Studijos kuriantiems rytojui

Jauni žmonės, rinkdamiesi karjeros kryptį ir profesiją, atsižvelgia į keletą faktorių: perspektyvumą, pelną ir prasmę. Transporto ir logistikos srities pasirinkimas patenkina visus šiuos poreikius. 

Transporto inžinerijos fakulteto dekano prof. dr. Olego Prentkovskio teigimu, transportas nuo seno laikomas pažangos varikliu, tad jo reikšmė – didžiulė. Šiais laikais transporto ir logistikos paslaugos užtikrina normalų įvairių ekonomikos sektorių funkcionavimą, atlieka svarbų vaidmenį sprendžiant socialines problemas, plėtojant pramones šakas, turizmą ir kultūrinius mainus šalyje bei užsienyje. 

Nors išmaniųjų technologijų amžiuje vis dažniau kalbama apie profesijas, kurios ilgainiui taps nebeaktualios ar visai nereikalingos, transporto ir logistikos sektoriui tai negresia. Transporto pramonė smarkiai keičiasi, yra skaitmenizuojama, o ateityje pokyčiai bus dar didesni. Kuriant ir plėtojant naujas technologijas, taikant dirbtinio intelekto priemones, kvalifikuotų transporto ir logistikos specialistų poreikis tik augs.

Laboratorija

„Visuomet reikės specialistų, kurie gerai supranta transporto priemones, moka jas profesionaliai valdyti bei nusimano apie technologijas, kurios naudojamos transporto srityje. Ateityje vairuotojų gali visai nebereikėti, tačiau visuomet reikės žmonių, išmanančių, kaip tas technologijas kurti“, – teigia „SCANIA Lietuva“ įmonės vadovas Darius Snieška.

Anot „SCANIA Lietuva“ vadovo, augant kompetentingų specialistų poreikiui yra labai svarbi  mokslo ir verslo partnerystė. D. Snieška džiaugiasi, kad VILNIUS TECH vis plačiau bendradarbiauja su verslo atstovais ir įtraukia juos į studijų procesą – pavyzdžiui, Transporto inžinerijos fakultete ką tik atidaryta SCANIA praktinių užsiėmimų laboratorija studentus supažindins su naujausiomis transporto tendencijomis. 

VILNIUS TECH kviečia rinktis kompleksiškas, inovatyvias Transporto inžinerijos bei Transporto inžinerinės ekonomikos ir logistikos  studijas.

„Transporto inžinerijos fakulteto studijų programų turinys nuolat atnaujinamas, kad atitiktų naujausias tendencijas ir šių dienų transporto poreikius. Įvairios transporto priemonės (sausumos, jūros ir vidaus vandenų), transporto rūšių sąveika, intermodalumas, transporto terminalai (įvairios paskirties uostai ir sandėliai), krovos technologijos ir logistika neabejotinai kuria pridėtinę vertę tiek universitetui, tiek ir esamiems bei būsimiems studentams – ateities transporto inžinerijos ir logistikos specialistams, kuriantiems rytojui“, – sako Transporto inžinerijos fakulteto dekanas prof. dr. Olegas Prentkovskis.

Prof. dr. Olegas Prentkovskis

Transporto inžinerijos specialistams – karjeros galimybės visoje Europoje

Lietuvos verslui ir viešajam sektoriui itin reikia kvalifikuotų specialistų, galinčių projektuoti, kurti ir prižiūrėti transporto sistemas: nuo paspirtukų, dviračių, klasikinių automobilių, kelių tiesimo, mobiliųjų mašinų, geležinkelio transporto iki elektrinių transmisijų kūrimo ir pačių transporto priemonių gamybos.

Vis tik, transporto inžinerijos specialistų reikia ne tik Lietuvai, bet ir visai Europai, – teigia Automobilių inžinerijos katedros vedėjas doc. dr. Saugirdas Pukalskas ir Transporto ir logistikos kompetencijos centro direktorius doc. dr. Viktor Skrickij. 

