„Neturime informacijos apie Baltarusijos AE 1-ojo energijos bloko planinio remonto ir 2-ojo energijos bloko statybos bei paleidimo metu įdiegtas saugos gerinimo priemones, todėl Lietuvos pozicija nesikeičia – Baltarusijos AE neturi būti eksploatuojama, kol nebus išspręstos visos saugos problemos,“ – pabrėžė VATESI viršininkas Michailas Demčenka.

VATESI priminė, kad vis dar laukia atsakymų į iškeltus saugos klausimus, susijusius su aikštelės parinkimu ir įvertinimu, Baltarusijos AE tam tikros saugai svarbios įrangos atsparumu seisminiams įvykiams bei didelio komercinio lėktuvo sudužimo poveikiui, streso testų rekomendacijų įgyvendinimu, tikimybiniu saugos vertinimu, gaisro pavojaus vertinimu ir kitomis saugos užtikrinimo problemomis.

Taip pat inspekcija siekia išsiaiškinti, ar yra nustatytos radioaktyvių medžiagų išmetimų ribos pradėtam eksploatuoti 1-ąjam energijos blokui bei nuo jo paleidimo pradžios įvykusių neįprastųjų įvykių priežastys ir su jais susijusių sistemų būklė. Reguliuotojas vis dar nesuderino 1-ojo energijos bloko galutinės saugos analizės ataskaitos nors pramoninis šio bloko eksploatavimas seniai pradėtas.

ESM ir kitos atsakingos Baltarusijos institucijos raginamos paskelbti tarptautinių ekspertų misijų metu (pavyzdžiui, Pre-OSART) pateiktas rekomendacijas ir jų įgyvendinimo rezultatus, taip pat pateikti papildomą informaciją, kuri reikalinga prognozuoti tikslesnius galimus avarinius išmetimus.