Dėl painiavos gyvulių registravimo ir identifikavimo informacinėje sistemoje ūkininkai vieni kitiems ir valstybės tarnautojams gadina nervus, kelia sveiku protu nesuvokiamus reikalavimus ir grasina teismais.
Katė
© DELFI (J.Markevičiaus nuotr.)
Šalčininkų r. Turgelių seniūnijos Viktarinės k. pienininkystės ūkį plečiantis Česlav Olševskij išsitraukia storą bylą, paberia ant stalo šūsnį dokumentų ir duria pirštu į pirmą pasitaikiusį: „Štai pirkimo–pardavimo sutartyje nurodytas telyčios numeris, o štai kilmės pažymėjimas, gyvulio kortelė ir duomenys iš gyvulių registravimo ir identifikavimo informacinės sistemos. Viename dokumente parašyta vienaip, kitame – kitaip, o trečiame teigiama, kad apie tokį gyvulį apskritai nėra jokios informacijos ir patvirtinimo, kad gyvulys yra veislinis“.

Viena bėda – ne bėda. Ūkininkas tikina brangiai pirkęs telyčias, nes tikėjosi gauti ir gavo valstybės numatytas išmokas, tačiau dabar patekęs tarsi tarp kūjo ir priekalo.

„Tų pačių institucijų tarnautojai Kaišiadorių rajone ir Vilniuje mane tikina, kad aš priekabiauju, kad nežinau, ko noriu, nes gyvuliai yra veisliniai, jų dokumentai tvarkingi, o Šalčininkų rajone mane remia prie sienos, kad grąžinčiau išmokas, nes nusipirkau neveislines telyčias“, – piktinasi Č.Olševskij ir kelia akis į dangų, tarsi prašydamas Aukščiausiojo pagalbos.

Ūkininkas tikina išleidęs daug pinigų už įsigytas 14 telyčių, už jų atsivežimą, už aiškinimąsi su pardavėjais ir valdininkais, todėl pasisamdė advokatą ir ruošiasi blogiausiam atvejui – jeigu nesulauks atsakymų iš aukščiausiųjų žemės ūkio institucijų, tai teisybės ieškos teisme.

Pasirinko iš akies

Iš pažįstamo Č.Olševskij sužinojo, kad Kaišiadorių r. galima įsigyti veislinių telyčių. Susipažino su Valstybinės gyvulių veislininkystės priežiūros tarnybos (VGVPT) inspektore Kaišiadorių r. Onute Nemeikštiene. Vieną dieną inspektorė jam paskambinusi ir pranešusi, kad yra galimybių nusipirkti gerų telyčių. Pirmiausia nuvyko pas Bartkūnų kaime ūkininkaujantį Robertą Šimanską.

„Jo pasiūlytos telyčios man patiko. Dokumentų nebuvo, tačiau Gyvulių produktyvumo kontrolės Kaišiadorių r. vadovė Virginija Biliuvienė ir VGVPT inspektorė O.Nemeikštienė sakė, kad šeimininkas yra patikimas, taigi dokumentai bus pateikti vėliau. Aš jomis pasitikėjau, sutikau, ir mes nuvažiavome pas kitą pardavėją – ŽŪK „Kelių Būda“. Čia istorija pasikartojo“, – prisimena Č.Olševskij.

Ten ūkininkui į akis irgi krito keturios telyčios. „Jie man rodė pirštu į telyčias ir sakė, kuri yra veislinė. O.Nemeikštienė žadėjo parengti dokumentus ir tikino, kad jos yra veislinės“, – pasakoja Č.Olševskij.

Kilo įtarimų

Po savaitės inspektorė paskambinusi Č.Olševskij kad šis galįs atvykti ir pasiimti pasirinktas telyčias. Iš ŽŪK „Kelių Būda“ ūkininkas pasikrovė keturias telyčias. Pas R.Šimanską irgi laukė atrinktos šešios telyčios bei pas ūkininką Audrių Driaučiūną dar keturios veršingos veislinės telyčios. Veislinio gyvulio pirkimo–pardavimo aktus pasirašė ir ūkininkai, ir Kaišiadorių r. gyvulių produktyvumo kontrolės vadovė Virginija Biliuvienė. Visos telyčios ūkininkui iš Šalčininkų kainavo 43795 Lt.

