Prašymą patikrinti, ar ši Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo nuostata atitinka Konstituciją, parengė Regionų frakcijos narys Remigijus Žemaitaitis ir dar 29 įvairių opozicinių frakcijų parlamentarai.

Jų pareiškime KT nurodoma, kad iki šios įstatymo nuostatos priėmimo saulės elektrinių suminė įrengtoji galia nebuvo ribojama, o ją įteisinus 2 GW riba jau buvo viršyta.

Kaip teigiama KT pranešime, atsižvelgdama į tai, Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT) netrukus po ginčijamo teisinio reguliavimo įsigaliojimo pranešė Energetikos ministerijai apie 2 GW galios ribos viršijimą, o tai lėmė, kad elektrinių plėtotojams buvo sustabdyti išankstinių prisijungimo sąlygų, prijungimo sąlygų išdavimo ir ketinimo protokolų pasirašymai.

„Pareiškėjos teigimu, asmenys, planuojantys įrengti saulės šviesos energijos elektrines, iki ginčijamo teisinio reguliavimo įtvirtinimo negalėjo numatyti, kad bus apribota jau pasiekta saulės šviesos energijos elektrinių suminė įrengtoji galia“, – rašoma KT pranešime.

Be kita ko, Seimo nariai kreipimesi į KT pažymi, kad įteisinta suminės galios kvota pažeidžia iš konstitucinio teisinės valstybės principo kylantį reikalavimą teisėkūros subjektams nepriimti teisės aktų, kurie galiotų atgal (lex retro non agit).

„Pareiškėjos manymu, ginčijamu teisiniu reguliavimu valstybė įsiterpia į galiojančių sutarčių pagrindu susiklosčiusius teisinius santykius, o teisėtus lūkesčius įgiję asmenys gali prarasti investicijas į saulės šviesos energijos elektrinių statybas (investicijas žemės sklypų įsigijimui ar nuomai, projektų rengimui, aplinkos poveikio vertinimui ir kt.). Pasak pareiškėjos, taip pažeidžiama Konstitucijos 46 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta ūkinės veiklos laisvė ir iniciatyva, paneigiamas sutarčių laisvės principas“, – teigia KT.

Pagal praėjusią vasarą Seime priimtą nuostatą Proveržio pakete, saulės šviesos energijos elektrinių suminė įrengtoji galia negali viršyti 2 GW. VERT, nustačiusi, kad saulės elektrinių suminė įrengtoji galia yra lygi 2 GW, apie tai raštu privalo informuoti Energetikos ministeriją ir elektros tinklų operatorius. Nuo atitinkamo pranešimo gavimo dienos elektros tinklų operatoriai nebegali išduoti gamintojams išankstinių prisijungimo sąlygų, prijungimo sąlygų ir nepasirašo ketinimų protokolų.

Ši riba, pagal plėtotojų pateiktus ketinimų protokolus, buvo viršyta 2022 m. liepą. VERT vykdė šių protokolų patikrinimą, siekiant įsitikinti, ar visos galios plėtotojų buvo rezervuotos pagrįstai.