Pastarųjų veiklą palankiai vertina užsienio organizacijos, kurios laiko Lietuvą pavyzdine šalimi odontologijos savireguliavimo srityje. Tačiau pasigirsta ketinimų tokias savivaldas naikinti, kas pasak Europos bei Lietuvos ekspertų, būtų nepagrįsti veiksmai. Anot jų, tai absoliučiai priešinga tam, kokiu keliu dabar eina visa Europos Sąjunga.

Europoje savivaldos nauda neabejojama

„Žmonės pasitiki Rūmais, juos vienijančių profesionalų patirtimi ir ryšiu su pacientais. Patirtis sako, kad perdavus visą kontrolę valdžiai, tokio pasitikėjimo tarp žmonių nebus. Mes, specialistai, turime ginti pacientus. Reguliavimo tikslas yra apsaugoti visuomenės sveikatą, saugą ir gerovę užtikrinant, kad pacientus galėtų gydyti tik kvalifikuoti specialistai, – Vilniuje vykusioje vienintelėje Baltijos jūros regiono šalyse tarptautinėje odontologijos parodoje-konferencijoje „Baltic Days of Dentistry 2019“ mintimis dalijosi Europos odontologų tarybos (angl. CED) prezidentas dr. Marco Landi.

Dr. Marco Landi

Jo teigimu, CED toliau rems profesinę autonomiją ir nepriklausomumą tiek Europos Parlamento, tiek Komisijos bei Tarybos lygmeniu.

Estijos odontologų asociacijos viceprezidentė dr. Piret Väli sakė galinti drąsiai teigti, kad Lietuva šioje srityje yra absoliutus pavyzdys ne tik Baltijos, bet ir Europos šalims. „Turėti savivaldą yra sėkmingos veiklos ir, svarbiausia, gerovės pacientui pagrindas. Profesionalai gali kur kas geriau matyti situaciją – kas yra aktualu, reikšminga bei reikalinga žmogui, kokias problemas spręsti. Juk mes su tuo susiduriame kasdien. Su valdžia, žinoma, turime būti partneriai. Lietuva, turėdama sklandžiai veikiančius Odontologų rūmus, šiuo atveju yra puikus pavyzdys mums, Baltijos valstybėms, ir Europai. Buvau labai nustebinta išgirdusi, kad tvyro diskusijos ardyti šią sistemą“, – sakė Estijos odontologų asociacijos viceprezidentė.

Dr. Piret Valli

Vokietijos odontologų asociacijos vykdantysis direktorius teisininkas dr. Florian Lemor pabrėžė, kad tik turint vieningą struktūrą, t. y. privalomą narystę, galima spręsti iškylančias problemas ir tinkamai vykdyti veiklą. Tai atitinka Direktyvos (ES) 2018/958 dėl proporcingumo principo 28 konstatuojamosios dalies nuostatas, kurios teigia, kad nuolatinis profesinis tobulėjimas bei privaloma narystė profesinėje organizacijoje yra tinkamos priemonės, siekiant užtikrinti saugią, aukštos kokybės ir veiksmingą sveikatos priežiūrą piliečiams. Nepaisant galimų kritikos strėlių rūmams, pastarųjų veikla, įsitikinęs dr. F Lemor, yra naudinga ir kurianti vertę tiek medikams, tiek pacientams. „Sveikintina, kad Lietuvoje tai kol kas efektyviai veikia, bet kitose Europos šalyse to nėra ir aš tai matau kaip didelę problemą“, – komentavo dr. F. Lemor.

Dr. Florian Lemor

Jiems antrino ir buvęs Europos odontologų tarybos prezidentas Wolfgang Doneus: „Savivalda privaloma, tuo net neabejoju. Pats, dirbdamas odontologu, mačiau ir matau to nenuginčijamą naudą. Odontologijos ekspertų savivalda įrodė, kad tai yra geriausia reguliavimo institucija.“

Nepagrįstos valdžios ambicijos

Nepaisant to, kad ekspertai pabrėžia odontologų savivaldos vertę, visgi kai kurie Lietuvos valdžios atstovai situaciją mato priešingai ir nori kardinaliai pakeisti šalies medicinos istoriją suardant vienintelę medikų savivaldą – Lietuvos Respublikos odontologų rūmus. Pradžia – licencijavimo funkcijų perdavimas Valstybinei akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybai prie Sveikatos apsaugos ministerijos (VASPVT).

Dr. Wolfgang Doneus

„Atsimenu, 1988 m. apie medikų savivaldą kalbėjome kaip apie svajonę. Ir štai vieną dieną ji išsipildė – prieš 15 metų priėmėme Odontologų rūmų įstatymą. Tuo metu tapau tarsi Rūmų krikštatėviu ir iki šiol galiu paliudyti, kad per tą laikotarpį stebime labai kryptingą vystymąsi. Dabar, būdamas Europos parlamento nariu, matau, kad esame tikras pavyzdys Europoje. Nesuprantamos ambicijos griauti šią sistemą atrodo visiškai neprofesionalios“, – parodoje-konferencijoje sakė Europos parlamento narys, Odontologų rūmų Garbės narys dr. Juozas Olekas.

Dr. Juozas Olekas

ES Sveikatos ir maisto saugos reikalų komisaras Vytenis Povilas Andriukaitis taip pat įsitikinęs, kad Odontologų rūmai prisideda prie odontologijos, kaip Lietuvos sveikatos sistemos, tvaraus bei nuoseklaus vystymo bei reguliavimo, paslaugų prieinamumo bei jų kokybės gerinimo.