Telyčios taip gražiai atrodė, kad Č.Olševskij netvėrė noru kuo greičiau jas pamatyti savo ūkyje Šalčininkų rajone. „Inspektorė O.Nemeikštienė man pasakė, kad dėl kilmės pažymėjimo aš atvykčiau kitą dieną. Sutikau. Po kelių dienų aš jai dar paskambinau ir paklausiau, ar dokumentai paruošti, ar galiu pervesti pinigus. Ji patvirtino. Tada pervedžiau pinigus visiems ūkininkams. Po dviejų dienų į Kaišiadoris pasiimti dokumentų nuvyko mano žmona. Jai kilo įtarimų dėl O.Nemeikštienės pateiktų dokumentų, tačiau inspektorė įtikino, kad dokumentai tvarkingi. Deja, iš tikrųjų buvo kitaip“, – prisimena Č.Olševskij.

Pavaduotojas rado trūkumų

Pirmiausia ūkininkas iš Šalčininkų r. pabandė prisibelsti į Valstybinę gyvulių veislininkystės priežiūros tarnybą. Tačiau jos viršininkas Kęstutis Juozas Saikevičius vengė susitikti su ūkininku.

„Tarnybos viršininkas sakė, kad vyksta į seminarą Latvijoje. Palaukiau savaitę ir vėl jam paskambinau. Jis tikino dar negrįžęs iš Latvijos. Tada man trūko kantrybė – važiavau į tarnybą su savo advokatu – tikėjomės pasikalbėti su kitais tarnautojais. Tačiau darbo vietoje radau K.J.Saikevičių. Jis net neraudonuodamas nusiuntė mane pas savo pavaduotoją Arūną Šileiką“, – pasakoja savo nuotykius Č.Olševskij.

Pavaduotojas, pasak ūkininko, patikrinęs vienos telyčios kilmės pažymėjime nurodytus duomenis su gyvulių registravimo ir identifikavimo informacinės sistemos duomenimis ir radęs nesutapimų. Tada ūkininkui kilo įtarimas – patikrinęs kitų telyčių duomenis. Paaiškėjo, kad beveik visi dokumentai užpildyti neteisingai ar apskritai duomenų nėra. Sugrįžęs į namus, Č.Olševskij pradėjo rašyti raštus pardavėjams ūkininkams, asociacijoms, Gyvulių produktyvumo kontrolės tarnybai ir t.t.

Viršininkas pavaduotojo išvadų neprisimena

Tačiau Valstybinės gyvulių veislininkystės priežiūros tarnybos prie ŽŪM viršininkas K.J.Saikevičius nepritarė savo pavaduotojo išvadoms, kurias girdėjęs tik Č.Olševskij. Sužinojęs, kad kalbėsimės apie šio ūkininko reikalus, K.J.Saikevičius iš karto pakėlė į viršų rankas, tarsi bandydamas nuo kažko nematomo apsiginti: „Jis buvo pas mane atvykęs su žmona. Ilgai aiškinau. Jo žmona mane suprato, o jis – ne. Tylėjo kelis mėnesius, o dabar vėl kelia vėją“.

Pasak K.J.Saikevičiaus, ūkininkas pats apžiūrėjo ir atsirinko veislines telyčias. „Jis taip pat buvo supažindintas su veislinių telyčių kilme, veisline verte ir su jų motinų produktyvumu. Ūkininkas neturėjo pretenzijų ir 14 veislinių telyčių bei karvę nusipirko neverčiamas“, – tikina K.J.Saikevičius. Tačiau tuoj pat priduria, kad spalio 4 d. VGVPT vyriausioji specialistė – valstybinė veislininkystė inspektorė Šalčininkų r. Galina Vinogrodskaja patikrino veislines telyčias ir tik dėl 9 veislinių telyčių, už kurių įsigijimą priklausė valstybės parama, su ūkininku Č.Olševskij sudarė Nupirkto veislinio gyvūno laikymo sutartį dvejiems metams.

„Kartu su ūkininku išnagrinėjome įsigytų veislinių telyčių kilmę, veislinę vertę ir konstatavome, kad telyčių veislinę vertę ir kilmę patvirtinantys dokumentai atitinka teisės aktuose nustatytų reikalavimų“, – sako K.J.Saikevičius.

