Žiema blogina statistiką

Šalčiai ir sniegas – tai ne tik nevalytos gatvės ir slidūs šaligatviai, bet ir gerokai ūgtelėjusios lėšos būsto šildymo kompensacijoms išmokėti. Šiemet šios rūšies paslaugos lengvatų per savivaldybes iš valstybės biudžeto gavo apie 200 tūkst., arba net 6,6 proc. visų Lietuvos gyventojų. Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos duomenimis, suma šildymo kompensacijoms, palyginti su pernai, padidėjo net 22,2 proc. – nuo 138,7 mln. iki 169,5 mln. litų.

Kai kuriose savivaldybėse, kaip antai Vilniaus rajono, gaunančių kompensacijas už šildymą gyventojų nuošimtis gerokai aukštesnis nei Lietuvos vidurkis. Iš 20 tūkst. šilumos tiekimo įmonių klientų net 9,9 tūkst., arba kas antras žmogus, gavo kompensaciją už būsto šildymą ir vandenį. 2012 m. kompensacijoms šioje savivaldybėje iš valstybės biudžeto buvo skirta 2,7 mln. litų.

Pinigus taškys ir ateityje

Vilniaus rajono savivaldybė savo atsakyme savaitraščiui pabrėžė, kad kompensacijos dalijamos remiantis įstatymais. O tai, kad toks didelis skaičius gyventojų gauna paramą, rodo ne ką kita, kaip tiktai gerą savivaldybės darbą.

„Tai yra valstybės deleguotos lėšos. Savivaldybė vadovaujasi įstatymu, renka reikiamus dokumentus, o lėšos skiriamos iš valstybės biudžeto. Ateityje pagal galimybę Vilniaus rajono savivaldybė ir toliau planuoja subsidijuoti šilumos kainą Vilniaus rajono gyventojams“, – teigė savivaldybė.

Be to, Vilniaus rajono savivaldybės Užsienio ryšių ir informacijos skyrius pasigyrė, kad gyventojams skiriama ir daugiau kompensacijų. Joms 2012 m. buvo išleista bemaž 3 mln. litų.

„Bendras gyventojų skaičius apie 100 tūkst., šilumos tiekimo įmonės turi 20 tūkst. vartotojų. Be subsidijų už centralizuotai tiekiamą šilumą, kai kurie Vilniaus rajono gyventojai taip pat naudojasi žemės mokesčio bei transporto lengvatomis“, – pranešė savivaldybė.

Išlaidos kompensacijoms auga

Palyginti su praėjusiais metais, Vilniaus rajono savivaldybė vis dėlto atrodo pasitempusi. Būsto šildymo išlaidų ir išlaidų vandeniui kompensacijų gavėjų skaičius sumažėjo 8,3 proc., o išlaidos kompensacijoms pernai, palyginti su 2011 m., sumažėjo 200 tūkst. litų. Tai gana neblogi rodikliai, jeigu palygintume šiuos duomenis su sostine ar su kitais didžiaisiais Lietuvos miestais.

Vilniuje 2012 m., palyginti su 2011 m., būsto šildymo išlaidų ir išlaidų vandeniui kompensacijų gavėjų skaičius nepasikeitė ir siekė 21,7 tūkst. asmenų, tačiau suma būsto šildymo išlaidų ir išlaidų vandeniui kompensacijoms mokėti išaugo 34,6 proc., nuo 18,2 iki 24,5 mln. litų.

Panaši situacija susiklostė ir Klaipėdoje. Šiame mieste 2012 m., palyginti su 2011 m., būsto šildymo išlaidų ir išlaidų vandeniui kompensacijų gavėjų skaičius išaugo 0,9 proc. (nuo 11,5 iki 11,6 tūkst. asmenų), o suma būsto šildymo išlaidų ir išlaidų vandeniui kompensacijoms mokėti išaugo 28,4 proc. – nuo 6,7 iki 8,6 mln. litų.

Laikinojoje sostinėje situacija, atrodo, dar prastesnė. Čia, nors kompensacijų gavėjų skaičius sumažėjo 6,6 proc. – nuo 28,8 iki 26,9 tūkst. asmenų, suma būsto šildymo išlaidų ir išlaidų vandeniui kompensacijoms mokėti išaugo net 55,8 proc. – nuo 13,8 iki 21,5 mln. litų.

Komentaras

Vaida Vencevičiūtė, socialinės apsaugos ir darbo ministrės patarėja

Piniginės socialinės paramos gavėjų ir išlaidų paramai pokyčius daugiausia lemia išoriniai veiksniai: situacija darbo rinkoje (darbo vietų steigimo, nedarbo tendencijos), pajamų, degalų kainų pokyčiai. Reikia atkreipti dėmesį, kad šiems pokyčiams įtakos turi ir regioniniai ypatumai. Pavyzdžiui, jeigu savivaldybės teritorijoje įsteigiama nauja įmonė, kurioje įsidarbina socialinę pašalpą gaunančių žmonių, suprantama, sumažės paramos gavėjų skaičius ir išlaidos paramai teikti, o jeigu įmonė bankrutuoja – žmonės kreipiasi dėl valstybės paramos.

Visose penkiose bandomosiose savivaldybėse, kuriose nuo 2012 m. sausio 1 d. piniginės socialinės paramos teikimas vykdomas kaip savarankiškoji savivaldybių funkcija (Akmenės, Panevėžio, Radviliškio, Raseinių, Šilalės rajonų), sumažėjo būsto šildymo išlaidų ir išlaidų vandeniui kompensacijų gavėjų skaičius, o išlaidos minėtai paramai teikti sumažėjo keturiose iš penkių savivaldybių – Akmenės, Panevėžio, Raseinių ir Šilalės rajonų. 2012 m., palyginti su 2011 m., būsto šildymo išlaidų ir išlaidų vandeniui kompensacijų gavėjų skaičius sumažėjo 15,7 proc. (nuo 14,1 iki 11,9 tūkst. asmenų), o suma būsto šildymo išlaidų ir išlaidų vandeniui kompensacijoms mokėti sumažėjo 15,4 proc. (nuo 10 iki 8,4 mln. litų).