Daugiau kaip 10 000 Nyderlandų ūkininkų šeštadienį Hagoje protestavo prieš vyriausybės planus apriboti azoto išmetimą, nes, jų teigimu, šie politiniai sprendimai pasmerks daugelį ūkininkų, ir neigiamai paveiks šalies maisto sektorių, skelbia „Reuters“.

Dėl didelio gyvulių skaičiaus ir intensyvaus trąšų naudojimo Nyderlandų dirvožemyje bei vandenyse azoto oksidų kiekis yra didesnis, nei leidžia Europos Sąjungos teisės aktai. Ministras pirmininkas Markas Rutte įsipareigojo iki 2030 m. perpus sumažinti bendrą šalies išmetamo azoto kiekį.

Didelė dalis šio azoto susidaro dėl daugiau kaip 100 mln. galvijų, kiaulių ir vištų mėšlo ir šlapimo. Siekdama įgyvendinti šį tikslą ir apsaugoti biologinę įvairovę užterštame kaime, vyriausybė paskelbė planus trečdaliu sumažinti gyvulių skaičių. Su pokyčiais nesutinkantys ūkininkai buvo įspėti, kad jiems gali būti taikomas priverstinis išpirkimas, rašoma britų dienraštyje „The Guardian“.

Protestai Olandijoje
Protestai Olandijoje
© Getty images

Prieš politinius pokyčius surengto protesto metu ūkininkų grupės tvirtino, kad valdžia problemą gerokai „išpūtė“, o numatyti sprendimai – ne tik neteisingi, bet ir neveiksmingi. Mitinguotojai su degančiais fakelais pasitiko finansų ministrę Sigrid Kaag, traktoriais buvo užblokuoti šalies keliai, o prie gamtos ministrės Kristianos van der Val namų buvo išpiltos srutos.

Mitingai gali turėti įtakos kovo 15 d. vyksiančiuose svarbiuose regioniniuose rinkimuose. Šiuo metu nauja ūkininkų ir piliečių partija visuomenės apklausose užima trečiąją vietą. Jei ji laimės pakankamai vietų Nyderlandų senate ir sudarys opoziciją su kraštutiniais dešiniaisiais, „azoto įstatymo“ tikslai gali būti sužlugdyti.