„Prieš 15 metų įkurtiems Odontologų rūmams Lietuvos Respublikos Seimas patikėjo viešojo administravimo funkcijas – specialistų bei įstaigų licencijavimą ir priežiūrą. Rūmų veiklos modelis buvo pagirtas ir rekomenduotas Europos odontologų tarybos. Būtų labai neteisinga, jei visgi būtų pasukta Odontologų rūmų silpninimo keliu. Norėtųsi tikėti, kad Rūmų veikla išliks tokia, kokia yra dabar“, – viliasi Vytenis Povilas Andriukaitis.

Alvydas Šeikus

Odontologų rūmų Tarybos pirmininkas Alvydas Šeikus paantrino, kad visa Europa skatina, jog kurtųsi savivaldos organizacijos, o pas mus dėl visiškai nepagrįstų priežasčių einama priešingu keliu. „Panašu, keičiama santvarka – ateina socializmas. Jokių argumentų, deja, negirdime“, – komentavo A. Šeikus.

Ne tik licencijas išduodanti organizacija

Anot Lietuvos bei užsienio specialistų, norintys griauti sėkmingai veikiančią sistemą, ko gero, neįvertina to, kad Rūmai nėra tik licencijas išduodanti organizacija. Visų pirma, tai – rūpinimasis bendruomenės nariais – žmonių sveikata, dalyvavimas sveikatinimo projektuose, labdaringoje veikloje, medicinos ir higienos bei etikos normų kūrimas, konsultavimas, mokymas, metodinės medžiagos rengimas bei gyventojų švietimas burnos sveikatos klausimais. Tam naudojamos tik iš narių mokesčių surinktos lėšos.

Advokatų kontoros „Drakšas, Mekionis ir partneriai“ Gyvybės mokslų praktikos vadovas Andrej Rudanov atkreipė dėmesį ir į tai, kad Rūmų veikla neatsiejama padedant spręsti ginčus ar probleminius atvejus, susijusius su darbo etika ar darbo atlikimu. Pacientai patys kreipiasi būtent į Odontologų rūmus. „Būtent Rūmai yra sukaupę išskirtinę kompetenciją ir patirtį, vertinant pacientų nusiskundimus ir praktines problemas odontologijoje“ – sako A. Rudanov.

„Nereikia pamiršti, kad licencijos išduodamos pagal nustatytą valstybės tvarką. Tad viskas sureguliuota. Nesuprantame, kam dabar papildomai kurti 16 ar daugiau etatų tam, kad būtų daroma tai, kas ir taip sklandžiai veikia. Juk licencijavimo komisijoje – pusė narių yra deleguoti Sveikatos apsaugos ministerijos. Ant kiekvienos licencijos – mūsų bei ministro parašai. Tad nesuvokiame, kame logika keisti sistemą. Ir čia tikrai neina kalba apie jokį sutaupymą“, – sakė Odontologų rūmų Tarybos pirmininkas. – Žinoma, buvome, esame ir būsime už tarpinstitucinį bendradarbiavimą, bet dabar jo pasigendame. Odontologų rūmai teikia įvairius pasiūlymus problemoms spręsti, tačiau jų balsas SAM dažniausiai lieka neišgirstas.“

„Netekus pajamų už licencijavimą, taip pat panaikinus privalomą narystę, Odontologų rūmai greičiausiai nebegalės teikti ir kitų paslaugų. Kas tokias paslaugas teiks ir kaip šios skirtingos paslaugos bus koordinuojamos bei derinamos tarpusavyje? Kas finansuos šių paslaugų teikimą ir kiek tai kainuos? – klausė Sveikatos ekonomikos centro (SEC) direktorius Romualdas Buivydas. – Mūsų skaičiavimais, licencijavimo funkcijų perdavimas VASPVT valstybei gali kainuoti virš 2 mln. eurų.“

CED prezidentas dr. Marco Landi papildė, kad kiekvienas pokytis turi būti visapusiškai pamatuotas. „Turime orientuotis į ateitį, o ne vaikytis tam tikrų trumpalaikių nepamatuotų sprendimų. Laisvųjų profesijų užduotis yra parodyti, kad trumpalaikis ekonomikos augimas gali turėti ilgalaikių pražūtingų padarinių visuomenei“, – pabrėžė dr. M. Landi.

Dviejų dienų tarptautinė mokslinė konferencija-paroda „Baltic Days of Dentistry 2019” vyko rugsėjo 27-28 d. Lietuvos parodų ir kongresų centre LITEXPO. Šiemet čia dalyvavo 80 kompanijų iš Lietuvos, Latvijos, Estijos, Lenkijos, Vokietijos, Švedijos, Šveicarijos, Rumunijos.

Renginys skirtas aptarti pažangiausius gydymo metodus, naujausias technologijas bei sprendimus. Konferencijoje pranešimus aktualiausiomis temomis skaitė pasaulyje pripažinti specialistai ir mokslininkai. Renginio organizatoriai: Lietuvos Respublikos odontologų rūmai ir Lietuvos parodų ir kongresų centras LITEXPO.

Lietuvos Respublikos odontologų rūmai įkurti 2004 m. ir vienija 8600 narių: gydytojų odontologų bei burnos priežiūros specialistų.

Užsakymo nr.: PT_82395469