Be paramos startuoti sunku

Lazdijų rajone, Pagrūdų kaime, ūkininkaujantis Laurynas Padgurskas teigia neįsivaizduojąs, kaip būtų įsikūręs be paramos, kurią gavo pagal minėtą priemonę.

„Nusipirkau pašarų ruošimo techniką, kurios be Europos Sąjungos paramos lėšų būčiau niekaip neįstengęs įsigyti. Tokio tipo nauja įranga, kokios man reikėjo, pradedančiam smulkiajam ūkininkui yra tiesiog neįperkama“, – tikino mišrų gyvulių ir pasėlių ūkį valdantis Laurynas.

Beveik 10 hektarų nuosavos žemės turintis ir dar apie 40 hektarų nuomojantis L.Padgurskas tikino, kad tik pradžioje atrodo, kad labai sudėtinga gauti paramą. „Kai pildžiau paraišką pirmą kartą, buvo kas padėjo. Paskui teko pačiam į viską įsigilinti, nes reikėjo pristatyti dokumentus, teikti ataskaitas. Būtina pačiam domėtis – kitaip nieko nebus. Ar verta kreiptis į konsultantus? Kaip pažiūrėsi – galima kreiptis, o galima ir pačiam tvarkytis. Aš pirmą kartą buvau truputį nusivylęs, kad kreipiausi. Išskyrus paraiškos pateikimą, paskui viską tvarkiausi pats. Dabar, kai rengiu naują paraišką paramai, vėl turiu pagalbininką. Žiūrėsime, kaip bus. Tiesą sakant, labai daug priklauso nuo to, kaip žmogus nusiteikęs. Daug padeda ir Nacionalinės mokėjimo agentūros specialistai. Žinoma, jeigu ieškosi priekabių, būsi nusiteikęs priešiškai, pradėsi užsipuldinėti žmones, tai niekam nepatiks. Čia kaip ir visur – reikia mokėti su žmonėmis bendrauti, ir viskas bus gerai“, – nuotaikingai pasakojo Laurynas.

Nebaisios jaunajam ūkininkui ir Nacionalinės mokėjimo agentūros patikros. „Buvo atvykę kompleksinės patikros atlikti. Tikrino ir dokumentus, ir faktinę būklę. Nieko baisaus: kai neturi ko slėpti, nieko nenusuki ir neprisidirbi, nėra ko drebėti. Toks jų darbas – patikrinti“, – teigė L.Padgurskas.

Pasak Lauryno, ūkininkauja jis iš esmės nuo vaikystės. Ūkininkas yra jo tėvas, o ir jis pats po mokslų Žemės ūkio akademijoje, kur studijavo miškininkystę, savarankiškai ėmėsi šios veiklos.

„Ne, nesu labai stambus žemvaldys, ir net nenoriu toks būti. Kas bus, kai liks tik stambieji? Jiems vieniems reikės visus mokesčius mokėti? O kaimo žmonių juk visų nepasamdys. Smulkieji ir vidutiniokai išlaiko viską ir palaiko dar kaimą. Todėl ir tos paramos norisi – labai gerai, kad ji yra, padeda plėstis, modernizuotis ir t. t.“, – savo vertinimais bei planais dalijosi ūkininkas.

Galiu tiesiai šviesiai pasakyti, kad tokios naujo tipo pašarų ruošimo įrangos be paramos lėšų niekada nebūčiau įstengęs įsigyti – pradedančiam ūkininkui ji tiesiog neįperkama.
L. Padgurskas

L.Padgurskas džiaugėsi, kad kartą jau pasinaudojo Nacionalinės mokėjimo agentūros skirstoma parama. Dabar ūkininkas ketina rengti paraišką ir pretenduoti į paramą pagal dar vieną Žemės ūkio ministerijos patvirtintą priemonę.

Paprastesnės sąlygos

Kaip pabrėžiama Nacionalinės mokėjimo agentūros informacijoje, paramos siekiantiems ūkininkams, taip pat ir jauniesiems, nuosekliai paprastinamos sąlygos bei procedūros. Naujai patvirtintose taisyklėse daug mažiau reikalavimų – atsisakyta dalies su išlaidomis susijusių tinkamumo sąlygų, nebereikalaujama pagrįsti tinkamų finansuoti išlaidų, t. y. nereikės teikti komercinių pasiūlymų, neliko įsipareigojimo apdrausti už paramos lėšas įsigytą turtą, taip pat supaprastintos paramos paraiškos ir verslo plano formos.

