Ar nuo pat įmonės įkūrimo pradžios buvo aišku, jog socialinės atsakomybės sritis - sąžininga ir skaidri veikla, užims itin didelę svarbą ir bus organizacijos strategijos dalis?

„AUGA group“ visada skyrė savo dėmesį sąžiningai veiklai užtikrinti, vadovaujantis pagrindiniais aplinkosaugos, socialinės politikos ir gerojo valdymo principais, Lietuvos Respublikos numatytais įstatymais verslui bei tarptautiniu mastu pripažintais etiško verslo principais.

Nuo 2019 m. tapome pirmąja privataus kapitalo organizacija Lietuvoje, kuri atsisakė Stebėtojų tarybos ir pasirinko Nepriklausomos valdybos modelį. Bendrovėje galioja verslo etikos kodeksas, antikorupcijos, žmogaus teisių, nediskriminavimo ir kitos politikos, kurias praktiškai taikome kasdien. Mums svarbu užtikrinti, kad visi mūsų darbuotojai taip pat vadovautųsi svarbiausiais sąžiningo verslo principais su savo partneriais, tiekėjais. Kasmet prašome darbuotojus atnaujinti žinias specialiuose testuose.

Bendrovei taip pat svarbus yra skaidrumas ir prieš kitas suinteresuotąsias šalis – investuotojus, klientus, žiniasklaidą, bendruomenę, įvairias organizacijas. Todėl nuo 2017 m. viešai skelbiame savo veiklos ataskaitas, deklaruojame, kiek emisijų sukuria mūsų veikla, o šiuos skaičius tvirtina nepriklausomi tarptautiniai auditoriai „Carbon Footprint”.

Ar įmonės nauji darbuotojai noriai prisideda prie socialinių iniciatyvų vystymo? Kokia padėtis su ilgai dirbančiais darbuotojais, gal jie dažniau siūlo iniciatyvas?

Sudėtinga išskirti, kurios darbuotojų grupės, naujieji ar ilgamečiai kolegos yra iniciatyvesni – tokios statistikos nevedame. Tačiau pati bendrovė taip pat deda pastangas ir savo pavyzdžiu skatina darbuotojus prisidėti, įsitraukti ir siūlyti iniciatyvas, kurios gali būti reikšmingos organizacijos viduje, turėti teigiamą poveikį išorėje.

Esate ekologiško maisto Lietuvoje pavyzdys. Sakykite, ar sulaukiate klausimų iš kitų įmonių, kurios nori didinti ekologiškumo galimybes savo produkcijoje?

Nuolat sulaukiame prašymų iš įvairių universitetų ar ūkininkų delegacijų, norinčių atvykti ir susipažinti su mūsų vystomomis žemės ūkio praktikomis. Dalyvaujame įvairiose konferencijose, edukuojame kitas įmones bei visuomenę ir dalinamės savo veiklos pavyzdžiais tiek savo sektoriuje, tiek už jo ribų.

Tvarumas yra jūsų organizacijos DNR dalis, tačiau Tvaraus verslo ataskaitas pradėjote viešai skelbti nuo 2018 m. Ar tokio tipo informacija organizacijoje viename dokumente buvo rengiama tik nuo 2018 m. ar visgi anksčiau? Dėl kokių priežasčių nusprendėte viešai skelbti šias ataskaitas?

Tvaraus verslo ataskaitas nuo 2017 m. privalo skelbti kiekviena biržoje listinguojama bendrovė. „AUGA group“ pirmąją tvaraus verslo ataskaitą už 2017 m. paskelbė 2018 m. ir tai daro kasmet.

„AUGA group“ savo tvarumo ataskaitas rengia pagal du tarptautinius standartus: „Nasdaq ESG reporting quide for Nordic and Baltic markets“ ir „Global reporting initiative“ (GRI). Bendrovė didelį savo veiklos dėmesį yra skyrusi aplinkosaugos problemoms spręsti, bei inovatyvių sprendimų šioje srityje kūrimui, todėl savanoriškai atlieka metinių veikloje sugeneruotų emisijų auditą, kurį vykdo nepriklausoma kompanija „Carbon Footprint”.

Ar pastebėjote viešinimo naudą?

