aA
Šešiasdešimtmetis uždarosios akcinės bendrovės "Molta" vairuotojas Antanas Kazlas ir ketveriais metais jaunesnė spaudos kiosko darbuotoja Romualda Kazlienė - paprasti žmonės, gyvena standartiniame dviejų kambarių bute Molėtuose. Čia užaugo garsus ir talentingas 32 metų aktorius Rolandas Kazlas.
© "Lietuvos žinios"
Vaikystėje patirta trauma, kelias į aktorystę, didžiulė meilė knygoms, nesėkmingos vedybos - apie visa tai LŽ skaitytojams šiame straipsnyje.

Rolandas Kazlas su savo tėvais ir su septyneriais metais jaunesniu broliu Vidu dažniau susitinka ne pačiuose Molėtuose, kur gimė ir užaugo, bet šio rajono Rimučių kaime. "Mano mama gyvena viena, tad mūsų giminė dažniau ten ir susitinka. "Rolandas nuo pat vaikystės mėgsta kaimą, gyvulius", - sako Romualda Kazlienė.

Iki penkerių metų žymusis aktorius ir augo kaime. "Anksčiau sunku buvo patekti į darželį. Neturėjome kur jo dėti, tad kurį laiką Rolandą augino močiutė", - pasakoja aktoriaus mama.

Padykęs, bet gabus

Anot tėvų, Rolandas buvo be galo padykęs ir vikrus vaikas. Būsimo aktoriaus pažymių knygelė nuolat mirgėdavo pastabomis. Tačiau jau vaikystėje išryškėjo jo gabumai mokslams. "Buvo gabus, bet padykęs. Jo mokytojai sakydavo, jei Rolandas mokytųsi - būtų pirmūnas", - kalba Kazlienė.

Tačiau būsimasis aktorius turėjo ir įdomesnių užsiėmimų nei mokslas. Per tris dienas vaikystėje išmokęs visas raides, knygų iš rankų jis nepaleido. "Rolandas be galo jas mėgo. Sakydavau jam: "Važiuojam, nupirksiu kokį žaisliuką". O jis man: "Tėveli, jei jau nori man ką nors nupirkti - važiuokime į knygyną", - pasakoja aktoriaus tėvas.

Anot Rolando tėvų, su didžiąja aistra jis nesiskirdavo net tualete. Tėvams sumigus, paauglys ten nusėlindavo ir, niekieno netrukdomas, skaitydavo. Aktoriaus tėvai stebėdavosi, kad jis, dar paauglys būdamas, skaitydavo ne tik lietuvių kalba. "Klausiu sūnaus, kodėl jam Gogolį reikią skaityti rusiškai, o jis man aiškina, jog jam reikia "rusiško išsireiškimo", - pasakoja Antanas Kazlas.

Tėvai nuolat stebėdavęsi sūnaus apsiskaitymu, erudicija. "Rodo, pavyzdžiui, per televiziją Andų kalnus. Rolandas kad ims pasakoti, kokie ten žmonės gyvena, kiek jų, kokia ten politika ir t.t. Pasakodavo taip, lyg visą amžių būtų tuose kalnuose gyvenęs, - prisimena Antanas Kazlas. - Paklaustas, iš kur viską taip žino, sakydavo: "Ai, tėte, aš vienoje knygoje skaičiau".

Į aktorystę - atsitiktinai

Kita aistra, Rolandą apėmusi dar mokyklos metais, buvo sportas. Kamuolys ir knygų krūva - štai kas, anot tėvų, buvo būsimo aktoriaus gyvenimas. Ir apie jokią aktorystę Rolandas niekada nesvajojęs. Paauglystėje pamėgęs lengvąją atletiką, jis norėjo tapti šios sporto šakos treneriu. Tačiau viskas pasisuko taip, kad visai atsitiktinai ir apie tai negalvodamas Rolandas įstojo į anuometinę Konservatoriją studijuoti aktoriaus meistriškumo.

"Įdomiai jis įstojo", - sako Antanas Kazlas. Aktorius dalijęsis tokiais įspūdžiais: "Trys šimtai stojančiųjų. Visi tokie dideli ir "mandri". Tuomet dar žemo ūgio, anot tėvų, metro šešiasdešimties centimetrų, kuklus aštuoniolikmetis paprasčiausiai išsigando konkurentų ir nusprendė grįžti namo. "Tačiau pradėjo smarkiai lyti. Tai Rolandui buvęs lyg koks ženklas, kad reikia grįžti atgal ir bandyti tapti aktoriumi", - pasakoja Antanas Kazlas.

