Esate viena didžiausių šalies gyvybės draudimo ir pensijų fondų bendrovių. Kokiais principais vadovaujatės, investuodami klientų pinigus?

Klientų lėšas investuojame tik į skaidrius, likvidžius finansinius instrumentus, kurių vienetų kainos nustatomos ir viešai skelbiamos kiekvieną dieną bei atspindi realią rinkos vertę.

Didžiąją dalį mūsų valdomo turto sudaro investicijos į kolektyvinius investavimo subjektus, kurių veiklą reguliuoja Europos sąjungos teisės aktai. Renkamės didelius, patikimus, turinčius aukštą kredito reitingą ir gerą reputaciją partnerius, vykdome nuolatinę jų stebėseną. Tiesiogiai investuojame į ekonomiškai stabilių, finansine drausme pasižyminčių ir investicinį kredito reitingą turinčių valstybių obligacijas – daugiausia Vokietijos, Danijos, Lietuvos.

Klientų pinigų neinvestuojame į privačius, uždaro tipo, neprižiūrimus fondus. Šias investicijas laikome per daug rizikingomis.

Kaip savo įmonėje užtikrinate klientų turto saugumą?

Daugiau nei 20 metų dirbame Lietuvos gyvybės draudimo ir pensijų kaupimo rinkoje, priklausome vienai didžiausių Europos ir viso pasaulio draudimo grupei „Allianz“, todėl galima sakyti, kad rizikos valdymas yra įrašytas į mūsų DNR.

Įmonėje turime įgyvendinę tris gynybos linijas veiklos saugumui ir kontrolei užtikrinti.

Pirma, savo veikloje nuosekliai remiamės kiekybinio atstovavimo principu ir atsakomybių atskyrimu. Įmonės vardu vienas žmogus negali sudaryti jokio reikšmingo sandorio ar atlikti jokios ištisinės finansinės operacijos. Keturių akių principas įgyvendinamas kiekviename finansiniame žingsnyje, o didesnę finansinę operaciją tvirtina keli žmonės. Darbuotojų veiklą kontroliuoja patyrusi vadovų komanda. Visus įmonės veiklos rodiklius stebi ir vertina „Allianz“ grupės atstovai.

Antra, itin atsakingai įgyvendiname rizikos valdymo ir vidaus kontrolės funkciją. Mūsų Rizikos valdymo ir atitikties skyriaus darbuotojai kontroliuoja, ar visi įmonėje laikosi nustatytų reikalavimų, atlieka kitų skyrių darbo patikrinimus. Turime ir atskirą finansinių nusikaltimų prevencijos komandą, kuri atlieka pinigų judėjimo kontrolę.

Trečia, mūsų įmonėje vidaus auditą reguliariai atlieka audito specialistai iš „Allianz“ grupės. Jie tikrina konkrečias veiklos operacijas, teikia rekomendacijas kontrolių stiprinimui, procesų tobulinimui. Vidaus auditoriai griežtai kontroliuoja, kad visos jų rekomendacijos būtų įgyvendintos laiku.

Svarbu atkreipti dėmesį ir į tai, kur registruota įmonė, kam ji atskaitinga. Mes priklausome didelei tarptautinei 70-yje šalių veikiančiai iš Vokietijos kilusiai draudimo grupei. Remiamės geriausia tarptautine patirtimi, bet esame Lietuvoje registruota įmonė, o ne kitos šalies filialas. Todėl esame orientuoti į Lietuvos rinką ir žmones, veikiame pagal Lietuvos įstatymus ir mūsų veiklą prižiūri Lietuvos bankas.

O ką tos trys vidinės gynybos linijos reiškia praktiškai – tvarkant klientų patikėtas lėšas?

Pateiksiu pavyzdį, kaip įmonėje priimame ir įgyvendiname investavimo sprendimus. Pirmiausia investicijų valdytojas stebi, analizuoja rinkas ir teikia savo siūlymą investicinei grupei, kur šiuo metu geriausia investuoti klientų lėšas. Trijų asmenų grupė svarsto pasiūlymą, jį patvirtina arba ne. Jei pasiūlymas patvirtintas jau kitas investicijų skyriaus darbuotojas inicijuoja sandorį, jį tikrina ir tvirtina dar bent vienas žmogus. Pinigų pervedimą atlieka finansų skyriaus darbuotojai, čia vėl veikia bent 4 akių principas. Atliktą sandorį patikrina, dokumentuoja, įtraukia į apskaitos registrus dar kitas žmogus. Visa tai vyksta pirmojoje linijoje.

Toliau įsijungia antroji ir trečioji gynybos linijos. Atsitiktine tvarka atliktus sandorius papildomai tikrina Rizikos valdymo ir atitikties skyriaus darbuotojas – ar viskas atlikta teisingai, sąžiningai, laikantis reikalavimų. Periodiškai investicijų skyriaus darbą dar vertina ir kontroliuoja vidaus auditas.

Tad akivaizdu, kad vienas žmogus mūsų įmonėje negali pervesti nė vieno euro.

Ar turite dar išorinę veiklos kontrolę, be jau minėtų trijų gynybos linijų?

Įmonėje kasmet atliekamas išorinis finansinis auditas. Auditoriai kruopščiai tikrina finansines ataskaitas, sandorių patvirtinimo ir įvykdymo dokumentus, teisingą investicijų atsispindėjimą apskaitoje. Įmonės finansines ataskaitas su išsamiais paaiškinimais visada skelbiame viešai.

Kaip jau minėjau anksčiau, esame Lietuvoje registruota įmonė ir mūsų veiklą atidžiai prižiūri Lietuvos bankas. Vykdydami savo veiklą, remiamės savo daugiau nei 20 metų sukaupta patirtimi gyvybės draudimo ir pensijų rinkoje. Be to, savo veiklą styguojame pagal „Allianz“ grupės 136 metų sukauptą patirtį tiek Vokietijoje, tiek tarptautiniu mastu – 70-yje pasaulio šalių.

Įmonei vadovaujate daugiau nei 20 metų, kiek svarbus yra žmogiško pasitikėjimo faktorius, investuojant klientų lėšas, dirbant komandoje?

Valdydami klientų turtą, mes vadovaujamės aiškiai apibrėžtomis, skaidriomis procedūromis bei turime griežtus rizikos kontrolės procesus. Pasitikėjimas yra svarbus elementas asmeniniuose santykiuose tarp žmonių, tačiau tuo nesivadovaujame valdydami klientų investicijas ir patikėtą turtą, kad ir kokia šauni mūsų komanda. Remtis asmeninėmis simpatijomis ar kitais emociniais faktoriais galime tik savo asmeniniame gyvenime. O valdydami ir investuodami klientų patikėtus pinigus, privalome elgtis profesionaliai, todėl užtikriname patikimumą, tinkamą žmonių kvalifikaciją, aukštą vidinę kontrolę su visomis būtinomis gynybos linijomis, griežta vidine tvarka ir atsakomybe prieš klientus.

Šaltinis
Temos
Projektas „Gyvenk drąsiai kartu su Allianz“
Prisijungti prie diskusijos Rodyti diskusiją (1)