Absoliučiai daugumai (9 iš 10) Lietuvos gyventojų rūpi, kad šalies įmonės ir organizacijos užtikrintų lygias galimybes visiems savo darbuotojams, nepaisydamos jų lyties, amžiaus ar tautybės. SEB banko iniciatyva atlikto tyrimo duomenimis, bemaž dviem trečdaliams (64 proc.) gyventojų svarbu, kad įmonė, kurios prekių jie įsigyja ar naudojasi paslaugomis, darbuotojams suteiktų lygias galimybes, tačiau kur kas mažiau asmenų plačiau atvertų piniginę ir daugiau mokėtų rinkdamiesi tokios įmonės paslaugas ar prekes.

Bemaž ketvirtadalis (24 proc.) respondentų būtų linkę mokėti brangiau už prekes ar paslaugas, įsigydami jas iš bendrovės, kuri užtikrina lygias galimybes darbuotojams. Tik šeštadalis (16 proc.) apklaustųjų, rinkdamiesi prekes ar paslaugas, pasidomi, kaip įmonė iš tiesų tai daro.

„Šis tyrimas puikiai iliustruoja mūsų šalies visuomenės brandą. Respondentų nuomonė atskleidžia, kad įtrauktis ir lygių galimybių užtikrinimas mūsų šalies gyventojams, taigi, ir įmonių klientams ir darbuotojams, yra nepaprastai svarbūs įmonių valdysenos ir kultūros aspektai. Matydama tokią statistiką, nė viena ilgalaikės sėkmės siekianti įmonė ar organizacija nebegali sau leisti į šiuos dalykus žvelgti pro pirštus. Kita vertus, dar matome, kad kol kas kaip visuomenės nariai nesame linkę savo pinigine balsuoti už tokios valdysenos praktikos diegimą, kai renkamės prekes ar paslaugas“, – komentuoja SEB banko vadovė Sonata Gutauskaitė-Bubnelienė.

Lietuvos gyventojų nuomone, pagrindiniai privalumai, kuriuos bendrovei suteikia lygių galimybių užtikrinimas, yra geresnė darbuotojų savijauta ir atmosfera kolektyve (74 proc.), didesnė motyvacija dirbti ir geresnės galimybės pritraukti bei išlaikyti darbuotojus (po 53 proc.). Pusė respondentų mano, kad įtrauktis padeda gerinti organizacijos reputaciją.

Du trečdaliai (66 proc.) apklaustųjų teigia, kad, renkantis darbovietę, sprendimas priklausytų ir nuo potencialių darbdavių požiūrio į įvairovę, įtrauktį ir lygias galimybes darbuotojams.

„Šie duomenys atskleidžia labai aiškią tendenciją. Vertinant įmonę ir kaip darbovietę, ir kaip prekių ar paslaugų teikėją, lygių galimybių užtikrinimas darbuotojams yra svarbus konkurencinį pranašumą teikiantis ir įtaką reputacijai darantis veiksnys“, – konstatuoja S. Gutauskaitė-Bubnelienė.

SEB banko vadovė pastebi, kad kol kas palyginti mažesnė visuomenės dalis įvairovę ir darbuotojų įtrauktį laiko ir būdu didinti įmonės veiklos efektyvumą. Kiek mažiau negu trečdalis (30 proc.) apklaustųjų teigia maną, kad lygių galimybių užtikrinimas padeda bendrovėms dirbti efektyviau, apie penktadalį (21 proc.) teigia, kad tai skatina organizacijos inovatyvumą.

Tarptautinės studijos rodo, kad įtrauktis ir lygios galimybės – vienas patikimiausių būdų bendrovėms dirbti sėkmingiau. Pavyzdžiui, tarptautinė konsultacijų bendrovė „McKinsey“ 2020 metais paskelbė tyrimą, kurio duomenimis, bendrovės, kurioms būdinga didesnė tautinė įvairovė, daugiau negu trečdaliu (36 proc.) dažniau yra pelningesnės, palyginti su mažesnės tautinės įvairovės įmonėmis. Įmonės, kuriose didesnė lyčių įvairovė vadovybėje, turėjo 25 proc. didesnę tikimybę pasiekti didesnį negu vidutinį pelningumą, palyginti su tomis, kurių vadovybėje moterų nėra arba jų yra labai mažai.

„Puikiai suprantame, kad ten, kur vienodos galimybės sudaromos visiems, kur svarbiausia – žmogaus talentas, siekiai ir gabumai, o ne kokie kiti dalykai, pasiekiama kur kas daugiau ir paprasčiau. Todėl SEB banke dedame dideles pastangas vienodoms galimybėms ir atlygiui užtikrinti. Lyčių lygybė, taip pat darbuotojų įvairovė ir integracija yra vienos pamatinių SEB banko vertybių“, – pabrėžia SEB banko vadovė S. Gutauskaitė-Bubnelienė.

Anot jos, tai rodo nuosekliai įgyvendinamas banko tikslas mažinti atotrūkį tarp dirbančių vyrų ir moterų gaunamų atlyginimų. SEB banke vienodą ar panašų darbą atliekančių vyrų ir moterų darbo užmokesčio skirtumas yra tik 2 procentai. Moterys sudaro ir daugiau negu pusę visų SEB banko vadovų. Lyčių pusiausvyra yra ir banko valdyboje: trys iš šiuo metu valdyboje esančių penkių valdybos narių yra moterys.

Šalies gyventojų nuomonės tyrimą šių metų gegužę atliko bendrovė „Norstat“, apklaususi 1 000 respondentų Lietuvoje.