Šiandien pasaulyje tvarumas tampa populiariu raktažodžiu įmonių ar institucijų komunikacijoje, tačiau neretai susiduriame su atvejais, kuomet tai tampa vadinamuoju „žaliuoju smegenų plovimu“ (angl. greenwashing‘o). Mes manome, kad pirmiausia kompanijos turi sutelkti dėmesį į tai, ką jos gali pakeisti savo veikloje, kad būtų tvarios, o tada atvirai, skaidriai komunikuoti apie savo veiklą. Eidami šiuo keliu neabejotinai galime kurti patvaresnius ryšius su suinteresuotosiomis grupėmis ir taip auginti jų pasitikėjimą organizacijos veikla ir keliamais tikslais.

Neretai įvairios organizacijos turi korupcijos prevencijos programas, tvarkas, kokios patirties šioje srityje turi Auga Gruop?

Įmonių grupėje galiojanti antikorupcijos politika apima interesų konfliktų aprašymus, dovanų ir reprezentavimo politiką, paramos teikimą, turto pirkimą. Politikoje taip pat numatyta, kad įmonių grupėje yra netoleruojamas darbuotojų artimų giminių, šeimos narių protegavimas. Siekiame, kad tai būtų aktualus dokumentas, todėl reguliariai vykdome politikos peržiūras, akcentuojame šių principų svarbumą darbuotojams.

Ar 2022 m. esate išsikėlę naujų tikslų organizacijos skaidrinimo prasme?

Naujų tikslų išsikėlę nesame, bet sieksime ir toliau įgyvendinti tai, ką jau esame pradėję. Visada stengiamės gerinti ryšius su investuotojais, užtikrinti sklandų nepriklausomos valdybos darbą, darbuotojų gerovę ir prisidėti prie bendruomenių stiprinimo.

Organizacijos sąžiningumas ir skaidrumas turi būti nukreiptas ne tik į išorę, bet ir darbuotojus. Kokius priemonėmis tai užtikrinate? (Klausimas apie Darbo apmokėjimo politiką, kas kiek laiko ji peržiūrima, atnaujinama, dėl kokių priežasčių)

„AUGA group“ yra svarbūs jos darbuotojai, todėl didelis dėmesys yra skiriamas jų įvertinimui ir motyvacijai darbe užtikrinti. Darbuotojų darbo apmokėjimo tvarką reglamentuoja Darbo apmokėjimo politika. Politika apima darbo užmokesčio apskaičiavimą esant nukrypimams nuo normalių darbo sąlygų, nustato darbuotojų kategorijas pagal pareigybes, nurodo kiekvienos pareigybės apmokėjimo formas ir darbo užmokesčio rėžius, papildomo apmokėjimo skyrimo pagrindus. Bendrovė viešai skelbia darbuotojų vidutinius atlyginimus pagal pareigybių grupes metiniame pranešime (kurį sudaro tvarumo ataskaita bei audituoti bendrovės metiniai finansiniai rezultatai), tad darbuotojai gali susipažinti su atlyginimų pokyčių dinamika.

2019 m. pirmą kartą Lietuvos verslo istorijoje buvote privataus kapitalo organizacija kuri atsisakė stebėtojų tarybos, pasirinkdama nepriklausomos valdybos modelį. Gal galėtumėte trumpai jį pristatyti, kokią naudą organizacijai suteikė toks pakeitimas?

„AUGA group“ įgyvendinamas valdymo modelis yra unikalus tuo, kad suformavus nepriklausomą valdybą, sukuriamos prielaidos aukščiausiems skaidrumo, atsakomybės prieš akcininkus ir investuotojus standartams.

Ko palinkėtumėte naujiems verslams, kurie dar tik pradeda „kopimą“ į rinką, susitelkdami į socialinės atsakomybės svarbą?

Tvarumas apima keletą sričių – įmonės valdymą, socialinę atsakomybę ir aplinkosaugą, todėl linkime nepamesti visų šių trijų svarbių komponentų planuojant savo verslo tvarumo kelionę. Neabejokite to svarba – vartotojai, investuotojai jus tikrai palaikys šiuose pokyčiuose, o tos įmonės, kurios greičiau ims taikyti tvaresnius sprendimus savo veikloje, taps lyderėmis ir turės aiškų konkurencinį pranašumą.

Straipsnis parengtas Lietuvos verslo konfederacijos, įgyvendinant projektą „Įmonių socialinės atsakomybės skatinimas“, finansuojamą Europos socialinio fondo lėšomis.

Užsakymo nr.: PT_89334391

Pažymėti
Dalintis
Nuomonės