Leidimas VĮ Ignalinos atominei elektrinei leidžia išmontuoti 1-ojo bloko turbinų apsauginių boksų radionuklidais užterštas gelžbetonio ir metalo konstrukcijas ir atlaisvintoje turbinų salės dalyje įrengti vietas naujai susidarančių atliekų laikinam saugojimui. Įrengtose vietose bus saugomi konteineriai su trumpaamžėmis labai mažai radioaktyviomis atliekomis, kol pradės veikti paviršinis labai mažai radioaktyvių atliekų atliekynas. Turbinų salės technologinės įrangos, išskyrus tebeeksploatuojamas bendrąsias elektrinės sistemas ir inžinerines pastato sistemas, išmontavimo darbai baigti 2019 m.

VATESI atidžiai vertina nuo pat Ignalinos AE abiejų blokų galutinio sustabdymo teikiamų atskirų išmontavimo ir dezaktyvavimo darbų projektų saugą pagrindžiančius dokumentus. Anksčiau išmontavimo ir dezaktyvavimo darbus VĮ Ignalinos atominė elektrinė vykdė pagal 1-ojo ir 2-ojo energijos blokų eksploatavimo licencijas, prieš darbų pradžią su VATESI suderinusi šių darbų saugą pagrindžiančius dokumentus, kurie buvo nurodomi keičiamose licencijų sąlygose.

Artėjant labiausiai užterštų įrangos ir sistemų išmontavimo ir dezaktyvavimo darbų etapui, siekiant aiškiau reglamentuoti šių darbų planavimo ir jų saugos priežiūros procesą, licencijų sąlygų keitimo buvo atsisakyta. VATESI nuo 2021 m. gegužės 1 d. šiems darbams vykdyti išduoda atskirus leidimus.