Reikalauja kompensacijos

Kol ūkininkas varstė Kaišiadorių ir Vilniaus instancijų duris, jo ieškojo valdininkė iš Šalčininkų rajono. „Valstybinės gyvulių veislininkystės priežiūros tarnybos inspektorė Šalčininkų rajone iš manęs pareikalavo, kad grąžinčiau valstybės paramą – išmokas (nuo 500 iki 650 Lt už telyčią) už veislinius gyvulius. Taigi tos pačios tarnybos viena tarnautoja mane tikina, kad telyčios – veislinės, o kita – kad jos neveislinės. Tai ką man dabar daryti?“ – klausia Č.Olševskij.

Ūkininkas mano, jog kai kurie valstybės tarnautojai iš jo bėdos neblogai uždirbo. „Aš netylėsiu. Pinigų jau daug praradau, todėl nenusileisiu. Juk akivaizdu, kad dokumentai arba padirbti, arba telyčios neveislinės. Abiem atvejais turi būti nustatyti kaltininkai ir man atlyginti nuostoliai“, – sako Č.Olševskij.

Kalti ne gyvuliai, o ūkininko ambicijos

Gyvulių produktyvumo kontrolės vadovė Kaišiadorių r. V.Biliuvienė sako, kad Č.Olševskij trūksta išmanymo apie gyvulius. „Gal ir buvo trūkumų, gal dokumentuose ne viskas tvarkoje, juos buvo galima pataisyti. Tačiau susidariau nuomonę, kad Č.Olševskij dokumentų tarsi nereikia. Jis labai skubėjo pasiimti telyčias. Aš bandžiau prilaikyti, tačiau jis nekreipė dėmesio“, – pasakoja V.Biliuvienė. Beje, nebuvo atlikti ir veterinariniai tyrimai.

„Be to, veršingas telyčias ūkininkas išsivežė netinkamu transportu, nesaugiai – sugrūdo gyvulius, o dabar mus kaltina, kad viena telyčia buvo neveršinga“, – ginasi V.Biliuvienė.

Ar telyčios veislinės? Pasak inspektorės O.Nemeikštienės, apie bendravimą su Č.Olševskij galima sukurti įtemto siužeto detektyvą.

„Aš jam bandžiau kuo paprasčiau paaiškinti, bet nepavyko. Jeigu jo nupirktos telyčios įrašytos į A, B ar C gyvulio kilmės skyrių, tai jos negali būti neveislinės. Aš nesuprantu, ko jis nori? Čia ne gyvuliai kalti, o Č.Olševskij ambicijos“, – daro išvadą inspektorė O.Nemeikštienė.

Paaiškėjo, kad Č.Olševskij dabar nori, kad kaišiadoriečiai kompensuotų jam moralinę žalą. Kiek? „Jis reikalauja, kad ūkininkai perskaičiuotų telyčių svorį po 3 Lt/kg ir dar sumokėtų už telyčių laikymą – 20 Lt už parą. Ar logiška kelti tokius reikalavimus? Mūsų skaičiavimais, Č.Olševskij ne tik nepatyrė nuostolių, bet net uždirbo 2165 Lt pelno, nes telyčias nusipirko labai pigiai“, – tikina O.Nemeikštienė ir skundžiasi praradusi ramybę, nes Č.Olševskij jai skambinantis anksti rytais ir keliantis vis naujus reikalavimus.

Pirkimo kainos buvo sutartinės

Kaišiadorių r. ūkininkas Robertas Šimanskas bene vienintelis ne tik žodžiu, bet ir raštu atsakė į Č.Olševskij pareikštas pretenzijas. „Vieną telyčią aš parsivežiau iš Č.Olševskij, nesutikau ją parduoti už mėsos kainą. Dar dvi telyčios dėl kontrolasistentų klaidų buvo netinkamai įregistruotos, todėl jas pardaviau pigiau ir dar jis padarė 5 proc. svorio nuoskaitą. Taigi pirkimo kainos buvo sutartinės, todėl nesuprantu, ko jis iš manęs dar nori?“ – piktinasi R.Šimanskas.

