Telšiuose, 2016-ųjų Lietuvos kultūros sostinėje, tęsiama tradicija ir pirmykštė idėja – išsaugoti lietuvių liaudies tradicijas. Nuo 2005 metų rengiamas ir kasmet vykstantis „Aukso vainikas“ turtingas įvairiausių šalies menininkų kūrinių.

Konkurso sumanytojas ir pagrindinis organizatorius yra Lietuvos liaudies kultūros centras. Atrinkti geriausi darbai vežami į respublikinę parodą, kur už geriausius meno kūrinius tautodailininkams įteikiami „Aukso vainikai“. Konkurso rezultatų paskelbimo šventė tradiciškai vyksta sausio 6-ąją per Trijų Karalių šventę skirtinguose miestuose. Šiemet paroda vyko Kelmėje, o Telšiai tokią garbę turėjo 2007 metais.

„Aukso vainiko“ konkurso laureatų paroda

Per vienuolika metų „Aukso vainikais“ yra apdovanoti 28 Lietuvos menininkai, penki iš jų turi po du „Aukso vainikus“: skulptorius Kazimieras Striaupa ir kryždirbys Antanas Vaškys (Plungės raj.), kryždirbys ir skulptorius Adolfas Teresius (Kauno raj.), keramikas Vytautas Valiušis (Utenos raj.), kryždirbys ir skulptorius Rimantas Zinkevičius (Ukmergės raj.). Visų jų darbai eksponuojami šiuo metu ir Telšiuose.

Žemaičių muziejuje „Alka“ įvykusiame parodos atidaryme dalyvavęs Telšių vyskupas Jonas Boruta SJ sakė, kad tiek profesionalusis menas, tiek liaudies menas pasitarnauja žmonijai. „Norėtųsi, kad nė vienam iš jūsų nepritrūktų meno polėkio. Atverkime savo širdis per meną gaivinančią kalbą“, – sakė vyskupas.

Parodą paįvairino Telšių muzikos mokyklos mokytoja Raminta Šukytė. Tai muzikos virtuozė, daugelio konkursų laureatė, gebanti prakalbinti fortepijoną ir akordeoną. Žiūrovai, susižavėję jos meistrišku grojimu negailėjo aplodismentų.

„Aukso vainiko“ parodą pristatė jos organizatorė, Lietuvos tautodailininkų sąjungos Telšių skyriaus pirmininkė ir Telšių kultūros centro etnografė Sigita Dacienė: „Šiandien atidarome parodą, skirtą Telšiams – Lietuvos kultūros sostinei 2016. Lankytojai gali apžiūrėti paveikslų, grafikos, medžio skulptūros, kryždirbystės, keramikos, audimo darbų, kryžių – saulučių ir skutinėtų margučių. Lietuva yra viena laimingiausių šalių, kur liaudies menas tebėra gyvas ir dabarties meistrų darbuose dar ryškus tradicijų atspindys“.

„Aukso vainiko“ konkurso laureatų paroda

Žemaičių muziejaus „Alka“ direktorė Elvyra Spudytė pasakojo, kad parodos išvakarėse džiaugėsi menininkų meistriškumu ir S. Dacienės gebėjimu atrinkti darbus. „Visi darbai verti dėmesio ir muziejaus salių“, – kalbėjo direktorė ir už sėkmingai suorganizuotą parodą įteikė gėlių S. Dacienei bei Žemaičių muziejaus „Alka“ Kultūrinės veiklos skyriaus vedėjai Ingridai Vaitiekienei.

Atidaryme taip dalyvavo ir sveikino projekto „Pasaulė Žemaitiu dėinas“ projekto vadovas ir vyriausiasis koordinatorius, Žemaitijos kultūros draugijos prezidiumo narys Edmundas Žalpys, Vilniaus dailės akademijos Telšių fakulteto dekanas Ramūnas Banys, Žemaičių kultūros draugijos Telšių pavieto pirmininkas Andrius Dacius ir daugelis kitų svečių. Renginį vedė tautiniais rūbais pasipuošusi Telšių kultūros centro režisierė Alina Gintalienė.

Telšių kultūros centro direktorė Birutė Juozapavičienė pastebėjo, jog darbai – išskirtiniai ir aukštos prabos. „Svarbu pažymėti, jog visų menų šaknys – liaudies menas“, – pastebėjo direktorė ir įteikė suvenyrinių „Telšiai – Lietuvos kultūros sostinė 2016“ dovanų svečiams, parodos dalyviams: margučių skutinėjimo meistrei Angelei Rauktienei, tapytojai Elenai Adomaitienei, kryždirbiui Steponui Kaminui, medžio skulptoriui Pranui Dužinskui, E. Žalpiui, R. Baniui, A. Daciui, E. Spudytei.

Paroda Žemaičių muziejuje „Alka“ veiks iki rugpjūčio 20 dienos.