Vienas iš būdų pamatuoti darbuotojų įsitraukimą ir pasitenkinimą darbo vieta yra vidinės apklausos būdu apskaičiuoti eNPS (angl. employee Net Promoter Score). Tai pasaulyje patvirtinta metodika, kurią sudaro vienas klausimas. Darbuotojų klausiama, kiek tikėtina, kad jie rekomenduos įmonę kaip gerą darbdavį kitiems. Atėmus neigiamai vertinančiųjų procentinę dalį iš skatinančiųjų dalies, gaunamas galutinis įvertinimas, svyruojantis nuo -100 iki 100 balų. eNPS rodiklio vidurkis Lietuvoje – 8 balai. Tuo tarpu „Green Genius” 2022 m. pasiekė rekordinį darbuotojų pasitenkinimo eNPS rodiklį, kuris siekia net 51,2 balo.

O. Balsienės teigimu, vienas svarbiausių darbuotojų įsitraukimą skatinančių parametrų yra darbdavio lankstumas ir komandos vertybių puoselėjimas. Ji dalijasi 5 patarimais, kaip padėti darbuotojams jaustis laimingais.

Darbo tikslo supratimas. Nors didžioji dalis darbuotojų suvokia, kad visų organizacijų vienijantis tikslas yra pelno užtikrinimas, svarbu pasiekti bendrą supratimą, kokią pridėtinę vertę sukuria jų kasdienės pastangos. Tyrimai rodo, kad darbuotojai, manantys, kad jų darbas turi tikslą ir yra prasmingas, jaučiasi labiau motyvuoti, laimingesni ir produktyvesni.

„Mūsų komandoje siekiame kiekvieno žmogaus aiškaus suvokimo, kad visi „Green Genius” darbuotojai prisideda klimato kaitos mažinimo ir prie Europos energetinės nepriklausomybės didinimo. Pastovi atliekamų darbų vertės komunikacija tampa esminiu darbuotojų laimės užtikrinimo parametru”, – sako O. Balsienė.

Vertybinė atitiktis. Vertybės padeda įmonėms apsibrėžti elgesio normas ir užtikrinti, kad visi darbuotojai jas supranta vienodai. Kai organizacija aiškiai apibrėžia savo tikrąsias vertybes, jos suteikia aiškumo priimant sprendimus, o kiekvienas žmogus gali jaustis užtikrintas ir saugus.

Pavyzdžiui, anot O. Balsienės, „Green Genius” komandoje svarbiausios vertybės yra partnerystė, tarpusavio įgalinimas ir teigiamas poveikis mikro bei makro aplinkai, kurio drauge siekia visa komanda. Tad kasdieniame darbe žmonės gali drąsiai priimti savarankiškus sprendimus ir juos įgyvendinti, jei jų pasirinkti tikslai ir priemonės atitinka įmonės vertybes.

Natūrali partnerystė. Darbe žmonės praleidžia maždaug trečdalį savo gyvenimo, tad suprantama, kad norisi dirbti palankioje, įkvepiančioje ir pozityvioje aplinkoje. Sveikiausios ir laimingiausios šiuolaikinės darbovietės atsisako šalto korporatyvinio stiliaus ir suteikia darbuotojams galimybę kurti bendruomenę su savo kolegomis, kurioje rūpinamasi vieni kitais.

„Darbuotojai jaučiasi labiau įsitraukę, kai darbe žmogus žmogui žmogus. Tada atsiranda vietos atsiskleisti asmenybės autentiškumui ir įgalinti stipriausias savo savybes. Visa tai, drauge su puoselėjamu komandos jausmu, augina įmonę ne tik tiesioginėje verslo veikloje, bet ir kaip darnią, vieningos vizijos vienijamą bendruomenę”, – teigia O. Balsienė.

Greiti sprendimai ir įgalinimas. Pernelyg didelės biurokratijos kiekis lėtina sprendimų priėmimą, slopina naujoves ir kūrybiškumą, o dėl nereikalingų procedūrų didėja veiklos sąnaudos. Biurokratija taip pat dažnai slopina asmeninę atsakomybę, todėl darbuotojams ima trūkti motyvacijos.

„Ypatingai svarbu įgalinti komandos narius greitai priimti sprendimus, skatinti jų efektyvumą bei atsakomybės jausmą. Mūsų įmonėje skatiname vadovus įsiklausyti į darbuotojų įžvalgas ir suteikti jiems sprendimų bei veikimo laisvę. Įgalinti veikti darbuotojai dažniausiai jaučiasi vertinami, o taip pat greičiau ugdomos ir jų kompetencijos”, – pastebi O. Balsienė.

Lyderystės gebėjimai. O. Balsienės teigimu, jokiai įmonei nepakanka vieno stipraus vadovo. Kuo daugiau lyderystės gebėjimų turinčių žmonių yra komandoje, tuo labiau komanda jaučiasi motyvuota. Todėl lyderystės kompetencijų ugdymas svarbus ne tik vadovo poziciją užimantiems darbuotojams. Pavyzdžiui, „Green Genius” bendrovėje vykdoma lyderystės programa, kurios modulių pagalba darbuotojai vysto esmines kompetencijas, įskaitant komunikaciją ir vadybą, net kai jų tiesioginis darbas apima saulės, vėjo, biodujų ar baterijų vystymo projektus.

“Nuolatinis kompetencijų kėlimas suteikia naujų iššūkių ir galimybių tobulėti. Tad darbuotojai jaučiasi galį augti, o tai naudinga ir darbuotojui, ir organizacijai”, – sako “Green Genius” personalo skyriaus vadovė O. Balsienė.

Pažymėti
Dalintis
Nuomonės