Grupė viršijo viršutinę ataskaitinių metų prognozės ribą (420–460 mln. Eur) 2 proc., daugiausiai dėl Žaliosios gamybos segmento – veiklą pradėjusio Pomeranijos vėjo parko Lenkijoje bei geresnių veikiančių pajėgumų rezultatų. Žaliosios gamybos koreguotas EBITDA išaugo daugiau nei dvigubai ir sudarė daugiau nei pusę grupės bendro rezultato. Žaliosios elektros gamybos dalis išaugo trečdaliu – iki 85,1 proc.

2022 m. užfiksuotas rekordinis – daugiau nei dvigubas – grupės investicijų augimas. Investicijos siekė 521,8 mln. Eur, iš kurių 79 proc. buvo atliktos Lietuvoje. Bendrą augimą daugiausiai lėmė investicijos į Žaliosios gamybos projektus, kurios išaugo daugiau nei septynis kartus ir siekė 226,2 mln. Eur.

Per 2022 m. IV ketv. stabilizavosi grynasis apyvartinis kapitalas, grynoji skola, o dėl to – ir finansinio sverto rodikliai. Tai daugiausiai lėmė metų pabaigoje susinormalizavusios kainos ir padengti laikini reguliaciniai skirtumai. Lyginant su rezultatais skelbtais 2022 m. 9 mėn. tarpiniame pranešime, Grupės grynasis apyvartinis kapitalas sumažėjo daugiau nei dvigubai iki 443,3 mln. Eur (nuo 1 068,7 mln. Eur), o tai lėmė reikšmingą grynosios skolos lygio sumažėjimą iki 986,9 mln. Eur (nuo 1 512,8 mln. Eur). FFO / grynosios skolos rodiklis taip pat pagerėjo ir siekė 49,1 proc. (nuo 23,9 proc.).

Nepaisant to, sprendimų klientams segmentui metai buvo sudėtingi, ypatingai dėl patirto nuostolio elektros energijos tiekimo buitiniams vartotojams veikloje (-23,2 mln. Eur). Lyginant su 2021 m., segmento koreguotas EBITDA sumažėjo 61,6 proc.

Kaip teigiama, prastesnius rezultatus iš dalies atsvėrė efektyviai išnaudotas Lietuvos SGD terminalas bei sudaryti vienkartiniai pelningi sandoriai su užsienio verslo klientais. Be to, dėl taikomo vidurkio apskaitos būdo reikšmingai išaugo palankus atsargų efektas, kurį metų pabaigoje atsvėrė sumažėjusi gamtinių dujų atsargų vertė dėl žemesnės gamtinių dujų kainos.

Remdamiesi dividendų politika už 2022 m. ketina išmokėti 1,248 Eur dividendą per akciją, viso – 90,3 mln. Eur. Tai reikštų 6,6 proc. dividendinį pajamingumą (vertinant pagal metų pabaigos uždarymo kainas) tiek paprastųjų vardinių akcijų, tiek GDR savininkams. Svarbu pabrėžti, kad dėl siūlomų išmokėti dividendų už 2022 m. II pusm. – 0,624 Eur per akciją (iš 1,248 Eur) sprendimą dar turi priimti eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas, įvyksiantis 2023 m. kovo 30 d.

Papildomai, grupės vadovybė eiliniam visuotiniam akcininkų susirinkimui siūlo pritarti 12 mln. Eur neplanuoto pelno, gauto 2022 m. iš Žaliosios gamybos segmento, skyrimui kaip pagalbai Ukrainos energetikos infrastruktūros atkūrimui ir rekonstrukcijai. Grupės vadovybės vertinimu, 2022 m. iš Žaliosios gamybos segmento gautas neplanuotas pelnas siekia 114,2 mln. Eur, tad 12 mln. Eur arba apie 10 proc. šio pelno galėtų būti skiriami Ukrainai, priėmus sprendimą akcininkams eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo metu. Grupė tiki, kad neplanuotą energetikos sektoriaus pelną daugiausiai lėmė karas Ukrainoje, todėl bendrovės turėtų dėti visas pastangas, kad remtų šalį.