Laukdamas savo eilės Rolandas nusprendė pailsėti ir atsisėdo ant palangės. "Išsipuošė bernelis iš provincijos. Į sostinę atvyko kostiumuotas ir nuo tos palangės ropšdamasis susiplėšė kelnes", - šypsodamasi prisimena Rolando mama. Vėliau išgarsėjusiam aktoriui tuomet neliko nieko kita, kaip užlipus ant scenos pasijuokti iš jį ištikusios nelaimės.

"Stebėdami tavo vaidybą, žiūrovai turi arba juoktis, arba verkti. Jai taip bus, būsi artistas", - kadaise Rolandui pasakė tėvas. Tuos tėvo žodžius Rolandas persakęs ir priėmimo komisijai.

Daugumai gerbėjų pažįstamas kaip aktorius humoristas, Rolandas Kazlas gali pasakyti tokią kalbą, nuo kurios visi klausytojai apsiverktų. Ir ne tik teatre. "Per mano mamos laidotuves, kai Rolandas kalbėjo, visi verkė. Net klebonėlis nulenkė galvą..." - prisimena Antanas Kazlas.

Vaikystės trauma

Tėvai su skausmu prisiminė pirmoko Rolando kančias. Pasirodo, aktorius tada net pusantrų metų praleido gulėdamas ant lentos. Rolando tėvai nenoriai ir skausmingai prisimena tąkart jų sūnų ištikusią nelaimę.

Anot Kazlų, per muštynes su kiemo vaikais mažajam Rolandui nuo smūgių į nugarą buvo pažeistos stuburo smegenys. Gydytojai negalėjo pažadėti, kad jų sūnus neliks invalidas. "Visas laikas, visi pinigai buvo skiriami sūnui gydyti", - prisimena sunkų šeimai laikotarpį Antanas Kazlas.

"Kartais pagalvoju - už ką Rolandėliui buvo skirta tokia kančia. Įsivaizduokit, ką reiškia vaikui pusantrų metų pragulėti nejudant ant lentos, - Kalba Kazlienė. - Ačiū Dievui, viskas baigėsi laimingai".

Matyt, dėl vaikystėje patirtos traumos Rolandas, baigdamas mokyklą, anot tėvų, buvo labai žemo ūgio. "Nežinia, kas paskui nutiko, bet išvykęs į Vilnių jis paūgėjo kone dvidešimt centimetrų", - šypsosi Rolando mama.

Skyrybos

Rolando tėvai labai išgyveno dėl nesėkmingų dvejus metus trukusių sūnaus vedybų su Vilniaus pedagoginį universitetą baigusia ir manekene dirbusia Nerija Klevečkaite. "Jis ją mylėjo", - apgailestaudami konstatuoja Rolando Kazlo tėvai. Jie savo marčios nesmerkią, tik kartais negalį suprasti vieno dalyko: jei nemylėjo Rolando, kodėl už jo tekėjo?

"Rolandas skyrybas išgyveno labai skausmingai", - teigia jo tėvai.

"Nerija man patiko. Maniau, bus man kaip dukra. Tyli, rami mergina, - kalba Kazlienė. - Bet va, matot, kas iš to tylumo išėjo. Kai svečiavausi pernai kovo mėnesį, pastebėjau, kad Rolandas su Nerija kažkokie pikti. Tuomet dar nežinojau, kad buvusi Nerijos meilė grįžo iš kalėjimo".

Anot Rolando mamos, Nerija su dabartiniu draugu ir savo sūnaus tėvu susituokti ruošėsi dar prieš šiam patenkant į kalėjimą.

Rolandui Nerija to nebuvo sakiusi. Anot Kazlienės, iš pažįstamų ji sužinojusi, jog Nerija dar tada, kai nekalbėjo apie skyrybas, lankydavo mylimąjį kalėjime. "Rolandas išvažiuodavo gastrolių į užsienį, o ji galėdavo daryti ką nori".

Apie Rolando skyrybas tėvai sužinoję ne iš jo paties, bet iš sūnaus Vido. Žinodamas, jog tėvai labai išgyvens, aktorius jiems vis nesiryžo pranešti nelinksmos žinios.

