Pritaikyta pagal vaikų amžių

Svarbiausias pamokų tikslas – ugdyti mokinių socialines ir emocines kompetencijas. Paprasčiau tariant, mokiniai mokysis ir įgis gyvenime naudingų ir praktinių įgūdžių. Pavyzdžiui, pradinių klasių mokinukai mokysis atpažinti emocijas ir jas valdyti, atpažinti nerimo šaltinius, nusiraminti, kurs draugiškos ir rūpestingos klasės taisykles. Analizuos įvairias buityje, mokykloje ir kitur naudojamas priemones, mokysis įvertinti jų saugumą ir kaip su šiomis priemonėmis reikia elgtis. Mokysis saugaus elgesio gatvėje. Jau pirmoje klasėje pradės mokytis pirmosios pagalbos sau ir kitam suteikimo įgūdžių, pvz., pamatuoti temperatūrą, sutvarkyti nubrozdinimą.

Pavyzdžiui, devintokai ir dešimtokai reflektuos, kaip asmeniniai gebėjimai, pomėgiai daro įtaką karjeros pasirinkimui, mokysis planuoti savo profesinę karjerą ir savanorystės galimybes. Kiekvienais metais mokiniai mokysis išsikelti asmeninius tikslus, susidaryti tikslo siekimo planą ir numatyti, kokie iššūkiai gali kilti planuojant.

Programa vaikams, paaugliams ir jaunimui suteiks ne tik gyvenime reikalingų žinių, bet ir nuosekliai ugdys vertybes, elgesį, padėsiantį laiku atpažinti ir patiems arba su kitų žmonių pagalba įveikti įvairius gyvenime kylančius iššūkius.

Palaipsniui nuo 1 iki 10 klasės šiam dalykui bus skiriama po 1 savaitinę pamoką. Pamoka yra privaloma, kaip ir visos kitos, tačiau nebus vertinama pažymiais.

Pagarba šeimai ir žmogui

Daugiausia klausimų sukėlė lytiškumo ugdymo tema, kuri užima tik 10–15 proc. visos Gyvenimo įgūdžių programos. Jis glaudžiai siesis su tokiomis temomis, kaip emocijų pažinimas ir valdymas, gebėjimas kurti santykius su kitais žmonėmis ir kt. Lytiškumo tema pateikiama vaikams atsižvelgiant į mokinių amžių, fizinę ir emocinę brandą.

Pavyzdžiui, penktokai ir šeštokai mokysis atskirti, kas yra priekabiavimas lytiniu pagrindu, kokios prevencijos galimybės bei kaip padėti (pvz., pranešti tėvams, mokytojams, policijai, tvirtai pasakyti „ne“ ir pan.). Dešimtokai aiškinsis, kas yra ilgalaikių santykių planavimas, reikšmė asmens visuminei gerovei, aiškinasi ankstyvųjų lytinių santykių poveikį fizinei, psichinei ir socialinei sveikatai.

Programa neatstovauja jokios ideologijos, ji parengta remiantis moksliniais tyrimais ir gerbiant visų žmonių teises. Programoje nėra nieko, kas menkintų ar žemintų šeimos sampratą.

„Lytiškumo ugdymas šioje programoje remiasi visų pirma pagarba šeimai, pagarba visiems žmonėms. Net ir tiems, kurie kuo nors mums nepatinka. Krikščioniškas įsakas mylėti kitą kaip save patį yra mūsų visuomenės kultūrinis pagrindas ir turime visi kartu tą perteikti vaikams“, – sako Paulius Narušis, Vilniaus jėzuitų gimnazijos biologijos ir neformaliojo švietimo mokytojas.

Pasak mokytojo, programoje išdėstytos temos nėra naujos mokykloje, jos buvo mokymo dalis ir iki šiol, tačiau programa apjungė ir nuosekliai pateikė svarbiausias įgūdžių sritis. Mokytojams tai padės efektyviau ir planingiau ugdyti šiuolaikiniam žmogui reikalingus įgūdžius.

Kas gali mokyti gyvenimo įgūdžių?

Nuo šio rugsėjo gyvenimo įgūdžių moko mokytojai, įgiję aukštąjį išsilavinimą ir pedagogo kvalifikaciją.

Nuo šio rudens Vilniaus universitete ir Vytauto Didžiojo universitete prasideda nemokamos nacionalinės kvalifikacijos tobulinimo programos pedagogams. Mokytojai mokysis ir atnaujintas ar naujai įgytas žinias iškart taikys praktikoje.

Įgyvendinant Gyvenimo įgūdžių programą mokykloms rekomenduojama pasitelkti įvairių sričių specialistus, kurie paįvairintų ir praturtintų mokytojų vedamas pamokas, padėtų, jei tam tikromis temomis reikalinga pagalba. Tai galėtų būti pvz., visuomenės sveikatos biurų, nevyriausybinių organizacijų, policijos atstovai ir kt.

Gyvenimo įgūdžių pamoka yra nauja, bet jos turinys apima iki šiol mokyklose dėstytas labai aktualias mokiniams temas:

  • socialinis ir emocinis ugdymas,
  • psichoaktyvių medžiagų vartojimo prevencija,
  • patyčių ir smurto prevencija,
  • savižudybių prevencija,
  • lytiškumo ugdymas,
  • sveikatos ugdymas,
  • pirmoji pagalba,
  • žmogaus sauga.


Įgyvendinimui mokyklose trūko nuoseklumo ir tam skiriamo laiko.

Pavyzdžiui, žmogaus saugos kaip atskiro dalyko buvo mokoma tik 5, 8, 10 klasėse.

Per kitų dalykų pamokas nuo 2017 m. rugsėjo 1-osios dienos, kai visose mokyklose pagal Švietimo įstatymo nuostatas turėjo būti įgyvendinamos nuoseklios socialinio ir emocinio ugdymo arba prevencinės programos, dėstytos sveikatos, rengimo šeimai ir lytiškumo ugdymo temos.

Gyvenimo įgūdžių programa parengta ir patvirtinta praėjusiais metais. Atnaujintos programos, nuolat konsultuojantis, pradėtos rengti 2019 m.

Šaltinis
Projektas „Nauji būdai mokytis ir išmokti“
Prisijungti prie diskusijos Rodyti diskusiją (4)
Pažymėti
Dalintis
Nuomonės