Visą likusį neplanuotą pelną, gautą 2022 m. iš Žaliosios gamybos segmento (102,2 mln. Eur iš 114,2 mln. Eur), Grupė 2022 m. IV ketv. įsipareigojo reinvestuoti į naujos energetikos infrastruktūros kūrimą Lietuvoje siekiu prisidėti prie Lietuvos energetinio saugumo užtikrinimo ir energetikos sektoriaus perėjimo prie atsinaujinančių išteklių.

Pranešime biržai dar pasakojama, kad nuo 2022 m. pradžios „Ignitis grupės“ Žaliosios gamybos portfelis išaugo daugiau nei du kartus – iki 5,3 GW (nuo 2,6 GW). Vystomų projektų portfelis išaugo daugiau tris kartus – nuo 1,3 GW iki 4,1 GW. Didžiausią augimo dalį sudarė sparti plyno lauko investicijų portfelio plėtra, kuri buvo daugiau nei vienuolika kartų didesnė ir ataskaitos paskelbimo dieną siekė apie 2,0 GW (nuo 170 MW).

„Projektų portfelio įgyvendinimas vyksta pagal planą, išskyrus keletą išimčių. Mūsų tikslai pagaminti Vilniaus KJ biomasės bloke (73 MWe, 169 MWth) Lietuvoje pirmąją energiją bandomuoju režimu apie 2023 m. I ketv. ir pradėti bloko komercinę veiklą kitą šildymo sezoną išlieka nepakitę. Vis dėlto, dėl sutrikimų tiekimo grandinėje ir statybų rinkose šiek tiek vėluoja projekto komercinės veiklos pradžia (nukelta iš 2023 m. II ketv. į 2023 m. III ketv.). Be to, kalbant apie Lenkijoje statomą Silezijos VP I (50 MW) projektą, tikimasi, jog pirmąją elektros energiją į tinklą pradėsime tiekti, kaip planuota, 2023 m. IV ketv. Tačiau, dėl sutrikimų tiekimo grandinėje ir oro sąlygų rizikos iššūkių, projekto investicijos buvo pakoreguotos į 75 mln. Eur (nuo 70 mln. Eur), o komercinės veiklos pradžia atidėta į 2024 m. I ketv. (nuo 2023 m. IV ketv.). Nuo 2022 m. 9 mėn. kitų projektų įgyvendinime reikšmingų pokyčių nebuvo.

Tinklų segmente, nepaisant tiekimo grandinės trikdžių, sėkmingai tęsėme priežiūros ir plėtros darbus bei pradėjome diegti išmaniuosius skaitiklius. Masinį išmaniųjų skaitiklių diegimą pradėjome 2022 m. III ketv. pradžioje ir iki 2022 m. pabaigos jau įdiegėme daugiau kaip 210 tūkst. išmaniųjų skaitiklių (viso bus įdiegta 1,2 mln.). Mūsų tikslas užbaigti masinį diegimo procesą iki 2025 m. pabaigos išlieka nepakitęs“, – rašoma pranešime.

Dar priduriama, kad tarp daugiausiai „Ignitis grupės“ dėmesio 2022 m. sulaukusių klausimų buvo darbuotojų saugos ir sveikatos užtikrinimas, jų emocinė sveikata ir gerovė, taip pat plano, kurį įgyvendindami sieks užtikrinti ŠESD emisijų mažinimo tikslų pasiekimą.

„Tikslus, kuriais esame įsipareigoję iki 2030 m., lyginant su 2020 m., sumažinti bendras ŠEŠD emisijas 47 proc., yra patvirtinusi „Mokslu grįstų tikslų iniciatyva“ (angl. Science Based Targets initiative, SBTi).

Mūsų padaryta pažanga atsispindėjo gerėjančiuose ASV (angl. ESG; aplinkosauginiai, socialiniai ir valdysenos aspektai) reitinguose. 2022 m. IV ketv. CDP įvertino grupės klimato kaitos švelninimo ir prisitaikymo prie jos pastangas ir susijusius atskleidimus suteikdama „A-“ įvertinimą (skalėje nuo „D-“ iki „A“). 2021 m. grupei buvo suteiktas „B“ įvertinimas. Be MSCI („AA“, skalėje nuo „CCC“ iki „AAA“) ir „Sustainalytics“ (20,4 balo, skalėje nuo 100 iki 0, kur 100 yra didžiausia, o 0 – mažiausia rizika) ASV reitingų suteiktų vertinimų, Grupę įvertino ir ASV reitingų agentūra ISS, kuri suteikė Grupei „C“ įvertinimą (skalėje nuo „D-“ iki „A+“). Pagal reikšmingiausių ASV rizikų valdymą grupė patenka į šeštąjį decilį tarp savo pramonės šakos įmonių“, – nurodoma pranešime.

