Kaip žinoti, kad būrelio teikiama paslauga kokybiška?

Programos – pagal amžių. Anot V.Rimkutės, vienas svarbiausių kriterijų, rodančių būrelio patikimumą, yra vaiko raidos ypatybių paisymas. Kursai turėtų būti pritaikyti kiekvienos amžiaus grupės vaikų poreikiams, o programų turinys atitikti vaiko pažintinius, socialinius ir emocinius gebėjimus. Tokiu atveju tėvai gali būti tikri, kad bus pasiūlyta efektyviausia tam tikram amžiui mokymosi rutina.

Grupių formavimas pagal amžių. Taip pat svarbu atkreipti dėmesį, kad mokantis programavimo ir kitų IT disciplinų mišrios klasės, kuriose kartu mokomi skirtingų amžiaus grupių vaikai, nepasiteisina: „Iš patirties žinome, kad 10–16 metų vaikų vienoje klasėje mokyti neefektyvu. Net ir labai gabiam dvylikamečiui mokytis kartu su šešiolikamečiu gali būti labai sunku. Skiriasi jų informacijos priėmimas ir supratimas, todėl ta pati tema jiems turi būti pateikta skirtingais būdais. Yra manančių, kad gabus mažas vaikas gali mokytis su vyresniais, tačiau mūsų patirtis rodo ką kita.“

Programos nuoseklumas ir tęstinumas. Pašnekovė atkreipia dėmesį, kad vienkartiniai, neilgai trunkantys informacinių technologijų ir programavimo moduliai ar stovyklos dažniausiai negarantuoja, kad vaikas pakankamai giliai suvoks, ko mokosi ir kur įgytas žinias galima pritaikyti. Dėl šios priežasties geriausia rinktis tęstines programas, kurios užtikrina, kad vaiko įgytos žinios aprėps skirtingas dalyko sritis ir nebus paviršutiniškos. Be to, nuosekliai mokydamasis vaikas nuolat kartos išmoktus dalykus, tad žinios bus tvirtos.

Testai pradinėms žinioms patikrinti. Svarbu pasidomėti, ar būrelyje grupės formuojamos pagal tai, kokių žinių vaikas (ne)turi. „Vaikų atsinešamos žinios išsiskiria dėl skirtingų šeimos politikų – prieigos prie technologijų (ne)ribojimo bei skirtingo lygio bendrojo lavinimo mokyklų mokytojų kvalifikacijos. Vaikui, kuris daug žino, gali būti nuobodu tarp mažai žinių turinčių bendraamžių, todėl prieš formuojant grupes būtina patikrinti vaikų turimas žinias“, – tikina V.Rimkutė.

Nedidelės grupės. Kalbant apie IT disciplinas, didelės įtakos mokymo(si) kokybei turi vaikų vienoje klasėje skaičius: kuo mažesnėse grupėse vaikai dirba, tuo daugiau naudos jie gauna. „Kuo vaikai mažesni ir kuo didesnės grupės, tuo mokymo(si) kokybė prastesnė. Jaunesni vaikai turi mažiau kantrybės, todėl reikia daugiau dėstytojo dėmesio. Mūsų praktika rodo, kad efektyviam mokymui(si) užtikrinti grupėje turėtų būti apie 10–12 mokinių – tokiu atveju būrelyje kiekvienam vaikui bus skirta pakankamai dėmesio“, – pasakoja V.Rimkutė.

Žinių ir entuziazmo mokyti vaikus turintys dėstytojai. Kompiuterių mokyklos NKKM sukaupta patirtis vaikų ugdyme rodo, kad nėra labai svarbu, ar užsiėmimus veda universiteto profesorius ar jaunas technologijų entuziastas. Svarbiausia, kad dėstytojas yra sukaupęs reikiamų žinių ir nori jomis dalintis. „Nėra svarbus ir dėstytojo amžius. Jei jis išmano dėstomą dalyką, sugeba perteikti žinias ir sudominti jaunuolius, jis bus laikomas autoritetu. Žinoma, svarbios ir žmogiškosios savybės – atvira ir pozityvi asmenybė, lankstumas, humoro jausmas“, – priduria V.Rimkutė.

Galimybė pakeisti dėstytoją. Pažymėtina, kad būrelyje turėtų būti paisoma išsiskiriančių vaikų poreikių – vieniems reikalingas vienoks, kitiems kitoks priėjimas. Skirtingi tiek vaikai, tiek dėstytojai, todėl svarbu pasidomėti, ar prireikus vaikas turės galimybę mokytis pas kitą dėstytoją kitoje grupėje.

Galimybė išklausyti praleistą paskaitą. Galiausiai, NKKM direktorė pataria pasiteirauti, ar vaikui būrelyje bus suteikiama papildoma pagalba praleidus paskaitą ir sudaromos sąlygos užpildyti spragas, jei jų atsiras. Jei tokia galimybė yra – tai svarbus indikatorius, rodantis, kad mokymosi spragos būrelyje netoleruojamos.

Alternatyva – mokymasis internetu

Keletas minėtų kriterijų – programų sudarymas pagal amžiaus grupes, nuoseklumas ir tęstinumas, testai pradinėms žinioms patikrinti – svarbūs ir renkantis nuotolinius užsiėmimus. Tai gera alternatyva gyvenantiems toliau nuo miestų ar dėl kitų aplinkybių negalintiems lankyti gyvų užsiėmimų. Į ką dar vertėtų atkreipti dėmesį nusprendus mokytis iš namų?

Kalbant apie IT ir programavimo kursus, jų gausu anglų kalba, tačiau šiais metais dėl susiklosčiusių aplinkybių pagausėjo ir paskaitų lietuvių kalba pasiūla. Nuotoliniai užsiėmimai dažniausiai organizuojami dviem būdais: vieni būreliai siūlo realiu laiku transliuojamus, dėstytojo vedamus kursus, kiti – bet kuriuo metu pasiekiamas, iš anksto įrašytas paskaitas. V.Rimkutė pažymi, kad pastarosios reikalauja didelės motyvacijos ir disciplinos, todėl labiau tinka vyresniems vaikams, tvirtai apsisprendusiems gilintis į naują sritį. Taigi prieš renkantis mokymąsi iš namų, reikėtų įvertinti pasiryžimą ir nusiteikimą daug dirbti savarankiškai. Vis dėlto „jaunesniems vaikams neabejotinai vieni svarbiausių motyvaciją palaikančių veiksnių yra tiesioginis kontaktas, galimybė sulaukti pagalbos ir bendrauti su grupės draugais“, – užbaigia mintį V.Rimkutė.

Užsakymo nr.: PT_85194655