ŽŪK „Klevų Būda“ vadovas Vitas Kučiauskas irgi stebisi bendravimo patirtimi su Č.Olševskij: „Pirmą kartą man taip nutiko. Pardaviau aštuonių mėnesių veršingumo gražias telyčias jam priimtina kaina, o jis dar reikalauja, kad už moralinę žalą atiduočiau tris telyčias. Sąžinės jis neturi“.

Populiariausios nuomonės
Parašykite savo nuomonę
arba diskutuokite anonimiškai čia
Skelbdami savo nuomonę, Jūs sutinkate su taisyklėmis
Rodyti diskusiją Rodyti diskusiją

Gailius: ŽŪM pavaldžios įstaigos keliami reikalavimai sukuria papildomą biurokratinę naštą (6)

Parlamentaras Vitalijus Gailius kreipėsi į žemės ūkio ministrą Bronių Markauską ,...

Apgirtusi kiaulė terorizavo kaimo šunis (121)

Neeilinis nutikimas antradienį įvyko Surviliškio seniūnijos Sirutiškio kaime. Čia iš tvarto...

Prezidentės patarėjas: Bėronto paskyrimas kompromituoja (7)

Sprendimas antrai kadencijai skirti teisėsaugos tyrime specialiojo liudytojo statusą turintį...

Prezidentūra pasigenda žemės įsigijimo saugiklių kontrolės (13)

Prezidentės patarėjas sako pasigendantis žemės įsigijimo saugiklių kontrolės. Pasak Mindaugo...

Pertvarkant urėdijas darbo neteks apie 300 žmonių (78)

Dėl Aplinkos ministerijos organizuojamos valstybinių miškų urėdijų pertvarkos miškotvarkos...

Top naujienos

Gyvai / Dvyliktasis Dakaro etapas: ilgiausią išbandymą atlaikė visi Lietuvos ekipažai Juknevičius artėja link rekordo (272)

Išbandymų dieną atlaikė visos Lietuvos komandos. Antanas Juknevičius ir Darius Vaičiulis...

Po paslaptingos modelio žūties Klaipėdos viešbutyje – sukrečiantis pokalbis (23)

Praėjusių metų lapkričio pabaigoje Lietuvą sukrėtė netikėta merginos žūtis – Klaipėdoje,...

Orai: jums tai patiks – bus dar daugiau sniego, o po to ir šalčio

Šiuo metu šalyje tikra žiema: apylinkes puošia sniegas, o šaltis neskuba trauktis, priešingai,...

Lemiamą šturmą atlaikęs „Žalgiris“ dramatiškoje mačo pabaigoje įveikė Ispanijos čempionus (266)

17 taškų persvarą iššvaistęs Kauno „Žalgiris“ (12-7) sugebėjo išsaugoti pergalę savo...

Liūdnai pagarsėjęs „Lexus“ vairuotojas: gavau nuo pareigūnų normaliai (280)

Ketvirtadienį į Vilniaus miesto apylinkės teismą atžygiavo liepos mėnesį siautėjęs...

Programišių ataka: įsilaužus į Lietuvos portalą apšmeižtas ministras Karoblis kibernetinio saugumo centras pradėjo tyrimą (290)

Įsilaužus į naujienų portalą tv3.lt, jame ketvirtadienio vakarą paskelbta išgalvota melaginga...

Aistros apimto senolio žmona baiminasi, kad akto metu jis nenumirtų (97)

Aš ir mano vyras gulime pataluose, švytintys nuo to momento intensyvumo. Mūsų kūnai susipynę ir...

Pergale pasidžiaugęs Jasikevičius lenkė galvą prieš savo auklėtinius ir prašė laisvos dienos (2)

Kauno „Žalgirio“ krepšininkai išgyveno dar vieną trilerį Eurolygos rungtynėse namuose. Po...

Juknevičius po 12-ojo etapo: vienas mėgstamiausių mano greičio ruožų (2)

Po vienuoliktojo greičio ruožo, vos tik išlipę iš savo bolido Antanas Juknevičius ir Darius...

Darbo vietą susikūrė atsidūrusi gyvenimo duobėje: liko viena su dvynukais ant rankų (72)

Su Lina Šukiene susitikome jos įkurtame vaikų žaidimo kambaryje. Švelniais spalvų tonais...