Duomenų ir atvirų duomenų taikymo strateginio valdymo dokumentuose dirbtuvės

2023 metų pradžioje LRVK startavo dirbtuvės, kurių metu praktikuojamasi duomenimis ir atvirais duomenimis (AD) pagrįsti sprendimus ir formuoti analitines išvadas strateginio valdymo dokumentuose.

Duomenys yra labai svarbūs siekiant tiksliai apsibrėžti tobulintinas sritis, problemų mastą ir gylį, stebėti ir valdyti siekiamus pokyčius, analizuoti pasiektus rezultatus ir, esant poreikiui, koreguoti situaciją.

Metinės veiklos ataskaitos pasirinktos kaip strateginio valdymo dokumentų formatas, leidžiantis analizuoti pasiektus rezultatus ir palyginti juos su platesniu, Europos Sąjungos ir kitų šalių, kontekstu.

Praktinių dirbtuvių metu bus parengta po dvi pavyzdines ministerijų veiklos ir Vyriausybės veiklos (Valstybės pažangos) ataskaitų dalis. Dirbtuvių metu dalyviai ataskaitų turinį rengs pasitelkdami įgytus duomenų ir AD praktinius įgūdžius, o svarbiausias jų tikslas – padidinti analitinius gebėjimus.

Dirbtuvėse dalyvauja daugiau nei 80 LRVK ir ministerijų darbuotojų: strateginio valdymo, duomenų analizės ir AD specialistai. Dirbtuvių metu sustiprinti dalyvių skaitmeninio raštingumo įgūdžiai ir analitiniai gebėjimai padės priimti duomenimis grįstus sprendimus bei kokybiškiau atsiskaityti už pasiektus veiklos rezultatus.

Susitikime su Airijos atstovais – šios šalies pasiekimų aptarimas

Praktiniuose viešojo sektoriaus darbuotojų užsiėmimuose pritaikomos ir žinios, įgytos dalinantis patirtimi su kitomis šalimis. Pernai gruodį įvyko LRVK surengtas pasidalinimo gerąja praktika susitikimas su Airijos Viešųjų išlaidų ir reformų departamentu apie AD valdymą. Tai buvo pirmasis iš dviejų susitikimų, kitas bus skirtas strateginiam valdymui.

Airijos patirtis – itin vertinga, nes jos pažanga duomenų atvėrimo srityje yra gerai žinoma visame pasaulyje. Pasaulinio duomenų barometro duomenimis, Airija itin gerai vertinama dėl viešų konsultacijų AD srityje (100 balų iš 100), AD iniciatyvų (90 balų iš 100), AD valdymo sistemų (72 iš 100) ir vykdomos AD politikos (72 iš 100).

Dalijimasis ir bendradarbiavimas leidžia dirbti efektyviau ir užtikrina duomenų kokybę. Tai, savo ruožtu, skatina technologijų kūrimą, kurios leidžia teikti kokybiškesnes paslaugas ir auginti ekonomiką. Anot Airijos vyriausybės Viešųjų išlaidų ir reformų departamento sekretoriaus padėjėjos Marianne Cassidy, atsakingos už viešųjų paslaugų pertvarką, duomenų atvėrimas Airijoje prisidėjo prie tarnybų įgalinimo greičiau reaguoti, todėl buvo išgelbėta 7000 gyvybių. Taip pat buvo užfiksuotas 16 proc. mažesnis energijos suvartojimas.

LRVK įgyvendinamas projektas „Į rezultatus orientuoto valdymo gebėjimų stiprinimas“ yra finansuojamas iš Europos socialinio fondo. Nuo 2019 m. pradžios buvo atliktos gebėjimų ir pokyčių analizės, paruoštos rekomendacijos ir metodinės priemonės, vesti mokymai ir praktinės dirbtuvės, surengta 10 diskusijų, paruoštos metodinės priemonės, pasidalinta gerąja patirtimi su kolegomis iš užsienio. Projektas kartu padeda įgyvendinti Vyriausybės programos nuostatas dėl duomenų atvėrimo ir skaitmeninės transformacijos veiksmų.

Skaitmeninis raštingumas, į kurį koncentruojasi projekto veiklos, yra būtina šiuolaikinio viešojo sektoriaus veiklos sąlyga. Jis prisideda prie pagrįsto ir efektyvaus viešojo valdymo, strategijų kūrimo bei jų stebėsenos vykdymo, padeda atlikti tyrimus ir analizes, formuoti šalies vidaus politiką.