Šių metų birželio mėnesį Užimtumo Tarnyba paskelbė galimybę darbdaviams, kurie teikė prastovas, ar buvo įtraukti į Valstybinės mokesčių inspekcijos (VMI) paskelbtą mokesčių mokėtojų, nukentėjusių dėl COVID-19 (koronaviruso infekcijos), sąrašą, gauti subsidijas darbuotojų darbo užmokesčiui padengti.

Pasirodo, kad kai kurioms įmonės pasinaudojusioms šia subsidija, nepavyksta gauti projektinių lėšų darbuotojų užmokesčiui padengti už jau vykdomus projektus iš tokių agentūrų kaip Lietuvos Verslo Paramos Agentūra dėl neišaiškinto UŽT subsidijų suderinamumo.

Agentūros kratosi atsakomybės, nes įmonės, gaudamos subsidiją darbuotojų darbo užmokesčiui iš Užimtumo Tarnybos, sumažina savo finansinį indėlį prie projekto, o pagal Europos Komisijos reikalavimus subsidijos ir nuosavo indėlio procentai mažinami tik LR Finansų ministro sprendimu. Nors agentūros kreipėsi į Finansų ministeriją dėl išaiškinimo jau rugsėjo mėnesį – jo nėra iki šiol.

Situacija rimta - kol institucijos nesusikalba, jaunos įmonės, kaip VšĮ „Turing school“, paliktos vykdyti aukštos pridėtinės vertės projektus iš savo pinigų arba jų visiškai atsisakyti, nes tokių projektų ateitis atrodo neaiški. Šie projektai – įtraukti į Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos bei Ekonomikos ir inovacijų ministerijos patvirtintus sąrašus veiklų, orientuotų į pažangias technologijas.

Monika Simaskaitė

VšĮ „Turing school“ kartu su partneriais VšĮ "Skaitmeninių inovacijų institutas", UAB "Turing College" bei Vilniaus Gedimino technikos universitetu šiuo metu įgyvendina Europos Sąjungos finansuojamą projektą. Jo tikslas – sukurti programavimo mokymui pritaikytą išmaniąją mokymosi patirties platformą, kuri išspręs IT edukacijoje egzistuojančias problemas organizuojant inovatyvų ir savivaldžiais principais grįstą fizinį mokymą. Projekto metu numatoma vykdyti mokslinius tyrimus, skirtus išmaniosios mokymosi patirties platformos IT ugdyme koncepcijos vystymui ir validavimui laboratorinėmis sąlygomis bei eksperimentinę plėtrą, skirtą išmanios mokymosi patirties platformos IT ugdyme prototipo sukūrimui ir pademonstravimui realaus veikimo sąlygomis. Projekto rezultate numatoma sukurti personalizuotą sužaidybinto programavimo mokymosi e-modeliavimo (atsižvelgiant į asmeninį kognityvinį stilių: dėmesį, suvokimą, atmintį, išmokimą, ir asmenybinius, elgsenos virtualioje erdvėje bei patirtinius ypatumus) programinę įrangą, pateikiančią aiškias informacinių technologijų domeno užduoties mokymosi instrukcijas ir integruojanti automatinio progreso vertinimo metodus besiugdančiųjų grupėms.

„Viešoje erdvėje valstybinės agentūros ir ministerijos kalba apie šviesią Lietuvos ateitį su nauju ekonomikos DNR planu, kurio pagalba per keletą metų Lietuvoje įvyks nematytas mokslinis, ekonominis inovacijų proveržis - realybė yra visiškai kitokia. Mūsų pavyzdys, vykdome mokslinius tyrimus ir MTEP veiklą pagal priemonę “Eksperimentas” jau beveik 6 mėn., o iki šiol gavome tik avansinį mokėjimą, kuris vos dengia 1 mėn. darbuotojų atlyginimus. Neaišku, kaip bus su mokėjimais ateityje, nes esame pasinaudoję UŽT subsidija. Toks finansinis nestabilumas yra antonimas inovacijoms ir progresui, jei šių dalykų valstybė negali užtikrinti jaunam verslui - tai visą kitą galime pamiršti“, - savo nusyvilimu dalijasi ir inovatyvios skaitmeninių kompetencijų mokyklos „Turing School“ vadovė Monika Simaškaitė.

LVPA vis dar negavo Finansų ministerijos išaiškinimo dėl Užimtumo tarnybos subsidijuoto darbo užmokesčio deklaravimo, todėl situacija daugumai įmonių lieka neaiški. Ar subsidijas reikės grąžinti, jei bus norima gauti finansavimą už jau nuo seniau vykdomus projektus?

Apie „Turing School“

Programavimo ir skaitmeninių įgūdžių mokykla „Turing School“ priklauso alternatyvaus aukštojo išsilavinimo ir neformaliojo technologinio ugdymo tinklui „Turing Society“, plėtojamam jau penkerius metus. Tuo pačiu vardu frančizės pagrindu švietimo įstaigos taip pat veikia Meksikoje ir Olandijoje.

Lietuvoje „Turing School“ yra oficialūs Harvardo Universiteto CS50 programos partneriai. Nuo 2016 m. 1-12 klasių moksleiviams skirtą programą baigė virš 400 mokinių. Pažintį su technologijų pasauliu ir IT, įvairių veiklų kontekste, turėjo per 4000 mokinių įvairiuose Lietuvos miestuose ir miesteliuose.

–––––––––––

2020-11-18, 10:55 papildyta Užimtumo tarnybos komentaru:

„Darbo užmokesčio subsidijos ir subsidijos po prastovų̨ nėra De minimis pagalba. Tai kelis kartus akcentavo ir Socialinės apsaugos ir darbo ministerija (SADM), kuri šiuo klausimu konsultavosi su Europos Komisija.

De minimis sąvoka yra vartojama, norint apibūdinti nedidelės vertės valstybės paramą, kuriai netaikomas reikalavimas suderinti pagalbą su Europos Komisija, kaip tai yra numatyta Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 108 straipsnio 3 dalyje.

Europos Komisijos įsitikinimu, pagalba, atitinkanti De minimis reglamentų reikalavimus, daro nežymų̨ poveikį prekybai ir konkurencijai tarp Europos Sąjungos valstybių̨ narių, todėl Komisijos pritarimo teikti tokiai paramai nereikia.

Iš straipsnio matyti, kad įmonėms „nepavyksta gauti projektinių lėšų̨ darbuotojų užmokesčiui padengti už jau vykdomus projektus iš tokių agentūrų̨ kaip Lietuvos Verslo Paramos Agentūra“. Galimai šių lėšų jos negauna dėl dvigubo finansavimo draudimo, jeigu tikslas tiek Užimtumo tarnybos skirtų subsidijų̨, tiek projekto tas pats – DU kompensavimas.“

Užsakymo nr.: PT_85721413

Pažymėti
Dalintis
Nuomonės