Svarbu atkreipti dėmesį ir į tai, kad pakeisti reikalavimai būsimam pareiškėjui – pareiškėjo ūkis ir valda paramos paraiškos pateikimo metu turi būti įregistruoti ne anksčiau kaip prieš 2 metus iki paramos paraiškos pateikimo – iki šiol buvo ne anksčiau kaip prieš 1 metus.

Parama pagal priemonę skiriama žemės ūkio produktų gamybai bei prekiniams žemės ūkio produktams, pagamintiems (išaugintiems) jaunojo ūkininko valdoje, apdoroti, perdirbti ir tiekti rinkai.

Nacionalinė mokėjimo agentūra informuoja, kad paramos suma vienam gavėjui – 40 000 Eur, kompensuojant 100 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų. Ji bus išmokama 2 dalimis: pusė sumos išmokama po sprendimo skirti paramą (mokėjimo prašymas neteikiamas), o kita pusė – kitais metais po verslo plano įgyvendinimo, bet tik tada, jei verslo planas bus įgyvendintas tinkamai.

Paramos lėšomis bus kompensuojamos išlaidos, kurios yra būtinos verslo planui įgyvendinti ir numatytai veiklai vykdyti bei yra tiesiogiai susijusios su remiama veikla.

Už atitikimą įgyvendinimo taisyklėse nurodytiems atrankos kriterijams, projektams bus suteikiamas atitinkamas atrankos balų skaičius. Mažiausias atrankos balų skaičius, kurį privaloma surinkti norint gauti paramą, – 50 balų. Paramos paraiškai nesurinkus šio balų skaičiaus, ji atmetama. Visi norintieji, kaip visada, raginami nelaukti paskutinės dienos ir kreiptis į Nacionalinę mokėjimo agentūrą kuo anksčiau – tiek norėdami teikti paraiškas, tiek paprasčiausiai pasikonsultuoti.

Truputis statistikos

Nuo 2019 m. sausio 1 d. iki gegužės 31 d. pagal KPP priemones Nacionalinė mokėjimo agentūra:

  • SURINKO apie 6,5 tūkst. paraiškų;
  • IŠMOKĖJO per 92,4 mln. Eur paramos.
  • POPULIARIAUSIOS VEIKLOS SRITYS:

  • „Parama investicijoms į žemės ūkio valdas“ (surinkta 1 257 paraiškos, paprašyta 52,5 mln. Eur paramos);
  • „Parama smulkiesiems ūkiams“ (surinkta 1 290 paraiškų, paprašyta 19,3 mln. Eur paramos);
  • „Asbestinių stogų dangos keitimas“ (surinkta 2 188 paraiškos, paprašyta 3,8 mln. Eur paramos).

95 proc. pareiškėjų, paramos gavėjų NMA veiklą ir paslaugas vertina puikiai/labai gerai/gerai (2018 m. apklausos duomenys).

VEIKLOS SRITIS

Parama jaunųjų ūkininkų įsikūrimui

KAM TEIKIAMA PARAMA?

Ūkininkui (fiziniam asmeniui, įregistravusiam žemės ūkio valdą ir ūkį savo vardu), kuris paramos paraiškos pateikimo metu atitinka šiuos reikalavimus:
• yra ne vyresnis kaip 40 metų amžiaus (paraiškos pateikimo dieną asmeniui dar nėra suėję 41 metai);
• turi reikiamų profesinių įgūdžių bei kompetencijos;
• pirmą kartą steigiasi žemės ūkio valdoje ir ūkyje kaip ūkio valdytojas.

KOKIA VEIKLA REMIAMA?

• Žemės ūkio produktų gamyba.
• Prekinių žemės ūkio produktų (pagamintų (išaugintų) valdoje) apdorojimas (rūšiavimas, pakavimas ir t. t.), perdirbimas ir tiekimas rinkai.

KIEK LĖŠŲ SKIRTA?

Šiam paraiškų rinkimo etapui skirta 13 011 880 Eur paramos lėšų.

KOKIA MAKSIMALI PARAMOS SUMA?

Didžiausia išmokos suma – 40 000 Eur.

KADA REIKIA PATEIKTI PARAIŠKĄ?

Iki šių metų liepos 31 d.

Užsakymo nr.: PT_81502083