Grupė tikisi, kad 2023 m. koreguotas EBITDA sieks 430–480 mln. Eur.

Ragina ir kitas energetikos bendroves dalį neplanuoto pelno skirti Ukrainai

„Ignitis grupė“ antradienį per biržą išplatino pranešimą, kuriame jos vadovas Darius Maikštėnas viešai kreipiasi į energetikos įmonių vadovus dėl pagalbos Ukrainai skyrimui.

„Prieš metus Rusijos pradėtas karas Ukrainoje sukėlė katastrofiškų padarinių. Visų pirma Ukrainos žmonėms, kuriems teko palikti namus arba prarasti elementarias oraus gyvenimo sąlygas – nutrauktas elektros tiekimas, nešildomi būstai žiemą, sutrikęs vandens tiekimas, jau nekalbant apie sugriautus namus ir atimtas gyvybes.

Šis karas paveikė ir energetikos rinkas. Dėl Rusijos veiksmų 2022 m. gamtinių dujų kainos pasiekė neregėtas aukštumas, elektros energijos kainos Europos biržose drastiškai išaugo. Visa tai lėmė, kad energetikos kompanijos uždirbo kelis šimtus milijardų neplanuotų pelnų, kurie buvo nulemti ne investicijų ar verslo strategijų, o dėl karo išaugusios kainos“, – dėstoma pranešime.

„Raginame jus sekti šiuo pavyzdžiu ir dalį 2022 m. pelnų skirti Ukrainai. Manome, kad pasidalinti pelnu su šalimi, kurioje vykstantis karas ir lėmė to pelno atsiradimą, yra morališkai teisingas žingsnis.

Visi išvien galime daugiau – jei kiekvienas iš mūsų įnešime savo indėlį, reikšmingai padėsime kovojančiai šaliai bei paspartinsime jos atsigavimą“, – rašoma kreipimesi.

Nurodoma, kad laiškas išsiųstas šioms bendrovėms: „Exxon Mobil Corp“, „TotalEnergies SE“, „Equinor ASA“, „Chevron Corp“, Shell“, „ConocoPhillips“, „E.ON SE“, „Eni S.p.A.“, „Canadian Natural Resources Ltd“, „BP p.l.c.“, „EOG Resources, Inc“, „Suncor Energy Inc“, „Electricité de France SA“, „ENGIE SA“, „Repsol, SA“,“Polski Koncern Naftowy ORLEN Spólka Akcyjna“, „OMV Aktiengesellschaft“, „Iberdrola, SA“, „Enel SpA“, „Devon Energy Corp“, „Occidental Petroleum Corp“, „Pioneer Natural Resources Co“, „Neste Oyj“, „MOL Hungarian Oil & Gas Co“, „Marathon Petroleum Corp“, Fortum Oyj“, „Ørsted A/S“, „Naturgy Energy Group, SA“, „Centrica plc“, „Chesapeake Energy Corp“, „Valero Energy Corp“, „Diamondback Energy, Inc“, „RWE Aktiengesellschaft“, „Continental Resources, Inc“, „Polska Grupa Energetyczna SA“, „APA Corp“, „Aker BP ASA“, „EnBW Energie Baden-Württemberg AG“, „Tourmaline Oil Corp“, „VERBUND AG“, „HF Sinclair Corp“, „Veolia Environnement SA“, „Coterra Energy Inc“, „CEZ, a. s.“, „Delek Group Ltd“, „Range Resources Corp“, „Galp Energia, SGPS, SA“, „SSE plc“, „Endesa S.A.“, „National Grid plc“, „Terna Energy“, „Redes Energeticas Nacionais S.A.“, „Neoen“, „Tauron Polska“, „Energia“, „Latvenergo“, „Eesti Energia“.

Šaltinis
Temos
Be raštiško ELTA sutikimo šios naujienos tekstą kopijuoti draudžiama.
ELTA
Prisijungti prie diskusijos Rodyti diskusiją
Top naujienos
Pažymėti
Dalintis
Nuomonės