"Visgi, matot, lazda turi du galus. Gyvenimas ir jai neleidžia būti laimingai, - nesėkmingai susiklosčiusį savo buvusios marčios Nerijos gyvenimą su Silvestru Aidiečiu, prieš mėnesį suimtu už narkotikų platinimą, komentuoja Antanas Kazlas. - Jos draugą ir vėl žada pasodinti. O mes Nerijos teisti negalime. Tik jos sūnui linkiu, kad užaugęs nesielgtų su žmonėmis taip, kaip elgėsi jo mama".

Kazlienė įsitikinusi, jog jos buvusi marti vaikų nenorėjusi. Rolandas ją veždavęs pas gydytojus, bet Nerijos atsakymai, išėjus iš kabineto, būdavo tie patys - uždegimas.

"Yra juk daugybė būdų moteriai nepastoti. Ir kam gadinti gyvenimą, jei nesiruoši visą amžių pragyventi su tuo žmogumi?" - ir Antanas Kazlas netiki, kad buvusi marti, šiuo metu auginanti kelių mėnesių kūdikį nuo mylimo žmogaus, negalėjo susilaukti vaiko su jo sūnumi.

Nebeskauda

Aktorius su Vilniaus pedagoginį universitetą baigusia ir manekene dirbusia Nerija susituokę pragyveno dvejus metus. Dar tiek pat pora kartu gyveno ir prieš vedybas. Šiandien, anot tėvų, skausmas dėl skyrybų jau išblėsęs ir jų sūnaus Rolando širdyje jau gyvenanti kita moteris, išvaizda labai panaši į Neriją. Ir studijuoja tame pačiame Vilniaus pedagoginiame universitete.

"Reikia juk vyrui moters, - sako aktoriaus mama. - Ir mes anūkų laukiame". "Bet nei Rolandas, nei Vidas anūkų kol kas nežada", - apgailestaudami šypsosi Kazlai.

Mokyklos metais Rolandui reikėję tik knygų ir kamuolio. Mergaičių - nelabai. "Tik Vilniun išvykęs jis pradėjo artimiau bendrauti su merginomis", - teigia aktoriaus mama.

Religingas

Aktoriaus tėvai niekaip negali suprasti sūnaus, kai šis, eidamas išpažinties, atsiklaupęs prie klausyklos prabūna gerą pusvalandį. "Aš klausiu, apie ką jis su tuo kunigu kalbasi taip ilgai, ar tiek daug nuodėmių pridaręs, o Rolandas tik nusišypso ir atsako: "Čia, tėte, mūsų su kunigu reikalas", - pasakoja Antanas Kazlas.

Aktoriaus tėvai sako nesantys pernelyg religingi, tad nesuvokia, ko jų Rolandą taip traukia bažnyčia. "Net nuvykęs į užsienį Rolandas pirmiausia apsilanko bažnyčioje", - šypsosi Kazlai.

Žmonės myli

Aktoriaus tėvai žiūri sūnaus kuriamas TV laidas. "Ne viskas mums patinka, bet kai sūnų rodo per televiziją - kaip nežiūrėsi", - sako jie. Ir visus spektaklius, kuriuose vaidina jų Rolandas, Kazlai yra matę. "Kai būna premjera, sūnus visada pasikviečia į Vilnių", - teigia Kazlienė.

"Kai Rolandas išvyko sostinėn, be jo pasidarė labai liūdna, - kalba Kazlienė. - Jis nuolat kažką plepėdavo, kažką pasakodavo, nuolat linksmindavo - labai gera su juo būdavo".

Kazlai neslepia, jog yra žmonių, kurie jiems pavydi garsaus ir talentingo sūnaus. "Visko būna. Kai sužino iš spaudos apie asmeninį sūnaus gyvenimą, būna, įgeliančiai komentuoja".

"Tačiau Rimučių kaime, kuriame gyvena mano mama, žmonės jį labai myli. Rolandas mėgsta bendrauti su senais kaimo žmonėmis, pasikalbėti su jais "iš dūšios", - pasakoja Kazlienė. - Dėl to ir jiems Rolando pasirodymas per televiziją prilygsta šventei".

Kitas Kazlų sūnus Vidas - brolio priešingybė. Jis lėtesnis. Ir traukia jį labiau ne knygos, o technika. Rolandas nuolat kruta, juda. Humoro jausmą, anot Kazlienės, sūnus, matyt, paveldėjęs iš josios giminės. "Oi, kokių išdaigų mano tėvas tik neprikrėsdavo!" šypsosi aktoriaus mama.

