Šį ir praėjusį mėnesį išsiųstuose laiškuose ECB bankams paskyrė individualius terminus, pavyzdžiui, kovo mėnesio pabaigą, iki kada jie privalo išspręsti jo įvardytas problemas, sakė šaltiniai, prašydami neskelbti jų pavardžių, nes svarstymai privatūs. Vadinamieji periodiniai baudų mokėjimai rodo, kad ECB kantrybė atsiliekančių bankų atžvilgiu senka, pažymėjo jie.