„Europa – transporto priemonių gamybos centras. Pirmaujantys gamintojai ir mokslinių tyrimų institucijos elektromobilių, autonominio vairavimo, alternatyvių degalų, krovinių vežimo ir žmonių judumo srityse siekia pažangos. Bendras tikslas – sukurti klimatui neutralią susisiekimo sistemą, orientuotą į šiuolaikinio žmogaus poreikius. Be to, ES siekia iki 2050 m. 60 proc. sumažinti transporto priemonių išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį, palyginti su 1990 m. kiekiu. Prie to prisidėti siekia ir VILNIUS TECH, nes tvarumas – viena iš strateginių universiteto vertybių.

Laboratorija

Matant tokius siekius akivaizdu, kad ES laukia rimtų permainų laikas ir tam reikės įvairių sričių aukštos kompetencijos specialistų, sugebančių ne tik vykdyti inžinerines užduotis, bet ir priimti drąsius bei nestandartinius sprendimus“, – tikina doc. dr. Saugirdas Pukalskas ir doc. dr. Viktor Skrickij.

Baigus Transporto inžinerijos studijų programą VILNIUS TECH universitete, atsiveria puikios karjeros galimybės visoje Europoje. 

„Transporto inžinerijos specialistai dalyvauja įvairiuose tarpdisciplininiuose projektuose. Jie susiję su projektavimu, medžiagų mokslu, aerodinamika, energijos vartojimo efektyvumu, žmogaus ir mašinos sąveika bei pažangios pagalbos vairuotojui sistemomis, taikant dirbtinio intelekto technologijas. Šios technologijos skatina inovacijas ir technologinius proveržius transporto pramonėje“, – sako VILNIUS TECH mokslininkai.

Logistikos specialistams atsiveria platūs horizontai

Ne mažiau aktualios bei perspektyvios yra transporto logistikos ir ekonomikos sritys, mat pastarieji metai Lietuvos bei ES transporto ir logistikos sistemai – globalių lūžių bei pertvarkų metas.

Laboratorija

„Keičiasi transporto srautai, labai daug abejonių kelia Rytų–Vakarų transporto koridoriaus ateitis bei ryšiai su žaliavų rinkomis. Situaciją apsunkina ir dviprasmiški logistikos verslo signalai, kurie visuomenėje yra priimami nevienareikšmiškai. Vis tik, reikia labai aiškiai pasakyti – transporto ir logistikos sistemai atsiveria platus globalių galimybių laukas“, – akcentuoja VILNIUS TECH Logistikos ir transporto vadybos katedros vedėjas prof. dr. Darius Bazaras.

Laboratorija

Pasak profesoriaus, nors operatyvinį darbą dirbančių vadybininkų poreikis išliks, ateityje labai išaugs aukštąjį universitetinį išsilavinimą turinčių absolventų poreikis, kurie geba formuoti strateginius sprendimus ir juos įgyvendinti. Šiuos ir kitus įgūdžius įgyja studentai, baigę studijų programą Transporto inžinerinė ekonomika ir logistika.

Laboratorija

„Absolventai lengvai randa gerai apmokamą darbą ministerijose, savivaldybėse, valstybinėse įmonėse, Lietuvos bei užsienio transporto ir logistikos kompanijose, kurios formuoja naujus transporto ryšius su Rytų rinkomis ir sujungia jas su Vakarais, apeinant probleminių valstybių teritorijas. Absolventai taip pat geba organizuoti, vertinti ir formuoti Šiaurės–Pietų transporto koridoriaus krovinių srautus“, – priduria prof. dr. D. Bazaras. 

Laboratorija

Transporto vadybos ir logistikos specialistų laukia ne tik naujos rinkos ir nauji transporto koridoriai. Prof. dr. Dariaus Bazaro teigimu, kuo toliau, tuo didesnį pagreitį įgaus Žaliosios logistikos sprendimai, nekenkiantys aplinkai arba darantys jai minimalų poveikį. 

Daugiau apie VILNIUS TECH Transporto inžinerijos fakulteto siūlomas bakalauro studijas rasite čia.