretūs sutarties sąlygų (mokėjimo plano struktūros, paslaugų kainos ar kt.) pakeitimai, rekomenduotina įvertinti ir kitus atitinkamo paslaugų teikėjo viešais skelbiamus paslaugų pasiūlymus, tiek ir kitų paslaugų teikėjų mokėjimo planus ir pasirinkti tokias paslaugų teikimo sąlygas, kurios labiausiai atitinka Jūsų poreikius.“

Šaltinis
Temos
Griežtai draudžiama Delfi paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse, žiniasklaidos priemonėse ar kitur arba platinti mūsų medžiagą kuriuo nors pavidalu be sutikimo, o jei sutikimas gautas, būtina nurodyti Delfi kaip šaltinį.
www.DELFI.lt
Prisijungti prie diskusijos Rodyti diskusiją (5)