„Dauguma jau seniai iškeltų branduolinės saugos užtikrinimo klausimų iki šiol taip ir nėra išspręsta“, – sako VATESI viršininkas Michailas Demčenka.

Nuo pat Baltarusijos AE projekto įgyvendinimo pradžios Baltarusija nepateikia konkrečios informacijos, kaip pasirinko atominės elektrinės statybos vietą Astrave ir įvertino Lietuvos gyventojų pasiskirstymą ir tankumą šalia elektrinės esančioje kaimyninės valstybės teritorijoje – tai esminis Lietuvos keliamas branduolinės saugos klausimas.

Toks vertinimas privalėjo būti atliktas pagal Tarptautinės atominės energijos agentūros (TATENA) saugos standartus ir yra labai svarbus Lietuvos avariniam pasirengimui, nes net 1/3 Lietuvos gyventojų gali būti paveikti radiacijos, jei įvyktų avarija Baltarusijos AE ir Lietuvos atsakingoms institucijoms tokiomis sąlygomis būtų sudėtinga valdyti galimos avarijos padarinius.

Taip pat laiške primenama, kad visos 2018 m. po ENSREG streso testų peržiūros pateiktos saugos rekomendacijos yra svarbios ir nedelsiant turi būti įgyvendintos. Dar kartą pabrėžiama, kad Baltarusijos AE projektas neatitinka šiuolaikinių tarptautinių saugos reikalavimų. Pavyzdžiui, šios elektrinės projektas nėra atsparus didelio komercinio lėktuvo sudužimo poveikiui ir ne visos Baltarusijos AE 1-ojo energijos bloko saugiam eksploatavimui būtinos instrukcijos buvo parengtos prieš jo eksploatavimo pradžią.

Baltarusija ne kartą buvo raginama atlikti tikimybinį saugos vertinimą, taip pat laikytis TATENA saugos standartų ir laiku, prieš atominės elektrinės pramoninio eksploatavimo pradžią, parengti Baltarusijos AE galutinę saugos analizės ataskaitą – vieną iš svarbiausių saugų elektrinės eksploatavimą pagrindžiantį dokumentą.

Pagal dabar Baltarusijoje galiojančius teisės aktus tokį dokumentą planuojama parengti tik praėjus metams po atominės elektrinės pramoninio eksploatavimo pradžios.
VATESI taip pat ragina ESM ir kitas atsakingas Baltarusijos institucijas operatyviai teikti išsamią informaciją tiek visuomenei, tiek ir kitoms suinteresuotoms pusėms apie visus neįprastus įvykius, įskaitant ir tuos, kurie gali sukelti visuomenės susirūpinimą, ir šių įvykių galimą poveikį Baltarusijos AE saugos užtikrinimui.

Laiške dar kartą išsakyta pozicija, kad Baltarusijos ekstremaliųjų situacijų ministerija turi sustabdyti Baltarusijos AE paleidimo ir eksploatavimo darbus, kol bus išspręsti visi Lietuvos ir tarptautinių ekspertų iškelti branduolinės saugos klausimai.

Šio laiško kopijos išsiųstos Tarptautinei atominės energijos agentūrai (TATENA), Europos Komisijai, Branduolinės saugos konvencijos susitariančiųjų šalių planuojamo susitikimo prezidentei, Europos branduolinę saugą reguliuojančių institucijų grupės (ENSREG) ir Vakarų Europos šalių branduolinės saugos reguliavimo institucijų asociacijos (WENRA) pirmininkams.

Top naujienos
Pažymėti
Dalintis
Nuomonės