Kaip nurodo VATESI, Tarptautinė atominės energijos agentūra (TATENA) įvertino branduolinę energetiką vystančių šalių išmoktas avarijos Fukušimos branduolinėje elektrinėje pamokas, įskaitant Europoje atliktų streso testų rezultatus, palaipsniui atnaujino visus saugos standartus, kuriuose nustatyti bendrieji ir specialieji saugos reikalavimai branduolinėms elektrinėms projektuoti bei eksploatuoti.

„Todėl Baltarusijos požiūris, kad streso testų metu pateiktos rekomendacijos yra papildomi reikalavimai ir į jas nebūtina atsižvelgti priimant sprendimus dėl Baltarusijos AE paleidimo ir eksploatavimo, yra nekorektiškas“, – teigia VATESI.

Inspekcijos teigimu, šiuo metu vykstanti tarptautinė Baltarusijos veiksmų plano peržiūra atskleidžia, kad net praėjus daugiau nei dvejiems metams nuo ekspertų rekomendacijų pateikimo, didžioji dalis rekomendacijų – 21 iš 29 (iš kurių net ne visos yra įtrauktos į Baltarusijos veiksmų planą) – yra neįgyvendintos. Dėl 8 rekomendacijų, kaip teigiama, įgyvendintų bent iš dalies, Europos ekspertai galės nuspręsti tik gavę papildomos informacijos.

„Visos likusios neįgyvendintos rekomendacijos yra taip pat svarbios ir jos nedelsiant turi būti įgyvendintos − raginame imtis veiksmų ir užbaigti tikimybinį seisminių įvykių poveikio vertinimą bei atlikti visų konstrukcijų sistemų ir komponentų atsparumo projektiniam ar už jį stipresniam žemės drebėjimui saugos pagrindimą, kuris pademonstruotų jiems priskirtų saugos funkcijų atlikimą“, – teigia VATESI.

Pasak inspekcijos, ypač svarbu, kad būtų įgyvendintos konkrečios saugos gerinimo priemonės, turinčios sustiprinti Baltarusijos AE projekto atsparumą ekstremaliems seisminiams įvykiams, atnaujinta gaisro gesinimo sistema, kuri yra neatspari seisminiams įvykiams, taip pat pademonstruotas saugai svarbių pastatų atsparumas vandens patekimui.

„Kadangi ir toliau vengiama įgyvendinti streso testų rekomendacijas, o Baltarusijos AE yra arti ES sienos šalia tankiai apgyvendintų teritorijų, raginame Baltarusijos atsakingas institucijas visas rekomendacijas įgyvendinti nedelsiant. 1-ojo branduolinės elektrinės energijos bloko paleidimo ir eksploatavimo darbai turi būti sustabdyti, kol visi saugos klausimai nėra išspręsti“, – nurodo VATESI.

Top naujienos
Pažymėti
Dalintis
Nuomonės