Linksma pavardė

"Kai pati buvau dar mokinukė, mano klasėje mokėsi tokia Kazlaitė. Pamenu, labai juokiausi pagalvojusi, jog jos tėvo pavardė - Kazlas, o mamos - Kazlienė, - šypsosi aktoriaus mama. - Ir štai kaip išėjo, pati tapau Kazliene".

Aktoriaus tėvai neslepia, jog abu jų sūnūs mokykloje buvo pravardžiuojami "ožiais", "kazlėkais" ir panašiai. "Ypač Rolandą "ožiu" dėl jo nuolatinio atsikalbinėjimo pravardžiuodavo".

Įvertink šį straipsnį
Norėdami tobulėti, suteikiame jums galimybę įvertinti skaitomą DELFI turinį.
(0 žmonių įvertino)
0

Tarp riedučiais važinėjusių bei batutų parke dūkusių garsenybių – ir retai viešumoje matoma Reda Bžeskienė su dukromis (10)

Antradienio vakarą įvyko oficialus didžiausio Baltijos šalyse laisvalaikio ir pramogų centro...

Pogrebnojus apie savo spalvingą gyvenimą – be jokių pagražinimų: moterims nesvarbu, kiek man metų (8)

Niekada žodžio kišenėje neieškantis dizaineris Aleksandras Pogrebnojus apsilankė Laisvės TV...

Simą Kučą nelaimės veja viena po kitos: „Šok su žvaigžde“ dalyvis patyrė skaudžią traumą (8)

Profesionaliam tenisininkui Simui Kučui televizinis projektas „ Šok su žvaigžde “ tapo...

Ažiotažą sukėlusios „Zero Live Show" reklamos kūrėjai išgirdo teismo nuosprendį (216)

Antradienį Šalčininkų teisme ir vėl atversta skandalu bei nemalonumais su teisėsauga...

Ineta Stasiulytė ir Deividas Meškauskas savo dukrelei Frėjai surengė pasakišką šventę tik su artimiausiais žmonėmis (93)

Lygiai prieš metus susilaukusi savo jaunėlės dukrelės Frėjos aktorė Ineta Stasiulytė spalio...

Top naujienos

Karbauskis: po vakar dienos man sunku apie tai šnektėi pildoma (80)

„Išsityčiojo iš demokratijos“, – taip neeiliniame posėdyje vykusį balsavimą vertino...

Prakalbo apie žemės kainų burbulo sprogimą: padėtis panaši, kaip buvo su butais prieš 10 metų (141)

Ūkininkai prakalbo apie tai, kad keletą metų iš eilės mažėjant ūkių pelningumui pradėjo...

Andrius Navickas – apie tai, kaip konservatoriai rengiasi perimti valdžią į savo rankas (150)

Tėvynės sąjunga – Lietuvos krikščionys demokratai ( TS – LKD ) šiuo metu išgyvena naują...

Dramos dėl Pranckiečio posto atomazga – politikų aistros liejosi feisbuke (1)

Antradienį Seimas pagaliau surengė balsavimą dėl Seimo pirmininko Viktoro Pranckiečio...

Milžiniškas gaisras Alytuje: įvykio vietoje – įspūdingos ugniagesių pajėgos, liepsnoja didžiulis plotas vyksta ekstremaliųjų situacijų posėdis (125)

Bendrasis pagalbos centras pranešė, kad Alytuje , Pramonės g. , dega pastatas. Ugniagesiai...

Po precedento neturinčios kovos dėl posto Seime – naujausi reitingai ir žmonių nusivylimas (207)

Naujausios apklausos rodo, kad precedento neturinti kova dėl Seimo pirmininko posto turėjo įtakos...

5 būdai padėti jūsų tėvams ir seneliams išvengti apgavysčių internete

Internetas – erdvė, prieinama visiems, nepaisant rasės, socialinio sluoksnio, amžiaus, pomėgių...

„Ne geležinis“ „Ryto“ įžaidėjas moka skolą už parduotą vasarą: dar įsibėgėsiu (4)

Didžiąją dalį lemiamų minučių ketvirtame rungtynių su Belgrado „Partizan“ kėlinyje...

JAV pareigūnai teigia, kad nebėra kliūčių Venckienės ekstradicijai (134)

JAV pareigūnai tvirtina, kad nebeliko kliūčių buvusios teisėjos Neringos Venckienės...

Erdoganas atmetė JAV pasiūlymą: turime aiškų taikinį, dėl sankcijų galvos nesukame papildyta 08.32 (86)

Turkijos prezidentas Recepas Tayyipas Erdoganas atmetė JAV pasiūlymą tarpininkauti dėl...