Zane Bike


Kam iš savo penketuko būtum davusi daugiausiai taškų?

- Sigitai Jonynaitei.

Ką būtumei išrinkusi iš pirmojo pusfinalio į finalą?

- Rūtą.

Kokie tavo santykiai su kitais konkursantais?

- Nuostabūs. Mes iki šiol palaikome puikius ryšius, ypač su latvių dalyviais.

Ar jautei simpatiją kokiam dalyviui?

- Su vienais vaikinais buvo labai geri santykiai, su kitais mažiau, bet kartu mes esame nuostabi komanda. Tikrai!!!

P.S. Aš noriu padėkoti visiems, kurie manimi tikėjo ir kurie balsavo už mane.